Klage over manipulationsbehandlinger hos en fysioterapeut

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut for hans behandling af i perioden fra den 2. februar til den 25. april 2006 i sin klinik, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.

Sagsnummer:

0765008

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere fysioterapeut <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 2. februar til den 25. april 2006 i sin klinik, jf. lov om terapiassistenter § 7, stk. 1.

Hændelsesforløb


blev henvist til behandling hos fysioterapeut fra læge den 30. januar 2006 med diagnosen "lænde-/rygsmerter".

Det fremgår af fysioterapeut s journaluddrag, at modtog 12 behandlinger i perioden fra den 2. februar til den 25. april 2006. oplyste, at hun i forbindelse med et løft af et hovedgærde fik smerter i ryggen og lænden. Patienten følte sig låst i ryg og lænd med en lidt hæmmet respiration; patienten havde tidligere haft små problemer med ryggen, men aldrig som nu. tog Ibumetin 600 mg x 3 eller Ipren (begge er gigtmidler) for smerterne.

Ved den første undersøgelse den 2. februar 2006 af efter Mackenzie-metoden fandt fysioterapeut ingen retningspræference. Ved undersøgelse af rygsøjlen (palpation af columna) angav smerter over det hele, men især midt på brystkassedelen og lavt i lændedelen med normale reflekser. blev fundet hypermobil med dårlig kropsholdning i stående og siddende stilling og med dårlig balance mellem kropssegmenterne.

Fysioterapeut s behandlingsdiagnose var: forløftningstraume midt på brystkassedelen (rotation og sidebøjning) kombineret med hypermobilitet og dårlig kropsholdning. Desuden smerter efter skaden medførende en instabilitetsproblematik i berørte områder.

Fysioterapeut gennemførte sin behandling bestående af fire punkter, nemlig information til patienten, holdningskorrektion, manuel vævsbehandling herunder også manipulationsbehandling samt genoptræning af ryggen med stabiliserende øvelser. Den manuelle vævsbehandling bestod i, at blev behandlet med myofacial release (ledmobilisering), muskelenergiteknik og manipulation omkring 7. og 8. brysthvirvel (Th 7-8) samt tilhørende ribben og i lænderyggen omkring nederste Iænderyghvirvler (L 4-5). Fysioterapeut anfører, at manipulationsbehandling ikke var et fast programpunkt. Denne behandling blev anvendt specifikt til låste ryghvirvelsegmenter og aldrig i segmenter med normal eller øget bevægelighed.

blev instrueret i rygstabiliserende hjemmeøvelser ad modum kinetic control. blev instrueret i træningsprogram hos fysioterapeut med stabiliserende øvelser for rygsøjlens brystkassedel og lænderygdel.

Den 10. april, den 19. april og den 25. april 2006 undersøgte og behandlede fysioterapeut med mobiliserings- og manipuleringsteknikker i 7.-8. brysthvirvelområde (Th 7-8).

Den 10. og den 25. april 2006 opfordrede fysioterapeut til at passe på sin krop og påbegynde regelmæssig træning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At fysioterapeuten i marts og april 2006 ikke foretog korrekt behandling af .

Der er herved anført, at de foretagne manipulationsbehandlinger af s ryg kunne have været medvirkende til udbredelsen af hendes smerter.

Nævnets afgørelse af klagen


Fysioterapeut har ikke overtrådt § 7, stk. 1, i lov om terapiassistenter ved sin behandling af i perioden fra den 2. februar til den 25. april 2006. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om fysioterapeut havde undladt at gennemføre yderligere manipulation den 28. marts, den 10. april, den 19. april og den 25. april 2006.

Begrundelse


blev den 30. januar 2006 af sin praktiserende læge henvist til fysioterapi efter hun den 21. januar 2006 havde pådraget sig lændesmerter i forbindelse med et løft. Praktiserende læge havde på henvisningen fastlagt behandlingen til at omfatte undersøgelse, vejledning, biomekanisk bevægelsesterapi og manuel behandling.

Af fysioterapeut s journaloptegnelser den 2. februar 2006 fremgår det, at han ved den første konsultation gennemførte en undersøgelse af efter MDT konceptet (manuel diagnostik og terapi), der indbefattede specifik bevægelighed og muskelstyrke omkring rygsøjlen samt reflekser og test for strakt benløft. Fysioterapeut fandt ved sin undersøgelse normale reflekser, og at test for strakt benløft var negativ. havde ved tryk på muskler og knogler (palpation) smerter lokaliseret til de midterste brysthvirvler og de nederst lændehvirvler, og at stående for- og bagoverbøjning kombineret med rotation provokerede smerterne samt endvidere, at var hypermobil og havde en dårlig kropsholdning.

Efter sin undersøgelse iværksatte fysioterapeut initialt behandling med massage samt løsning af ledforbindelser i bryst- og lænderygsøjlen (mobilisering af columna thoracalis et lumbalis) samt instruerede i holdningskorrektion.

Fysioterapeut behandlede i alt 12 gange i perioden fra den 2. februar til 25. april 2006 og har i sin journal anført, at ved de første tre behandlingsseancer den 7. februar, den 13. februar og den 20. februar 2006 ikke oplevede nogen bedring af rygsmerterne.

Det er noteret i journalen den 20. februar 2006, at fysioterapeut supplerede sin manuelle behandling med en specifik manipulation af leddet mellem 7 og 8 brysthvirvel og instruerede samtidig hermed i opstrammende (stabiliserende) øvelser for rygsøjlen.

Det er videre noteret i journalen den 27. februar og den 7. marts 2006, at fysioterapeut gentog manipulationsbehandlingen, og at hver gang angav at have haft færre smerter.

Det fremgår af journalen den 15. marts og den 21. marts 2006, at ikke blev manipulationsbehandlet, men hun blev instrueret i optrænende øvelser. Samtidig angav , at hun ikke længere følte behandlingen hjalp.

Det fremgår videre af journalen den 28. marts, den 10. april, den 19. april, og den 25. april 2006, at fysioterapeut igen gennemførte manipulationsbehandling af , nu uden at behandlingen havde effekt på smerterne.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det i forbindelse med akut opståede rygsmerter er almindelig praksis at gennemføre en fysioterapeutisk undersøgelse og behandling efter MDT konceptet (mekanisk diagnostik og terapi). Ved test for reflekser og strakt benløft undersøges for, om der er mulighed for en diskusprolaps, som trykker på eller irriterer nerver til benet. Hvis dette ikke er tilfældet, er det almindelig praksis at benytte sig af specifik undersøgelse og manuel behandling af ledforbindelserne i rygsøjlen, som kan være sæde for ændringer i de mekaniske forhold efter en akut opstået skade, hvor nogle ledforbindelser kan være fastlåste med indskrænket bevægelighed og smerteprovokation ved specifikke bevægelser i rygsøjlen.

Nævnet kan videre oplyse, at manuel behandling almindeligvis vil indbefatte løsnende håndgreb (mobilisering) mellem de enkelte ryghvirvler og også egentlig manipulation, hvis fysioterapeuten vurderer, at det er nødvendigt med en større kraft i behandlingens udførelse. Almindeligvis bør de manuelle behandlingsgreb (mobilisering og manipulation) have en umiddelbar effekt i løbet af de første gange. Der er sædvanligvis ikke bivirkninger med de manuelle håndgreb, hvis de udføres omhyggeligt og specifikt på de ledforbindelser, der er fastlåste, selvom behandlingen dog kan være forbundet med forbigående ømhed.

Det er nævnets opfattelse, at idet fysioterapeut udelukkende foretog manipulationsbehandling specifikt omkring to enkelte ledforbindelser, har behandlingen ikke medført skade og resulteret i vedvarende smerter. Det er videre nævnets opfattelse, at s rygsmerter aftog i den første periode, hvor fysioterapeut , tre på hinanden følgende behandlingsseancer den 2. februar, den 7. februar, og den 13. februar 2006, gennemførte egentlige manipulationsbehandlinger.

Det er desuden nævnets opfattelse, at da fysioterapeut senere i behandlingsforløbet den 28. marts, den 10. april, den 19. april og den 25. april 2006 genoptog manipulationsbehandling af , uden at det havde umiddelbar effekt, finder nævnet, at det havde været hensigtsmæssigt, at behandlingen have været indstillet, idet der ikke var noget formål at fortsætte med de manuelle behandlingsgreb, hvis de ikke længere havde en umiddelbar virkning.

Nævnet finder på den baggrund, at fysioterapeut ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 2. februar til den 25. april 2006. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, at manipulationsbehandling den 28. marts, den 10. april, den 19. april og den 25. april 2006 havde været indstillet.