Klage over udskrivelse af daglige doser morfika til migrænepatient

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 8. marts 2004 til den 12. september 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge for hans behandling af i perioden fra den 14. januar 2003 til den 5. marts 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af i perioden fra den 14. oktober 2002 til den 4. oktober 2005 på psykiatrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0867330

Offentliggørelsesdato:

20. april 2008

Juridisk tema:

Ordination af afhængighedsskabende medicin

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 8. marts 2004 til den 12. september 2005 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 14. januar 2003 til den 5. marts 2004 i sin klinik, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 14. oktober 2002 til den 4. oktober 2005 på psykiatrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


I perioden fra den 14. januar 2003 til den 5. marts 2004 udskrev praktiserende læge løbende Fontex, Tolvon og Mianserin mod depression, Nitrazepam, Rivotril og Lamictal mod epilepsi, Disipal mod bivirkninger samt beroligende medicin i form af Oxapax til . Herudover ordinerede han løbende Temgesic mod stærke smerter og migræne.

Den 8. marts 2004 udskrev praktiserende læge medicin til et halvt års forbrug.

I perioden fra den 11. marts 2004 til den 12. september 2005 udskrev praktiserende læge løbende medicin i form af Rivotril, Temgesic, Nitrazepam, Oxapax, Seroquel og Disipal i store mængder ad gangen.

I perioden fra den 14. oktober 2002 til den 4. oktober 2005 var tillige i jævnlig kontakt med Psykiatrisk Afdeling, . Overlæge behandlede under hendes indlæggelser og i distriktspsykiatrien, og justerede hendes medicin efter effekt og bivirkninger.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At blev fejlmedicineret i perioden fra den 14. oktober 2002 til den 4. oktober 2005 på Psykiatrisk Afdeling, .

Det er herved anført, at lægerne ordinerede daglige doser, der var så store, at man kunne dø af dem, og at selv måtte stoppe med medicinen for at overleve. Videre er det anført, at man ordinerede forskellige præparater, som ikke måtte kombineres med hinanden, og at for ca. et år siden blev indlagt med en kemikalieforgiftning.

2. At ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge , idet han udskrev for meget medicin i perioden fra den 14. januar 2003 til den 12. september 2005.

Det er herved anført, at lægen udskrev medicin til et halvt års forbrug, og at der var tale om doser, der var så høje, at de var dødelige. Videre er det anført, at han ordinerede forskellige præparater, der ikke måtte kombineres med hinanden.

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 14. oktober 2002 til den 4. oktober 2005 på Psykiatrisk Afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. oktober 2002, at blev indlagt på Psykiatrisk Afdeling, , idet hun var manisk og havde et overforbrug af alkohol. Hun havde tidligere været indlagt under diagnosen maniodepressiv psykose og alkoholoverforbrug. Ved indlæggelsen virkede hun påvirket af medicin. Hun var i behandling med tablet Zopiden 10 mg dagligt, Nitrazepam 2 stk. dagligt, Remeron 45 mg dagligt, Rivotril 3 mg dagligt samt med Tolvon 60 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 21. oktober 2002, at overlæge undersøgte . Han konkluderede, at hun var hypoman med løftet stemningsleje og tankeflugt, men at hun havde en god sygdomserkendelse og behandlingsønske. Han ordinerede herefter behandling med Remeron 45 mg dagligt, Mianserin 60 mg dagligt, Rivotril 6 mg dagligt samt 1 mg ved behov max 3 gange dagligt, Cisordinol 20 mg dagligt samt Disipal 50 mg dagligt og 50 mg ved behov max 2 gange dagligt.

Det fremgår af journalen den 28. oktober 2002, at overlæge ændrede den medicinske behandling, således, at skulle indtage Cisordinol 10 mg dagligt, Seroquel 150 mg dagligt, Mianserin 60 mg dagligt, Remeron 30 mg dagligt, Rivotril 6 mg dagligt samt 2 mg efter behov max 2 gange dagligt, Disipal 50 mg dagligt samt 50 mg efter behov max 2 gange dagligt og Domnamid 2 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 22. november 2002, at virkede depressiv. Behandlingen med Remeron skulle erstattes med Fontex, og behandlingen med Cisordinol skulle reduceres og erstattes med Lamictal.

Det fremgår af journalen den 2. december 2002, at blev udskrevet til fortsat ambulant behandling, idet hun var i sin habituelle tilstand. Hun var ved udskrivelsen i behandling med Mianserin 60 mg dagligt, Domnamid 2 mg dagligt, Disipal 50 mg dagligt samt 50 mg ved behov, Cisordinol 4 mg dagligt, Lamictal, Rivotril 5 mg dagligt samt 2 mg efter behov max 2 gange dagligt og Fontex 40 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 3. januar 2003, at ringede til overlæge , og fortalte, at hun havde haft migræne og plejede at få Temgesic. Han ordinerede 50 stk. Temgesic á 0,4 mg, 1 tablet højst 3 gange dagligt.

Det fremgår af journalen den 9. januar 2003, at var velbefindende. Hun var i behandling med Cisordinol 4 mg dagligt, Fontex 40 mg dagligt, Mianserin 60 mg dagligt, Lamictal 200 mg dagligt, Rivotril 3 mg dagligt samt Disipal 50 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 20. februar 2003, at var overdrevent bekymret og nedtrykt omkring sin misbrugende datter. Hun var bange for at blive deprimeret, og var søvnløs på trods af behandlingen med Mianserin og Fontex, hvorfor overlæge ordinerede behandling med Remeron 30 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 27. februar 2003, at dosis af Mianserin blev øget til 90 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 22. april, at , var ophørt med at tage Cisordinol og Rivotril, men at hun havde tankemylder. Overlæge ordinerede, at hun skulle genoptage behandlingen.

Det fremgår af journalen den 23. april 2003, at blev indlagt af overlæge , efter at have drukket i påsken. Hun var kendt med diagnosen bipolær affektiv sindslidelse og var bekymret og nedtrykt på grund af sin misbrugende datter. Hun virkede lidt hypermanisk. skulle starte behandling med Fenemal max 200 mg dagligt. Hun blev udskrevet den 25. april 2003 i behandling med Temgesic 1,2 mg dagligt, Fontex 40 mg dagligt, Tolvon 90 mg dagligt, Lamictal 200 mg dagligt, Rivotril 6 mg dagligt, Cisordinol 4 mg dagligt, B-combin og Thiamin, Disipal 50 mg dagligt samt Nitrazepam 5 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 5. juni 2003, at behandlingen af blev afsluttet fra distriktspsykiatrien, idet hun var i en god, habituel tilstand. Overlæge ordinerede, at hun skulle trappes ud af behandlingen med Cisordinol, Disipal og Rivotril. Hun var i behandling med Fontex 60 mg dagligt, Tolvon 90 mg dagligt. Lamictal 200 mg dagligt, Rivotril 4 mg dagligt, Cisordinol 2 mg dagligt, Disipal 50 mg dagligt, Nitrazepam 5 mg dagligt samt Temgesic 0,8 mg dagligt.

Det fremgår videre af journalen den 30. november 2003, at blev indlagt, idet hun havde selvmordstanker og hørte stemmer.

Det fremgår af journalen den 8. december 2003, at blev udskrevet af overlæge . Han ordinerede, at hun skulle fortsætte med den hidtidige behandling, men øgede dosis af Cisordinol, Fontex og Lamictal og nedsatte dosis af Rivotril, således at hun ved udskrivelsen var i behandling med Cisordinol 8 mg dagligt, Disipal 50 mg dagligt samt 50 mg ved behov, Fontex 60 mg dagligt, Mianserin 90 mg dagligt, Lamictal 300 mg dagligt, Rivotril 4 mg dagligt, Nitrazepam 5 mg dagligt og Temgesic 1,2 mg dagligt

Det fremgår endvidere af journalen den 16. december 2003, at overlæge ordinerede, at dosis af Lamictal skulle stige til 400 mg og dosis af Cisordinol skulle reduceres til 6 mg.

Det fremgår af journalen den 19. marts 2004, at overlæge ordinerede, at dosis af Lamictal skulle stige til 450 mg dagligt stigende til 500 mg dagligt. Den 22. marts 2004 ordinerede overlæge , at hun skulle stige yderligere i dosis til 600 mg dagligt.

Det fremgår af journalen den 24. april 2004, at var i nærmest optimal tilstand, hendes stemningsleje var neutralt, hun var meget talende og var klar, samlet og havde god kontakt til omverdenen.

Det fremgår af journalen den 18. maj 2004, at overlæge ordinerede, at kunne tage 2 mg Rivotril ekstra i én uge.

Det fremgår ydermere af journalen den 9. juli 2004, at henvendte sig på Psykiatrisk Afdeling, , på grund af depressive symptomer. Hun var udtalt medicinpåvirket, og blev indlagt med henblik på regulering af medicinen.

Det fremgår af journalen den 12. juli 2004, at var irritabel, opkørt og medicinplæderende. Hun havde tankemylder, svært ved at sove og virkede abstinent. Hun blev sat i behandling med Seroquel max 150 mg dagligt samt hendes vanlige medicin.

Videre fremgår det af journalen, at i perioden fra den 15. juli til den 5. august 2004 var tiltagende opkørt og vredladen samt voldelig overfor en medpatient. Da hun ønskede udskrivelse, blev hun tvangstilbageholdt. Den 5. august 2005 blev udskrevet af overlæge . Hun var ved udskrivelsen i behandling med Lamictal 400 mg dagligt, Seroquel 300 mg dagligt, Rivotril 8 mg dagligt, Mianserin 60 mg dagligt, Fontex 60 mg dagligt, Temgesic 1,2 mg dagligt, Nitrazepam 2,5 mg dagligt samt Paracetamol max 3 mg dagligt. Overlæge vurderede, at hun selv kunne administrere medicinen.

Det fremgår af journalen den 17. august 2004, at oplyste, at hun var holdt op med at tage al medicinen bortset fra 40 mg Fontex om morgenen og Nitrazepam efter behov, som hun dog sidst havde taget den 12. august 2004. Endvidere tog hun 2,4 mg Temgesic dagligt. Hun blev frarådet at stoppe med den medicinske behandling på en gang.

Det fremgår af journalen den 24. august 2004, at blev tvangsindlagt, idet der var risiko for, at hun udviklede delirium, hvis ikke hun fik iværksat psykiatrisk behandling efter at hun var stoppet med Rivotril, Lamictal, Seroquel og Mianserin 10 dage tidligere.

Videre fremgår det af journalen den 25. august 2004, at overlæge vurderede, at var klart psykotisk. Hun indvilligede i at genoptage behandlingen med Seroquel 300 mg dagligt, Oxazepam 15-30 mg max 3 gange dagligt, Fontex 40 mg dagligt, Nitrazepam 2,5-5 mg dagligt samt Temgesic 2,4 mg dagligt. De efterfølgende dage blev behandlingen med Oxazepam nedtrappet.

Det fremgår af journalen den 3. september 2004, at overlæge ordinerede Disipal 100 mg dagligt. blev udskrevet den 7. september 2004 i behandling med Seroquel 200 mg dagligt, Fontex 40 mg dagligt, Oxazepam 60 mg dagligt samt 30 mg efter behov, Nitrazepam 5 mg dagligt, Temgesic 1,6 mg dagligt og Disipal 100 mg dagligt. Udover Oxazepam og Seroquel, skulle medicinen hældes op til hende.

Det fremgår af journalen den 6. december 2004, at dosis af Fontex blev nedsat til 20 mg dagligt.

Det fremgår tillige af journalen den 22. februar 2005, at oplyste, at hun var stoppet med sin medicinske behandling bortset fra Temgesic, idet hun mente af få bivirkninger i form af kvalme, opkastninger og svedefornemmelser. Overlæge vurderede, at hun muligvis var manisk, og at hun sandsynligvis snart skulle indlægges igen.

Det fremgår af journalen den 8. april 2005, at oplyste, at hun var stoppet med al medicinsk behandling bortset fra Alopam. Hun ville vise omverdenen, hvor let det var at få ordineret meget medicin, og hun var begyndt at bestille medicin, som hun ikke længere brugte, hos sin egen læge, deriblandt Rivotril. Hendes mål var at komme i TV og derved slås for sin afdøde søn, som var misbruger.

Det fremgår af journalen, at i perioden fra den 8. april til den 4. oktober 2005, blandt andet brød med sin kæreste og havde økonomiske problemer. Hun blev opfordret til at skabe ro omkring sig og få en fast struktur i hverdagen.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge har levet op til den almindelige anerkendte faglige standard i forbindelse med undersøgelse og behandling af i perioden 14.oktober 2002 til den 4. oktober 2005, og at der ikke på noget tidspunkt var tale om fejlmedicinering.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 14. oktober 2002 til den 4. oktober 2005 på Psykiatrisk Afdeling, .

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Praktiserende læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 8. marts 2004 til den 12. september 2005.

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af i perioden fra den 14. januar 2003 til den 5. marts 2004.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. januar 2003, at praktiserende læge ordinerede 50 stk. Temgesic á 0,4 mg mod stærke smerter og migræne. Det var første gang, at læge ordinerede medicin til .

Det fremgår af journalen den 28. januar 2003, at praktiserende læge igen ordinerede 50 stk. Temgesic á 0,4 mg mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 13. februar 2003, at praktiserende læge atter ordinerede 50 stk. Temgesic á 0,4 mg mod stærke smerter.

Videre fremgår det af journalen den 3. og 17. marts samt den 3. april 2003, at praktiserende læge ordinerede 50 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 15. april 2003, at praktiserende læge ordinerede 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Endvidere fremgår det af journalen den 26. maj 2003, at praktiserende læge ordinerede 100 stk. Temgesic á 0,4 mg 3 tabletter dagligt mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 1. juli 2003, at praktiserende læge udskrev 98 stk. Fontex á 20 mg, 3 tabletter dagligt, mod depression.

Ydermere fremgår det af journalen den 4. juli 2003, at praktiserende læge ordinerede 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter. Derudover udskrev han 60 stk. Tolvon af henholdsvis 60 og 30 mg, 2 tabletter dagligt, mod depression.

Videre fremgår det af journalen den 1. august 2003, at praktiserende læge udskrev 60 stk. Tolvon af henholdsvis 60 og 30 mg, 2 tabletter dagligt, mod depression, samt 50 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi og 100 stk. Rivotril á 2 mg, 2 tabletter dagligt, mod epilepsi. Derudover udskrev han 98 stk. Fontex á 20 mg, 3 tabletter dagligt, mod depression.

Endvidere fremgår det af journalen den 21. august 2003, at praktiserende læge ordinerede 100 stk. Temgesic á 0,4 mg 3 tabletter dagligt mod stærke smerter.

Desuden fremgår det af journalen den 1. september 2003, at praktiserende læge udskrev 60 stk. Tolvon af henholdsvis 60 og 30 mg, 2 tabletter dagligt, mod depression, samt 100 stk. Lamictal á 100 mg, 2 tabletter dagligt, mod epilepsi og 100 stk. Fontex á 20 mg, 3 tabletter dagligt, mod depression.

Derudover fremgår det af journalen den 30. september 2003, at praktiserende læge udskrev 50 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi, samt 100 stk. Rivotril á 2 mg, 2 tabletter dagligt, mod epilepsi. Videre ordinerede han 60 stk. Tolvon af henholdsvis 60 og 30 mg, 2 tabletter dagligt, mod depression, 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter, 100 stk. Disipal á 50 mg, 1 tablet dagligt, mod bivirkninger samt 100 stk. Fontex á 20 mg, 3 tabletter dagligt, mod depression.

Det fremgår af journalen den 3. november 2003, at praktiserende læge udskrev 100 stk. Lamictal á 100 mg, 2 tabletter dagligt, mod epilepsi, 50 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi, 120 stk. Tolvon af henholdsvis 60 og 30 mg, 2 tabletter dagligt, mod depression, 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter samt 100 stk. Rivotril á 2 mg, 2 tabletter dagligt, mod epilepsi.

Ydermere fremgår det af journalen den 17. november 2003, at fik ordineret 50 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter af praktiserende læge .

Det fremgår af journalen den 21. november 2003, at praktiserende læge ordinerede 50 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter samt 100 stk. samt udskrev Fontex á 20 mg, 3 tabletter dagligt, mod depression.

Videre fremgår det af journalen den 28. november 2003, at praktiserende læge udskrev 50 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi.

Endvidere fremgår det af journalen den 16. december 2003, at praktiserende læge ordinerede100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter, 100 stk. Lamictal á 100 mg, 4 tabletter dagligt, mod epilepsi samt 50 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi.

Ydermere fremgår det af journalen den 6. januar 2004, at praktiserende læge udskrev 100 stk. Fontex á 20 mg, 3 tabletter dagligt, mod depression, samt ordinerede 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Endelige fremgår det af journalen den 15. og 23. januar 2004, at praktiserende læge udskrev 100 stk. Lamictal á 100 mg, 4 tabletter dagligt, mod epilepsi.

Videre fremgår det af journalen den 3. februar 2004, at fik udskrevet 100 stk. Fontex á 20 mg, 3 tabletter dagligt, mod depression, og 60 stk. Mianserin af henholdsvis 60 og 30 mg, 2 tabletter dagligt, mod depression. Derudover ordinerede han 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 5. marts 2004, at praktiserende læge udskrev beroligende medicin i form af 30 stk. Oxapax á 15 mg, 1 tablet dagligt. oplyste endvidere, at hun ønskede medicin udleveret til et halvt år ad gangen.

Det fremgår af praktiserende læge s udtalelse til sagen, at henvendte sig om bad om at få sin medicin udskrevet til et halvt år ad gangen, da det var billigere for hende. Han har videre anført, at han gennemgik hendes journal og fandt, at hun var i en psykisk stabil fase, og at han efter 3 dage skrev medicin ud til hende til et halvt års forbrug.

Det nævnets opfattelse, at praktiserende læge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 14. januar 2003 til den 5. marts 2004.

Det fremgår af journalen den 8. marts 2004, at praktiserende læge udskrev 800 stk. Lamictal á 100 mg, 4 tabletter dagligt, mod epilepsi, 400 stk. Disipal á 50 mg, mod rystelammelser, nervemedicin i form af 400 stk. Cisordinol á 2 mg, 2 tabletter dagligt og 600 stk. Fonzac á 20 mg, 3 tabletter dagligt samt 260 stk. Mianserin af henholdsvis 60 og 30 mg, 2 tabletter dagligt, mod depression Han udskrev medicinen til et halvt år på grund af økonomiske forhold og fordi var i en stabil fase.

Videre fremgår det af journalen den 11. marts 2004, at udskrev 600 stk. Rivotril á 2 mg, 3 tabletter dagligt, mod epilepsi, samt 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Ydermere fremgår det af journalen den 15. marts 2004, at praktiserende læge udskrev 50 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi.

Det fremgår af journalen den 19. marts 2004, at praktiserende læge ordinerede 100 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Endvidere fremgår det af journalen den 29. marts 2004, at praktiserende læge udskrev 100 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi samt 200 stk. Temgesic á 0, 4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 19. august 2004, at praktiserende læge ordinerede 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 3 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 23. august 2004, at havde feber, var forvirret og talte i tåger. Praktiserende læge mente, hun enten havde abstinenser eller manglede væske, og opfordrede hende til at tage kontakt til Psykiatrisk Afdeling, , med henblik på vejledning omkring medicin.

Det fremgår af journalen den 23. september 2004, at praktiserende læge udskrev beroligende medicin i form af 30 stk. Oxapax á 15 mg, 1 tablet dagligt, samt nervemedicin i form af 60 stk. Seroquel á 100 mg, 3 tabletter dagligt.

Ydermere fremgår det af journalen, at praktiserende læge den 29. september 2004 udskrev nervemedicin i form af 60 stk. Seroquel á 100 mg, 3 tabletter dagligt, 200 stk. Temgesic á 0, 4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter, samt beroligende medicin i form af 30 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt.

Videre fremgår det af journalen den 30. september og den 5. november 2004, at praktiserende læge udskrev beroligende medicin i form af 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt.

Desuden fremgår det af journalen den 29. november 2004, at praktiserende læge ordinerede 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter, samt udskrev beroligende medicin i form af 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt, samt 100 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi.

Det fremgår af journalen den 1. december 2004, at praktiserende læge udskrev beroligende medicin i form af 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt.

Videre fremgår det af journalen den 29. december 2004, at praktiserende læge ordinerede beroligende medicin i form af 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt samt 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 17. januar 2005, at praktiserende læge udskrev beroligende medicin i form af 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt.

Det fremgår af journalen den 24. januar og den 21. februar 2005, at praktiserende læge udskrev 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 25.februar 2005, at praktiserende læge udskrev medicin mod mavesyre i form af Nizax 300 mg 1 gang dagligt. tog Temgesic for migræne, kvalme og sure opstød.

Det fremgår af journalen den 7. marts 2005, at praktiserende læge udskrev beroligende medicin i form af 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt.

Det fremgår af journalen den 18. marts 2005, at praktiserende læge udskrev 100 stk. Nitrazepam á 5 mg, 1 tablet dagligt, mod epilepsi, 400 stk. Disipal á 50 mg, mod rystelammelser samt 600 stk. Rivotril á 2 mg, 3 tabletter dagligt, mod epilepsi.

Det fremgår af journalen den 22. marts 2005, at fik ordineret 200 stk. Temgesic á 0, 4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter.

Det fremgår af journalen den 31. marts 2005, at der ikke længere skulle udskrives yderligere psykofarmaka til , medmindre hun accepterede, at en psykiatrisk sygeplejerske doserede medicinen.

Det fremgår af journalen den 8. april 2005, at fik udskrevet beroligende medicin i form af 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt, samt 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter. Det blev samtidigt besluttet, at hun skulle trappes ud af sit forbrug af Oxapax.

Det fremgår af journalen den 18. april 2005, at praktiserende læge udskrev 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt.

Den 11. maj 2005 fremgår det af journalen, at fik ordineret 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter, og at hun fik udskrevet 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt. Hun fik desuden udskrevet Oxapax igen den 26. maj, den 20. juni og den 4. juli 2005.

Det fremgår af journalen den 13. juli 2005, at fik ordineret 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter og 100 stk. Oxapax á 15 mg, 6 tabletter dagligt. Derudover fik hun udskrevet Oxapax den 9. og 29. august 2005, hvor hun også fik ordineret 200 stk. Temgesic á 0,4 mg, 4 tabletter dagligt, mod stærke smerter, og igen den 12. september 2005.

Det er nævnets opfattelse, at praktiserende læge s behandling af fra den 8. marts 2004 til den 12. september 2005 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet det ikke var fagligt forsvarligt at udskrive så store mængder medicin.

Nævnet kan oplyse, at det er foreskrevet i de foreliggende retningslinier for ordination af præparater som Temgesic, at en læge skal overveje det forsvarlige i den fortsatte ordination. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale om psykisk ustabile personer med tidligere eller aktuelt misbrug af medicin og/eller alkohol.

Det er herefter nævnets opfattelse, at praktiserende læge s ordination af Temgesic mod migræne ikke var begrundet, idet migræne er en anfaldslidelse, og idet præparater af den pågældende type bør undgås ved behandlingen af kroniske eller tilbagevendende smerter på grund af risiko for tilvænning og afhængighed.

Videre er det nævnets opfattelse, at praktiserende læge burde have overvejet, om der på et tidspunkt skulle foretages en ændring og udtrapning af behandlingen med Temgesic, specielt henset til, at i perioder var psykisk ustabil og indimellem præget af svær psykose, og idet hun tidligere havde haft et blandingsmisbrug af medicin og alkohol.

Endelig er det nævnets opfattelse, at det generelt var fagligt uforsvarligt i øvrigt at udskrive så store mængder medicin, idet der var tale om potentielt giftige præparater, som indtaget forkert (overdosis), kunne være livsfarlige, og idet det tidligere var foreslået, at medicinudleveringen skulle varetages af sundhedsfagligt personale.

Det er nævnets vurdering, at det ikke var muligt for praktiserende læge at overskue virkninger og bivirkninger samt interaktion mellem det omfattende antal af præparater, og at det er et lægeligt ansvar, at tage stilling til det hensigtsmæssige i ønsket fra om, at få udleveret medicin til et halvt år ad gangen.

På denne baggrund finder nævnet, at praktiserende læge s handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 8. marts 2004 til den 12. september 2005.