Klage over manglende undersøgelser efter foretagelse af mammografi og ultralydsscanning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge for hans behandling af den 6. juni 2005 på klinik , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765120

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2008

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge <****> for hans behandling af <****> den 6. juni 2005 på klinik <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb
blev af egen læge henvist til mammografi den 3. juni 2005, idet der i højre bryst kunne føles en glat og mobil knude på 2,5 x 2,5 cm, men ingen hudindtrækninger.

fik den 6. juni 2005 foretaget en klinisk undersøgelse (palpation), en mammografi og ultralydsundersøgelse hos speciallæge , klinik . Speciallæge fandt en glat knude (cyste) og ingen tegn på ondartede celler.

En undersøgelse af s knude i brystet viste den 13. oktober 2005 ondartede celler.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med en mammografi og ultralydsscanning af højre bryst.

Det er herved anført, at overlægen vurderede, at havde en vandcyste i højre bryst. Efterfølgende blev undersøgt på sygehus , hvor det blev konstateret, at hun havde en ondartet knude i brystet.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved behandlingen af den 6. juni 2005.

Begrundelse
Det fremgår af udvidet mammografi beskrivelse dateret den 6. juni 2005, at der på begge bryster sås områder med bryst- og bindevævsforandringer (let bilat.fibroadenomatose) og svarende til den følelige knude i højre bryst (palpable intumescens i højre øvre laterale kvadrant) sås en 2 cm stor og velafgrænset æggeformet (ovoid) fortætning, som på ultralydsbillede (sonografisk) sås at være en cyste.

Det fremgår videre, at der hverken ved mammografi eller ultralydsoptagelser (sonografisk) var mistanke om ondartet lidelse (malignitetssuspicio).

Det er nævnets vurdering, at billedkvaliteten af mammografioptagelser og et papir-ultralydsbillede dateret den 6.juni 2005 er god. Det fremgår, at der er 4 billeder, 2 af højre bryst og 2 af venstre bryst henholdsvis skråoptagelse (blik) og oppefra og ned optagelse (kranio-kaudal).

Det er nævnets vurdering, at der ses let diffuse bindevævsforandringer (fibroadenomatose) på begge sider. På venstre side ses ingen tegn på ondartede processer (maligne processer).

Det er nævnets vurdering, at der på højre side ses, beliggende svarende til øvre laterale kvadrant 11,5 – 13,5 cm fra brystvorten (papillen), en 30 x 19 mm oval proces. Videre er det nævnets vurdering, at processen fortil ses at være velafgrænset, men bagtil – både på den skråoptagelse (oblik) og oppefra og ned optagelse (kranio-kaudal) – er processen ”ulden” med udløbende tråde.

Der ses på ingen af siderne maligne mikroforkalkninger eller sekundære cancertegn.

For så vidt angår ultralydsoptagelsen, er det nævnets vurdering af papirbilledet, at der ses en ikke helt velafgrænset proces uden tegn på kapsel og kun med delvis forstærkning under. Indholdet af processen er blandet, altså ikke kun væske. Det er nævnets vurdering, at processen synes at være delvis både ekspansivt, men også invasivt voksende.

Nævnet kan oplyse, at udredning af symptomer fra brystet eller forandringer i brystet, i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning og til anbefalinger i DBCGs-retningslinier, bør
følge det såkaldte triple-diagnostiske princip. Herved forstås en udredningsproces, der omfatter følgende tre led:
1) Klinisk vurdering
2) Billeddiagnostisk undersøgelse (mammografi/ultralydscanning)
3) Finnålsaspiration til cytologisk undersøgelse, eller eventuel grovnålsbiopsi til histologisk undersøgelse.

Det fremgår videre af vejledningen, at den følelige (palpable) solide knude i brystet er hovedmålet
for triple-testen. Hvis alle tre led i udredningsprocessen (klinisk vurdering, billeddiagnostisk
undersøgelse og finnålsaspiration) overensstemmende viser fund forenelige med ondartede
forandringer (malignitet/triplediagnostisk konkordans), er brystkræft-diagnosen i princippet
bekræftet. Tilsvarende er det i princippet afklaret, at der er tale om godartede forandringer, hvis
disse tre led i testen overensstemmende viser godartede (benigne) fund.

På baggrund af ovenstående finder nævnet - med det forbehold, at en ultralydsskanning er en dynamisk undersøgelse, og der kun foreligger 1 billede - at både ultralydsundersøgelsen og mammografioptagelserne viser, at det ikke sikkert drejer sig om en godartet proces.

Samlet finder nævnet, at overlæge den 6. juni 2005 på klinik , har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at have foretaget yderligere undersøgelser, som biopsitagning eller henvisning til relevant mammaklinik for yderligere tiltag.