Klage over pleje og behandling i forbindelse med injektionskapsel til kemoterapi

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans journalføring af behandlingen af den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i sårplejen af den 13. og den 14. juli 2005 på onkologisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til oversygeplejerske .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge for hans behandling af den 31. marts 2005 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 7. til den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 10. og den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, , jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Sagsnummer:

0765110

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2008

Speciale:

Kirurgi, Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i sårplejen af <****> den 13. og den 14. juli 2005 på onkologisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af <****>, meddeles dette til orientering til oversygeplejerske <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere 1. reservelæge <****> for hans behandling af <****> den 31. marts 2005 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 7. til den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 10. og den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, <****>, jf. lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Hændelsesforløb


havde i 2002 fået konstateret brystkræft og var efterfølgende blevet opereret og havde fået stråle- og kemobehandling.

I foråret 2005 blev det besluttet, at skulle have indopereret en injektionskapsel, da hun fortsat skulle have kure med kemoterapi, og det var blevet vanskeligt at give hende medicin i årene.

Den 31. marts 2005 fik indopereret injektionskapslen af 1. reservelæge på kirurgisk afdeling, .

fik efter anlæggelse af injektionskapslen flere kemobehandlinger, men den 22. juni 2005 fandt man, at injektionstrykket var uacceptabelt højt, og det blev besluttet at anlægge en ny injektionskapsel.

Den 27. juni 2005 fik skiftet injektionskapslen ved venstre skulder af overlæge på kirurgisk afdeling, . Efter operationen opstod der en blodudtrædning omkring kapslen, og det var derfor nødvendigt operativt at stoppe en blødning omkring kapslen.

Den 7. juli 2005 blev henvist akut til onkologisk afdeling, , idet der var opstået hævelse og rødme omkring injektionskapslen med udvikling af en byld. Der blev startet behandling med antibiotika, og da det viste sig, at der var tale om en stafylokok-infektion, blev injektionskapslen fjernet den 10. juli 2005.

Den 11. juli 2005 blev der foretaget en ultralydsundersøgelse af venstre overarm på grund af tiltagende hævelse, og denne viste, at der var opstået blodpropper i skulderregionen og overarmen.

blev udskrevet fra onkologisk afdeling, den 18. juli 2005.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At ikke modtog en korrekt behandling den 31. marts 2005 på .

Det er herved anført, at fik anlagt en injektionskapsel i et strålebehandlet område, og at dette var en forkert placering. Det er videre anført, at kapslen ikke fungerede tilfredsstillende.

2. At ikke modtog en korrekt behandling den 27. juni 2005 på .

Det er herved anført, at fik undersøgt kapslens funktion i lokalbedøvelse, men at denne bedøvelse var mangelfuld, idet havde mange smerter under behandlingen.

Det er videre anført, at også havde smerter efter indgrebet, og at hun måtte re-opereres, da 2 kar blødte.

3. At ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra den 7. juli til den 18. juli 2005 på .

Det er herved blandt andet anført, at man ventede for længe med at fjerne kapslen, der var inficeret, og at man fejldiagnosticerede en hævelse af armen til at være lymfevæske, hvilket viste sig at være en trombe.

Det er videre anført, at blev udskrevet uden medicin eller recept, og at der i øvrigt ikke forelå en fyldestgørende meddelelse fra afdeling til hjemmesygeplejersken omkring pleje og behandling.

4. At ikke modtog en tilstrækkelig information omkring undersøgelse den 10. juli 2005 på .

Det er herved anført, at ingen informerede om, at hendes arm skulle ultralydsundersøges.

5. At ikke modtog en korrekt pleje i perioden fra den 7. til den 18. juli 2005 på .

Det er herved anført, at lægen havde ordineret skift af såret to gange dagligt, men at såret ikke blev skiftet i tre dage. Det er videre anført, at ikke fik den ordinerede medicin, og at hun selv måtte minde sygeplejerskerne om, at hun skulle have intravenøst medicin.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


1. reservelæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 31. marts 2005 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af operationsjournalen den 31. marts 2005, at 1. reservelæge i lokalbedøvelse anlagde en injektionskapsel i s venstre overarm.

Det er nævnets opfattelse, at det i forbindelse med længerevarende kemoterapi er sædvanligt at anlægge en såkaldt injektionskapsel under huden med et kateter i en af de store tilførende blodårer til hjertet.

Det fremgår af journalen den 31. marts 2005, at 1. reservelæge placerede injektionskapslen i en lomme lige under huden under nøglebenet på venstre side. Videre fremgår det, at 1. reservelæge under operationen sikrede sig at injektionskapslen fungerede korrekt.

Det er nævnets opfattelse, at en injektionskapsel normalt bliver anlagt under nøglebenet i venstre side, medmindre særlige forhold gør, at det vil være bedre at anlægge den i højre side.

Det fremgår af klagen, at havde fået strålebehandling i det område, hvor injektionskapslen blev anlagt, og at 1. reservelæge derfor burde have anlagt injektionskapslen i højre side.

Det fremgår af 1. reservelæge s udtalelse til sagen, at han undersøgte huden på venstre side, og at der ikke var tegn på skader efter strålebehandlingen.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at det ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at 1. reservelæge den 31. marts 2005 placerede injektionskapslen i s venstre side.

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 27. juni 2005, at der var fremkommet et knæk på kateteret ved injektionskapslen, kateteret blev derfor skiftes.

Det er nævnets opfattelse, at et knæk på kapselkateteret må anses for at være en hændelig og kendt komplikation til anvendelse af injektionskapsler.

Samlet finder nævnet, at 1. reservelæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 31. marts 2005 på kirurgisk afdeling, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge har overtrådt lægelovens 13, stk. 2 ved sin journalføring af behandlingen af den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, .

Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af onkologisk afdelings journal den 27. juni 2005, at injektionskapslen ikke fungerede ordentligt.

Det fremgår af operationsnotat den 27. juni 2005, at overlæge opererede i lokalbedøvelse. Videre fremgår det, at han fandt et knæk på kateteret til injektionskapslen. Det fremgår endvidere, at injektionskapslen fungerede, efter at kateteret var blevet rettet ud.

Det fremgår af onkologisk afdelings journal den 27. juni 2005, at der efter operationen var blødning fra operationssåret.

Det fremgår af operationsnotat den 27. juni 2005, at fik foretaget reoperation på grund af blødning fra operationssåret.

Det er nævnets opfattelse, at det må anses som et hændeligt uheld til en operation, at der efterfølgende kan opstå blødning ved operationssåret.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, .

Det fremgår af operationsbeskrivelsen den 27. juni 2005, at operationen af foregik i lokalbedøvelse.

Det fremgår ikke af operationsbeskrivelsen den 27. juni 2006, hvilken mængde lokalbedøvelse der blev anvendt.

Det er på denne baggrund ikke muligt for nævnet at vurdere, hvorvidt smertedækningen af den 27. juni 2006 var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge burde have journalført, hvilket præparat han anvendte til lokalbedøvelsen samt i hvilken mængde.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af operationen af den 27. juni 2005 på kirurgisk afdeling, .

Nævnets afgørelse af 3. klagepunkt


De læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 7. til den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, har ikke overtrådt lægelovens § 6.

Sygeplejerske har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1 ved sin behandling af den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 7. juli 2005, at blev indlagt på grund af kulderystelser og rødme omkring injektionskapselen. Videre fremgår det, at blev sat i behandling med Penicillin

Det fremgår af journalen den 9. juli 2005, at behandlingen med Penicillin blev afsluttet. Videre fremgår det, at der blev opstartet flerstofsbehandling med antibiotika (Gentamycin og Metronidazol).

Det fremgår af journalen den 10. juli 2005, at der var en svær betændelsestilstand ved injektionskapslen. Videre fremgår det, at den antibiotiske behandling blev ændret (Diclosil). Det fremgår endvidere, at akut skulle have fjernet injektionskapslen.

Det er nævnets opfattelse, at det var relevant, at blev sat i behandling med Penicillin den 7. juli 2005. Videre er det nævnets opfattelse, at det var relevant at ændre til en flerstofsbehandling, da ikke reagerede på behandlingen med Penicillin. Det er endvidere nævnets opfattelse, at behandlingen relevant blev ændret den 10. juli 2005 efter mikrobiologisk svar på podning af såret.

Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at det var relevant at forsøge medicinsk behandling af i perioden fra den 7. til den 10. juli 2005 på onkologisk afdeling, . Videre er det nævnets opfattelse, at det var relevant at ordinere fjernelse af injektionskapslen den 10. juli 2005 på onkologisk afdeling, .

Det fremgår af journalen den 11. juli 2005, at ultralydsundersøgelsen viste, at havde blodpropper (trombe) i de store vener på venstre skulder (basilica axillaris og subclavia). Videre fremgår det, at derfor blev sat i behandling med et blodfortyndende præparat (Klexane).

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at der blev reageret relevant på, at s venstre arm var hævet. Videre er det nævnets opfattelse, at blev sat i relevant behandling for blodpropper den 11. juli 2005 på onkologisk afdeling, .

Nævnet finder herefter, at de læger, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 7. til den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 18. juli 2005, at ikke ønskede at vente på recepter, og derfor ville få egen læge til at skrive dem. Videre fremgår det, at fik forevist medicinskemaet og alene mente, at der under indlæggelsen var kommet et nyt præparat til, til behandling af Kalium mangel (Kaleorid).

Det fremgår af medicinskema den 18. juli 2005, at skulle fortsætte med behandlingen med blodfortyndende medicin (Klexane) efter udskrivelsen.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 18. juli 2005, at fik leveret et hætteglas med blodfortyndende medicin.

Det fremgår af lægejournalen den 19. juli 2005, at fik tilsendt 10 hætteglas med blodfortyndende medicin svarende til behandling i 10 dage. Videre fremgår det, at der blev søgt om tilskud til behandlingen.

Det fremgår af udskrivelsesblanket til primær sundhedstjeneste den 18. juli 2005, at såret, hvor injektionskapslen havde siddet, skulle skiftes dagligt. Videre fremgår det, at der ikke længere var infektion i såret. Det fremgår endvidere, at havde et centralt venekateter til indgift af medicin, anlagt gennem huden og placeret i en pulsåre tæt på hjertet, og at forbindingen af dette skulle skiftes hver anden dag. Det fremgår derudover, at skulle have blodfortyndende medicin frem til den 10. august 2005, samt at der ville blive sørget for recept eller videre udlevering.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at sygeplejerske foretog udskrivelse af den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder således, at sygeplejerske handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, .

Nævnets afgørelse behandling af 4. klagepunkt


Det har ikke været muligt for nævnet at fastslå hvilken læge, der foretog henvisningen af til ultralydsundersøgelse den 10. juli 2005, idet dette hverken fremgår af journalen eller af røntgenbeskrivelsen.

Nævnet har på dette grundlag ikke mulighed for at behandle klagen over manglende information inden henvisningen til ultralydsundersøgelser den 10. juli 2005, idet nævnet ikke har kunnet fastslå om der er tale om en sundhedsperson, som er omfattet af nævnets kompetence.

Nævnets afgørelse af 5. klagepunkt


De sygeplejersker, der var involveret i sårplejen af den 13. og den 14. juli 2005 på onkologisk afdeling, har overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til oversygeplejerske .

De sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 10. og den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, har ikke overtrådt lov om sygeplejersker § 5, stk. 1.

Begrundelse


Det fremgår af lægejournalen den 10. juli 2005, at fik fjernet injektionskapslen i fuld bedøvelse. Videre fremgår det, at der blev anlagt et absorberende gazelignende produkt (Aquacel) i operationssåret, som skulle skiftes dagligt i afdelingen.

Det fremgår af observations og behandlingsskemaet den 9. juli 2005, at forbindingen ved injektionskapslen skulle skiftes hver anden dag.

Det fremgår af observations- og behandlingsskemaet den 15. juli 2005, at forbindingen ved operationssåret skulle skiftes dagligt.

Det er nævnets opfattelse, at der den 10. juli 2005 blev ordineret skiftning af såret dagligt.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 10., den 11. og den 12. juli 2005, at fik skiftet forbindingen ved operationssåret.

Det fremgår ikke af sygeplejejournalen, at fik skiftet forbinding ved operationssåret den 13. og den 14. juli 2005.

Nævnet kan oplyse, at det ved et inficeret sår er sædvanligt, at såret tilses dagligt med henblik på vurdering af om den iværksatte behandling har den ønskede effekt, herunder skift af det ilagte sårprodukt (Aquacel), der netop har til formål at oprense såret for urenheder.

Nævnet finder på den baggrund, at de sygeplejersker på onkologisk afdeling, , der var involveret i behandlingen af den 13. og den 14. juli 2005 handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at undlade at skifte hendes forbinding.

Nævnet finder herefter, at de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af den 13. og den 14. juli 2005 på onkologisk afdeling, handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Da der løbende har været mange sygeplejersker involveret i plejen af , meddeles dette til orientering til oversygeplejerske .

Det fremgår af lægejournalen den 10. juli 2005, at der blev ordineret behandling med et antibiotisk middel mod alvorlige infektioner (Diclocil). Det fremgår dog ikke, i hvilken dosis dette blev ordineret. Videre fremgår det heller ikke, hvilken læge der ordinerede behandlingen.

Det fremgår af den elektroniske medicinjournal den 10. juli 2005, at der blev ordineret behandling med antibiotika (Diclocil 500 mg).

Det fremgår af sygeplejejournalen den 10. juli 2005, at der blev ordineret antibiotika (Diclocil 1000 mg fire gange dagligt).

Det fremgår af lægejournalen den 11. juli 2005, at der blev ordineret fortsat behandling med antibiotika (Diclocil 1000 mg fire gange dagligt).

Det fremgår af overlæge s udtalelse til sagen, at han den 13. juli 2005 ændrede ordinationen i den elektroniske medicinjournal i overensstemmelse med ordinationen den 11. juli 2005 til 1000 mg fire gange dagligt.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 13. juli 2005, at behandlingen med antibiotika (Diclocil) blev ændret til 1000 mg fire gange dagligt.

Det fremgår af den elektroniske medicinjournal den 10. juli 2005, at der var ordineret og givet 500 mg antibitika (Diclocil) to gange.

Det fremgår af den elektroniske medicinjournal i perioden fra den 11. til den 17. juli 2005, at der fire gange dagligt blev givet 1000 mg antibiotika (Diclocil), på grund af en systemfejl er der dog nogen steder anført 1 mg i stedet for 1 g.

Det fremgår af den elektroniske medicinjournal den 18. juli 2005, at fik antibiotika (Diclocil) 1000 mg en gang inden hun blev udskrevet.

Nævnet kan oplyse, at det fra Sundhedsstyrelsen er et krav, at der anvendes et enstrenget og entydigt system med hensyn til ordination og håndtering af medicin. Videre kan nævnet oplyse, at det er sædvanligt, at den elektroniske medicinjournal betragtes som et system der lever op til disse krav, således at al håndtering, herunder ophældning og uddeling af medicin alene sker på baggrund af de ordinationer der er i den elektroniske medicinjournal.

Det fremgår af oversygeplejerske s udtalelse til sagen, at der kan opleves en tidsforskydning på ca. en time imellem registreringen i den elektroniske medicinjournal, og hvornår medicinen i praksis blev givet.

Det er nævnets opfattelse, at det er sædvanligt, at det ikke er muligt at give alle patienter medicin på en gang, hvorfor der kan forekomme forskydning i tidsregistreringen. Videre er det nævnets opfattelse, at mindre tidsmæssige forskydelser ikke har betydning for virkningen af Diclocil.

Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at blev behandlet med antibiotika i overensstemmelse med det af lægerne ordinerede i perioden fra den 10. til den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, .

Nævnet finder herefter, at de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af i perioden fra den 10. til den 18. juli 2005 på onkologisk afdeling, har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.