Klage over manglende behandling i lægevagten ved akut opstået svimmelhed, opkastning og hukommelsesbesvær

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 3. august 2006 i s lægevagt, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0765304

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2008

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 3. august 2006 i <****>s lægevagt, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 2. august 2006 blev svimmel og fik kvalme. Hun kunne ikke sidde eller stå uden at falde, rystede og kastede op. Om aftenen udviklede hun sløret syn og jag i højre side af hovedet.

Den 3. august 2006 kontaktede hun telefonisk s lægevagt og talte med visiterende vagtlæge . Han oplyste, at der var lukket, og henviste til egen læge. Han sagde dog, at hun skulle drikke noget væske, men ikke mælk.

Samme dag blev akut indlagt på (tidligere ). Ved indlæggelsen var hun akut medtaget men varm og tør. Hun kunne ikke stå på benene på grund af svimmelhed og manglede koordinationsevne.

fik efterfølgende foretaget en CT-scanning, som afkræftede mistanken om apopleksi, og man konkluderede, at der var tale om en virus på balancenerven.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlægen.

Det er herved anført, at hun ringede til vagtlægen, da hun følte sig syg, idet hun ikke kunne sidde eller stå uden at falde. Videre er det oplyst, at hun rystede, kastede op og ikke kunne ikke føle sine læber. Vagtlægen gjorde opmærksom på, de havde lukket og opfordrede hende til at kontakte egen læge. Vagtlægen gav dem imidlertid det råd, at hun skulle drikke noget væske, ikke mælk, og mente i øvrigt, at der ikke var tale om noget alvorligt. Videre er det oplyst, at hun efterfølgende blev indlagt og fik konstateret, at hun havde en virus på balancenerven.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3. august 2006 i s lægevagt.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 3. august 2006, at kontaktede s lægevagt kl. 07.04. Hun oplyste, at hun var vågnet og var svimmel, hvilket hun ikke havde oplevet tidligere. Hun var ikke i medicinsk behandling og havde ikke feber. Læge ordinerede, at hun skulle indtage væske og eventuelt kontakte egen læge.

Ifølge var hun voldsomt svimmel, kunne ikke stå eller sidde uden at falde, og kunne ikke mærke sine læber. Hun kastede desuden op og havde besvær med at huske sit CPR-nummer.

Nævnet kan oplyse, at såfremt en læge ved telefonisk kontakt får oplysninger, der kan give mistanke om alvorlig akut behandlingskrævende sygdom, bør lægen ved yderligere spørgsmål sikre sig, at dette ikke er sandsynligt, foranledige yderligere undersøgelser og/eller indlægge patienten akut.

Det er nævnets opfattelse, at s symptomer kunne være tegn på alvorlig akut behandlingskrævende sygdom i form af en hjerneblødning.

På denne baggrund finder nævnet, at læge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. august 2007 i s lægevagt.