Klage over benforlængelse i forbindelse med indsættelse af hofteprotese

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 18. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0867927

Offentliggørelsesdato:

20. september 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 18. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 29. marts 2005 blev set ambulant på ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus 1, efter at være henvist fra Sygehus 2. Årsagen hertil var højresidige hoftesmerter gennem halvandet års tid.

En CT-scanning viste vævsdød af højre hofteledshoved, uden sammenfald, og der var den 7. januar 2005 forsøgt transplantation af knoglestykker til knoglehovedet, uden effekt. blev derfor henvist til udskiftning af hoften, en såkaldt hoftealloplastik.

Den 18. april 2005 foretog overlæge operation med udskiftning af hofteleddet.

blev udskrevet den 22. april 2005.

Den 31. maj 2005 kom til undersøgelse, hvorunder hun oplyste, at hun havde smerter i lysken med baggrund i en benforlængelse. Overlæge noterede, at havde betydelig skævhed i ryggen, og at det højre ben inden operationen var forlænget. Det vurderedes på et røntgenbillede, at højre ben var blevet forlænget 1 cm, og sammen med den allerede bestående forlængelse, skulle der 2,5 cm til under venstre fod med henblik på udligning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i forbindelse med en hofteoperation.

Det er herved anført, at s højre ben efter operationen var 2 cm længere end det venstre, og at hun derfor har svært ved at finde sko, der passer.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 18. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 29. marts 2005, at var til undersøgelse hos overlæge , idet hun var blevet henvist fra Sygehus 2.

Det fremgår af journalen, at der blev fundet indikation for foretagelse af en hofteoperation, en såkaldt hoftealloplastik, og at denne operation skulle foretages den 18. april 2005.

Det fremgår endvidere af journalen, at blev informeret om risici ved indgrebet, herunder infektion, hofteskred, forskel på benlængde samt holdbarhed af protese. Det fremgår af journalen, at endvidere blev medgivet en informationsfolder.

Det fremgår af operationsjournalen den 18. april 2005, at operationen foregik uden komplikationer.

Det er Patientklagenævnets opfattelse, at operationen på baggrund af operationsbeskrivelsen foregik i overensstemmelse med almindelig faglig standard.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det ikke er usædvanligt, at man oplever en forskel på benlængden efter indsættelse af en kunstig hofte, og at det opererede ben således bliver lidt længere.

Patientklagenævnet kan endvidere oplyse, at en forskel på benlængden må accepteres i forbindelse med en hofteproteseoperation, da stabiliteten af hoften har en højere prioritet end benlængde. For at skabe en stabil hofte, må halsen på ledprotesen i nogle tilfælde forlænges, hvilket giver større tension over leddet og dermed en stabil hofte, men med en øget benlængde til følge.

Patientklagenævnet har noteret sig, at forud for operationen var informeret om risikoen for forskel på benlængden efter operationen.

Nævnet finder herefter, at overlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. april 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1.