Klage over utilstrækkelig kikkertundersøgelse af tyktarmen

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgisk gastroenterologi for hendes behandling af den 26. januar 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0763909

Offentliggørelsesdato:

16. oktober 2007

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgisk gastroenterologi <****> for hendes behandling af <****> den 26. januar 2006 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 23. januar 2006 blev undersøgt af speciallæge i kirurgisk gastroenterologi efter henvisning fra egen læge på grund af friskt blod i afføringen. På grund af tynd afføring i tarmen blev en undersøgelse af tyktarmen med et sigmoideoskop udsat til tre dage senere og der blev iværksat udrensning af tarmen.

Den 26. januar 2006 udførte speciallæge kikkertundersøgelsen af endetarm og den nederste del af tyktarmen. Undersøgelsen blev udført indtil 40 cm fra endetarmsåbningen, og speciallægen fandt ved undersøgelsen normal slimhinde.

Den 26. maj 2006 blev akut indlagt på medicinsk afdeling, for fortsat blod i afføringen.

Den 1. juni 2006 blev der udført kikkertundersøgelse, der viste en forsnævring på overgangen mellem endetarm og tyktarm, som det ikke var muligt at passere. Der blev herefter taget vævsprøver fra forsnævringen og fra 2 sår i endetarmen. Mikroskopisk undersøgelse af disse vævsprøver viste intet ondartet, og der blev herefter foretaget CT-scanning af maven, der udover det forsnævrede parti i tyktarmen viste flere forstørrede lymfeknuder.

På baggrund af fundene fra CT-skanningen blev den 12. juni 2006 overflyttet til kirurgisk afdeling til operation for at afgøre, om der var tale om en svulst i tyktarmen eller en følge af udposninger (Divertikulit).

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At der ikke blev foretaget korrekt undersøgelse af s endetarm af speciallæge .

Det er herved anført, at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af s endetarm, efter at hun havde haft blod i afføringen. Det er videre anført, at der blev stillet en forkert diagnose, lydende på et knæk i tarmen, idet det ved senere undersøgelser blev fastslået, at hun havde tyktarmskræft.

Nævnets afgørelse af klagen
Speciallæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 26. januar 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Patientklagenævnet kan oplyse, at ved tegn på blødning fra tyk- og endetarm er der lavet anbefalinger, der sikrer, at de allerfleste tumorer i tyktarmen identificeres. Programmet består i gennemgang af den nederste del af tyktarmen med et sigmoideoskop og endetarms undersøgelse. Dette antages at være tilstrækkeligt, hvis ikke der foreligger andre tegn på tyktarmssvulster, som for eksempel blodmangel, træthed, familiær anamnese for kræft i tarmen eller samtidige afføringsændringer. Hvis dette er tilfældet skal der foretages en fuld kikkertundersøgelse af tyktarmen eller denne skal fremstilles på anden vis, eksempelvis med røntgenfotografering eller CT-skanning.

Det fremgår af journalen den 23. januar 2006, at var henvist til undersøgelse på grund af frisk blod i afføringen. Det fremgår videre, at havde en hæmoglobinværdi på 6,7, og at hun følte sig noget træt. Hun havde endvidere altid haft en tendens til forstoppelse (obstipation), men at hun gennem den sidste måned havde følt en forværring, og at hun havde moderate afføringssmerter (defækationssmerter).

Det fremgår videre af journalen den 23. januar 2006, at speciallæge måtte opgive et gennemføre en undersøgelse af tyktarmen med et sigmoideoskop på grund af tynd afføring, og der blev aftalt en ny undersøgelse tre dage senere efter en bedre tømning af tarmen.

Det fremgår af journalen den 26. januar 2006, at der blev foretaget en sigmoideoskopi 40 cm. op i tarmen, og at speciallæge fandt normal slimhinde. Det fremgår endvidere, at der blev fundet to hæmorider (marisk), der blev fjernet. Der blev endvidere aftalt kontrol heraf den 23. februar 2006.

Det fremgår af speciallæge s udtalelse til sagen, at hun på grund af knækdannelse i tyktarmen kom 40 cm. op, og at hun accepterede dette, idet hun tilskrev knækdannelsen sammenvoksninger efter en tidligere ret omfattende underlivsoperation.

På baggrund af det ovenstående er det nævnets opfattelse, at speciallæge på grundlag af den lave blodprocent og det friske blod fra tarmen samt oplysningerne om træthed og ændrede afføringsvaner burde have foretaget en fuld tyktarmsundersøgelse. Det er videre nævnets opfattelse, at det forhold, at speciallægen ikke kunne komme forbi et knæk 40 cm oppe i tarmen hos , burde have medført røntgenfotografering af tyktarmen eller henvisning til yderligere udredning på et sygehus.

Nævnet finder herefter, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 26. januar 2006 i sin klinik.