Klage over forkert medicinering på grund af patientens grundsygdom (nyresygdom)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 16. januar 2007 på , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0867616

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Speciale:

Gigtsygdomme (reumatologi/fysiurgi), Nyresygdomme, medicinske (nefrologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 16. januar 2007 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


fik i 2005 påvist en betændelsestilstand i sine nyrer. Efterfølgende blev han sat i behandling med tre forskellige typer blodtryksregulerende medicin og fulgt regelmæssigt i nefrologisk ambulatorium, .

Den 16. januar 2007 blev undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium på baggrund af en hævelse af højre knæled igennem fem døgn. Der blev her tappet væske ud af knæleddet, og han blev henvist til vurdering i reumatologisk ambulatorium senere samme dag.

Senere den 16. januar 2007 blev vurderet i reumatologisk ambulatorium af overlæge , hvor overlægen fandt mistanke om, at en bagved liggende årsag til s knæledsforandringer kunne være klamydia. Overlægen iværksatte herefter behandling af s gener i venstre knæled med lægemidlet Mobic 7,5 mg. Overlæge opfordrede endvidere s praktiserende læge til at sikre en prøvetagning for klamydia, og aftalte kontrol til 14 dage senere.

Ved brev af 25. januar 2007 fik meddelelse om, at han skulle kontakte egen læge.

Den 14. marts 2007 blev indlagt akut på på grund af stærke mavesmerter opstået samme dag. Ved modtagelsen blev der rejst mistanke om operationskrævende mavesår, og senere samme dag blev han opereret for et perforeret mavesår.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af lægen den 16. januar 2007 på reumatologisk ambulatorium, , idet lægen ordinerede Meloxicam (Modic) 7,5 mg.

Det er herved anført, at gjorde lægen opmærksom på, at han havde en nyresygdom, hvilket lægen ikke fandt problematisk. Det er videre anført, at , efter at have taget Meloxicam en uge, fik mavesmerter, mistede appetitten og tabte sig, samt at han den 14. marts 2007 blev akut opereret for perforeret mavesæk. Endelig er det anført, at dette har medført komplikationer i forbindelse med hans nyresygdom.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 16. januar 2007 på reumatologisk afdeling, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra nefrologisk ambulatorium, at på grund af kronisk nyresygdom havde nedsat nyrefunktionen til omkring halvdelen, kronisk udskillelse af protein i urinen og blodtryksforhøjelse. Blodtrykssygdommen blev behandlet med blodtrykssænkende medicin, blandt andet Corodil og Cozaar.

Det fremgår af journalen den 16. januar 2007, at blev undersøgt af overlæge , der noterede, at tre år tidligere fik påvist en betændelsestilstand i sine nyrer (glomerulonefritis), og at han efterfølgende var blevet sat i behandling med tre forskellige typer blodtryksregulerende medicin.

Det fremgår af journalen den 16. januar 2007, at blev undersøgt af overlæge på grund af fem dages hævelse af højre knæ. havde forudgående fået tappet 80 ml ledvæske fra knæet på ortopædkirurgisk afdeling.

Overlæge fandt ved den kliniske undersøgelse hævelse af ledhinden i højre knæ, men ellers normal ledstatus. Overlægen mistænkte herefter, at der var tale om reaktiv ledbetændelse og foranledigede en række blodprøver og instituerede behandling med Mobic 7,5 mg tablet en gang dagligt. Der blev endvidere planlagt kontrol efter 14 dage.

Patientklagenævnet kan oplyse, at effekten af præparaterne Corodil og Cozaar kan afsvækkes ved indgift af NSAID præparater (Mobic tilhører denne gruppe). Desuden øger samtidig indgift af NSAID og ACE-hæmmere (Corodil tilhører denne gruppe) eller angiotensin-II-antagonister (Cozaar tilhører denne gruppe) risikoen for nyreskader.

Nævnet kan videre oplyse, at behandlingen med Mobic samen med Corodil og Cozaar blandt andet kan medføre svære blodtrykssygdomme (hypertension) og svær nyreinsufficiens, og kræver blodtrykskontrol og kontrol af nyrefunktionen.

Det er nævnets vurdering, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin ordination af Mobic til , idet han havde kendt kronisk nyresygdom og svær behandlingskrævende blodtrykssygdom og var i behandling med både Corodil og Cozaar.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 16. januar 2007 på reumatologisk ambulatorium, .