Klage over for sen diagnosticering af beskadigelse af korsbånd og menisk

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge A for hans behandling af den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af den 31. maj 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af den 3., den 9. og den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge A for hans journalføring af behandlingen af den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Sagsnummer:

0868513

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge A for hans behandling af <****> den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge B for hans behandling af <****> den 31. maj 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hans behandling af <****> den 3., den 9. og den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge A for hans journalføring af behandlingen af <****> den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 13, stk. 2.

Hændelsesforløb

fik den 31. maj 2005 foretaget kikkertundersøgelse af venstre knæ af kursusreservelæge B, idet den 13. april 2005 havde beskadiget knæet i forbindelse med boldspil. Undersøgelsen viste læsion på den udvendige menisk, og den beskadigede del al menisken blev fjernet.

Den 30. september 2005 var til kontrol, men der havde ikke været fremgang, og var generet af pludselige jag i knæet. Undersøgelsen gav mistanke om beskadigelse af forreste korsbånd og udvendige menisk. Der blev derfor aftalt MR-skanning af venstre knæ, og denne blev foretaget den 10. november 2005. Skanningen viste en læsion af forreste korsbånd og af den indvendige menisk.

var igen til undersøgelse den 31. januar 2006, hvor det blev her vurderet, at der var overensstemmelse mellem den kliniske undersøgelse og MR-skanningen, men da knæet ikke kunne bøjes helt, blev det aftalt at vente med operation og starte med fysioterapi med henblik på at opnå normal bevægelighed i leddet før rekonstruktionen af korsbåndet.

Den 9. maj 2006 blev der truffet aftale om rekonstruktion af korsbåndet.

Operationen blev foretaget den 3. august 2006 af overlæge C. Der blev påvist læsion af den indvendige menisk, som ikke kunne rekonstrueres, hvorfor den blev fjernet. Det forreste korsbånd, som var revet over, blev erstattet af et senetransplantat.

Den 9. august 2006 henvendte sig på ortopædkirurgisk afdeling på grund af tiltagende gener fra knæleddet. Der blev udtappet 120 ml ledvæske og givet antibiotisk behandling.

Den 11. august 2006 var der igen en stor hævelse al knæleddet og fik igen udtømt væske fra knæet, og blev herefter indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, hvor der samme dag blev foretaget kikkertundersøgelse af knæet, og knæet blev skyllet godt igennem.

blev udskrevet den 25. august 2006.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At den 31. maj 2005 og den 31. august 2006 ikke modtog korrekt behandling af lægerne på ortopædkirurgisk afdeling, , i forbindelse med knæoperationer i venstre knæ.

Det er herved anført, at lægerne burde have stillet diagnosen tidligere i forløbet. har videre anført, at lægerne burde have forsøgt at genoptræne knæet i stedet for at rekonstruere korsbåndet ved operation.

har tillige anført, at han blev påført en infektion i knæet, der medførte efterfølgende indlæggelse og et langt sygeforløb.

Nævnets afgørelse af klagen


Reservelæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Reservelæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 31. maj 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Overlæge C har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 3., den 9. og den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Reservelæge A har ikke overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, ved sin journalføring af behandlingen af den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om reservelæge A havde uddybet sit journalnotat med en beskrivelse af oprensningen af knæleddet.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 31. maj 2005, at fik foretaget en kikkerundersøgelse i knæet (artroskopi) af reservelæge B. Videre fremgår det, at den indvendige menisk blev fundet normal og blev testet med krog. Det fremgår endvidere, at der ikke var brud på nogle af knoglerne. Det fremgår derudover, at slimhinden omkring det forreste korsbånd var irriteret (synovit), men at korsbåndet blev testet med kroge, og at reservelæge B fandt det fastsiddende. Det fremgår herefter, at der var en læsion på den udvendige menisk, som reservelæge B vurderede var årsag til s symptomer. Det fremgår hertil, at reservelæge B fjernede den ødelagte del af menisken.

Det fremgår af journalen den 31. maj 2005, at reservelæge B behandlede med binyrebarkhormon (Depo-Medrol) i knæet på grund af en del irriteret slimhinde.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge B udførte operationen af i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard den 31. maj 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Videre er det nævnets opfattelse, at den senere konstaterede korsbåndsskade formentlig er opstået ved det oprindelige traume, men at der alene har været en delvis læsion, hvor blodforsyningen til korsbåndet er blevet afskåret, således at det langsomt ødelægges på grund af manglende blodtilførsel. Dette vil som udgangspunkt medføre et normalt udseende korsbånd, som dog gradvist bliver ikke fungerende, ligesom det var tilfældet med s korsbånd. Det er endvidere nævnets opfattelse, at den udvendige meniskskade som påvises den 3. august 2006 kan være opstået efter operationen den 31. maj 2005.

Nævnet kan oplyse, at det i tilfælde, hvor patienten oplever flere tilfælde med svigt af det forreste korsbånd, ikke er usædvanligt, at patienten pådrager sig yderligere menisklæsioner.

Det er nævnets opfattelse, at blev relevant fulgt ambulant i seks uger efter skadens indtræden. Videre er det nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at fik foretaget en kikkertundersøgelse af knæet (artroskopi), idet der efter seks uger ikke var tilfredsstillende fremgang.

Nævnet finder herefter, at reservelæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 31. maj 2005 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det fremgår af journalen den 9. maj 2006, at havde fået påvist en overrivning af det forreste korsbånd samt en læsion af den indvendige menisk. Videre fremgår det, at han blev skrevet op til en operativ rekonstruktion af korsbåndet.

Det fremgår af journalen den 3. august 2006, at overlæge C foretog operationen af , hvor han fjernede den indvendige menisk, da det ikke var muligt at reparere denne. Videre fremgår det, at overlæge C foretog en rekonstruktion af det forreste korsbånd.

Det er nævnets opfattelse, at overlæge C foretog operationen den 3. august 2006 af i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af journalen den 9. august 2006, at havde tiltagende smerter fra knæet. Videre fremgår det, at overlæge C udtømte 120 ml væske fra knæet.

Det fremgår af journalen den 11. august 2006, at s knæ igen var hævet og, overlæge C udtømte 80 ml væske fra knæet og ordinerede skylning af knæet og indlæggelse af dræn.

Det er nævnets opfattelse, at den efter operationen den 3. august 2006 opståede infektion i knæet var en hændelig komplikation til det operative indgreb.

Nævnet finder herefter, at overlæge C handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det fremgår af journalen den 9. august 2006, at overlæge C satte i behandling med antibiotika (Diclocil) med 500 mg som tablet to gange om dagen i ti dage.

Det er nævnets opfattelse, at det var relevant, at overlæge C iværksatte behandling af med antibiotika (Diclocil) den 9. august 2006.

Videre er det nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge C ordinerede, at skulle have foretaget en kikkertvejledt undersøgelse samt skylning af knæet.

Nævnet kan oplyse, at vedvarende ledvæskeproduktion efter en knæoperation kan skyldes enten slimhindeirritation eller en infektion.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge C handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 9. og den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .

Det fremgår af journalen den 11. august 2006, at reservelæge A udførte den af overlæge C ordinerede skylning af s knæ samt ilagde dræn i knæet. Videre fremgår det, at reservelæge A udtømte store mængder blakket væske. Det fremgår endvidere, at der var irritation af slimhinden i knæet.

Det er nævnets opfattelse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at reservelæge A ilagde et dræn i knæet.

Det er nævnets opfattelse, at reservelægen ved fund af irriteret slimhinde i knæet samt blakket væske burde have udtaget en vævsprøve fra den irriterede slimhinde til bakteriologisk undersøgelse, idet det er nævnets opfattelse, at det ikke kunne udelukkes, at irritationen kunne skyldes en bakteriel infektion.

Det fremgår af overlæge Cs udtalelse til sagen, at reservelæge A har anført, at han foretog oprensning af knæet med såkaldt shaving af leddet, hvorved han fjernede synligt påvirkede dele af slimhinden med hævelse og irritation.

Det er nævnets opfattelse, at behandling af ledinfektion ofte omfatter oprensning af slimhinden (synovectomi). Videre er det nævnets opfattelse, at denne procedure i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard skal journalføres.

Nævnet har herefter lagt til grund, at reservelæge A foretog oprensning af s knæ den 11. august 2006 i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder herefter, at reservelæge A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om reservelæge A havde uddybet sit journalnotat med en beskrivelse af oprensningen af knæleddet.

Det fremgår af journalen den 11. august 2006, at reservelæge A ordinerede fortsat behandling med penicillin i tabletform (Diclocil 500 mg)

Det er nævnets opfattelse, at det var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at reservelæge A ikke iværksatte behandling med en større dosis penicillin givet direkte i blodbanen.

Nævnet finder efter en samlet vurdering, at reservelæge A handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. august 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, .