Klage over manglende opfølgning på prøvesvar efter medicinsk abort

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 11. april 2006 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0869125

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 11. april 2006 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


Den 21. marts 2006 blev henvist til med henblik på at få foretaget en medicinsk provokeret abort.

Den 28. marts 2006 mødte på gynækologisk-obstetrisk afdeling, , til forambulant undersøgelse.

Den 30. marts 2006 blev den medicinske abort gennemført.

En kontrolblodprøve, som skulle vise mængden af graviditetshormon i blodet, blev taget den 6. april 2006.

Den 11. april 2006 så overlæge resultatet af kontrolblodprøven.

Nogle uger senere henvendte sig til egen læge, da hun stadig følte sig gravid. Hendes mistanke om fortsat graviditet blev bekræftet, og hun blev henvist til gynækologisk-obstetrisk afdeling på .

Den 26. april 2006 mødte i ambulatoriet, gynækologisk-obstetrisk afdeling på , og prøver og undersøgelse viste, at hun var gravid svarende til 12 fulde uger plus fem dage.

Efter samrådstilladelse gennemførtes ny abort den 2. maj 2006.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling den 30. marts 2006 på .

Det er herved oplyst, at den 30. marts 2006, fik foretaget en medicinsk abort. Det er videre oplyst, at ved udskrivelsen fik information om at få taget blodprøve hos sin praktiserende læge 8 dage senere, og at hun ville få besked såfremt, alt ikke var, som det skulle være. har anført, at hun fik taget blodprøven, og at hun ikke hørte fra sygehuset.

Det er videre anført, at , 4 uger efter indgrebet, kontaktede sin praktiserende læge, idet hun følte sig oppustet, samt havde besvær med at tisse. Det viste sig, at fortsat var gravid, hvorfor hun den 2. maj 2006 fik foretaget fornyet abort. har anført, at hun efterfølgende fik ordineret tablet Sertralin, idet hun havde det psykisk dårligt og således ikke var i stand til at passe sit arbejde.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Læge har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. april 2006 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, .

Begrundelse


var 24 år gammel og i graviditetsuge 9, da hun den 28. marts 2006, mødte til forambulant undersøgelse med henblik på at få foretaget en medicinsk abort på gynækologisk-obstetrisk afdeling, . Det følger af journalen, at hun i forbindelse med konsultationen indtog 3 tabletter á 200 mg af præparatet Mifepriston, samt, at det blev aftalt, at hun skulle møde til indlæggelse i gynækologisk afdeling 2 dage senere.

Det fremgår af afdelingens instruks vedrørende medicinsk abort, at præparatet Mifepriston indtages under observation, og at der i kombination hermed behandles med præparatet Prostaglandin 2 dage efter indtagelsen af Mifepriston.

Den 28. marts 2006 blev mængden af graviditetshormon (HCG) ligeledes målt. Det følger af skema 1, at HCG-værdien var 88074.

Ifølge journalen blev den medicinske abort gennemført den 30. marts 2006.

Det er nævnets opfattelse, at denne behandling var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ifølge journalnotat den 11. april 2006 konstaterede overlæge resultatet af kontrolblodprøven, som, ifølge journalnotatet, blev taget den 6. april 2006. Det fremgår videre af journalnotatet, at kontrolblodprøven viste en HCG på 55920.

Det fremgår af afdelingens instruks for medicinsk abort, at kriteriet for, at den medicinske abort er lykkedes, er, at HCG-værdien i kontrolblodprøven er mindre end halvdelen af HCG-værdien i den blodprøve, som tages inden abortindgrebet. Er dette ikke tilfældet, skal patienten indkaldes til ambulant undersøgelse med ultralydsscanning, således at det kan vurderes, hvorvidt der skal foretages en udskrabning.

I overlæge s udtalelse til sagen, er det anført, at han så kontrol-beta-HCG den 11. april 2006, og at han konstaterede insufficient fald, hvorfor han bestilte kontrol via s egen læge.

Det er nævnets vurdering, at overlæge ikke ordinerede relevant kontrolundersøgelse, idet han ikke tog stilling til, hvornår denne kontrol skulle finde sted, samt hvem, der skulle udføre kontrollen. Det er videre nævnets vurdering, at læge ikke fulgte afdelingens instruks med henblik på at ordinere ultralydsundersøgelse i et tilfælde, som det aktuelle, hvor graviditetshormonet ikke er halveret ved kontrolundersøgelsen.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 11. april 2006.