Klage over manglende forebyggende antibiotikabehandling i forbindelse med en knæoperation

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af den 18. maj 2007 på , jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi B for hendes behandling af den 29. maj 2007 på , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0868307

Offentliggørelsesdato:

20. august 2008

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 18. maj 2007 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi B for hendes behandling af <****> den 29. maj 2007 på <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb
Den 18. maj 2007 henvendte sig til , hvor hun blev undersøgt af overlæge A. Overlæge A fandt tegn på menisklæsion og tilbød kikkertundersøgelse af knæet samme dag.

Ved kikkertundersøgelsen samme dag påviste overlæge A en meniskskade og foretog sammensyning heraf ved en ukompliceret operation. Det blev aftalt, at stingene skulle fjernes efter 10-12 dage samt klinisk kontrol efter 6 uger.

Den 29. maj 2007 henvendte sig på , hvor hun akut blev tilset af speciallæge i ortopædkirurgi B. havde gennem 4 dage haft tiltagende smerter i højre knæ, og knæet var hævet, hvorfor hun havde taget smertestillende medicin uden effekt.

Det blev aftalt, at skulle have en ny tid to dage senere til fjernelse af stingene, og hun skulle i øvrigt fortsætte behandlingsregimet uændret.

Den 31. maj 2007 var til kontrol, hvor hun fik fjernet stingene. Det blev vurderet, at knæet stadig var lidt hævet, men det var ikke smertefuldt, og sårene var pæne.

Den 1. juni 2007 var der nye hævelser samt øgede smerter i knæet, men havde ikke feber, hvorfor hun blev sat i antibiotikabehandling.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling i perioden fra den 18. til den 29. maj 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, , i forbindelse med en knæoperation.

Det er herved anført, at efter den første operation fik betændelse i knæet. Videre er det anført, at betændelsen først blev opdaget efter to uger til trods for, at havde gjort opmærksom på, at hun havde det dårligt.

Nævnets afgørelse af klagen
Overlæge A har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 18. maj 2007 på .

Speciallæge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 29. maj 2007 på .

Begrundelse
Af journalen den 18. maj 2007 fremgår, at henvendte sig til , hvor hun blev undersøgt af overlæge A. var håndboldspiller, og hun havde smerter samt aflåsninger i højre knæ.

Videre fremgår det af journalen, at overlæge A fandt tegn på en menisklæsion, og det blev ved en MR-scanning påvist, at der var en læsion på den ydre menisk i det højre knæ. På den baggrund tilbød overlæge A en kikkertundersøgelse (artroskopi) af knæet samme dag.

Det fremgår videre af journalen, at overlæge A ved kikkertundersøgelsen fandt en stram slimhinde (plica), som han fjernede, og at han fandt en læsion udgående fortil i den ydre menisk. Videre fandt overlæge A en cystelignende læsion i denne menisk, som han fjernede, hvorefter han syede læsionen med den såkaldte outside-in teknik med to fiberwirer.
Der blev herefter aftalt tid til fjernelse af stingene 10-12 dage efter kikkertundersøgelsen samt klinisk kontrol efter seks uger.

Det fremgår ikke af journalen, at der i forbindelse med indgrebet blev givet forbyggende (profylaktisk) intravenøs antibiotika.

Det er nævnets opfattelse, at det kirurgiske indgreb blev udført i overensstemmelse med en sædvanlig anvendt teknik.

Nævnet kan oplyse, at der er en almindelig anerkendt faglig praksis, at man i forbindelse med et kirurgisk indgreb med sammensyning (suturering) af menisken indgiver profylaktisk antibiotika.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at overlæge A burde have indgivet profylaktisk antibiotika i forbindelse med artroskopien den 18. maj 2007.

Nævnet finder herefter, at overlæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. maj 2007 på .

Ifølge journalen den 29. maj 2007 henvendte sig på , hvor hun blev set akut af speciallæge B. havde gennem fire dage haft tiltagende smerter i højre knæ, knæet var hævet, og hun havde taget smertestillende medicin i form af Ibuprofen, Panodil og Oxynorm uden effekt. havde 38,2 i feber, og ved en undersøgelse fandt speciallæge B knæet hævet og spændt, men uden rødme og varme. På den baggrund valgte speciallæge B at desinficere knæet, hvorefter hun punktere knæleddet og udtømte 70 ml mørk, blodig væske fra knæet, hvorved smerterne lettede betydeligt. Videre fremgår det, at væsken blev sendt til dyrkning for bakterier, og der blev anlagt knæbind, ligesom hun intensiverede smertebehandlingen.

Videre fremgår det af journalen, at der blev aftalt en ny tid til to dage senere, hvor skulle have fjernet stingene, og hun blev informeret om, at hun i øvrigt skulle fortsætte behandlingsregimet uændret.

Af journalen den 1. juni 2007 fremgår, at svaret på dyrkningsprøven fra den 29. maj 2007 ikke viste tegn på bakterier.

Speciallæge B har i sin udtalelse oplyst, at hun ved undersøgelsen den 29. maj 2007 fandt såret (cicatricerne) uden tegn på infektion.

Nævnet kan hertil oplyse, såfremt en irriteret slimhinde findes meget spændt, er den sædvanlige behandling udtømning af væsken. Herefter skal der anlægges en bandage, og der skal iværksættes smertebehandling.

Det er nævnets vurdering, at det var relevant, at speciallæge B, ud fra oplysninger om feber, hævelse af knæet samt ødem, vurderede, at det var en irriteret slimhinde (synoivitis).

Det er nævnets opfattelse, at det er efter almindelig anerkendt faglig standard, at sende væsken fra en udtømning til dyrkning for bakterier, selvom der ikke er mistanke om betændelse, idet der kan forekomme bakterier, selvom der ikke umiddelbart er tegn på betændelse.

Nævnet finder herefter, at speciallæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 29. maj 2007 på .