Klage over forveksling af røntgenbilleder

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge A for hans behandling af den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. autorisationsloven § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge B for hendes behandling af den 25. februar 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. autorisationsloven § 17.

Sagsnummer:

0869127

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2008

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere reservelæge A for hans behandling af <****> den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge B for hendes behandling af <****> den 25. februar 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationsloven § 17.

Hændelsesforløb


Den 25. februar 2007 kom til undersøgelse på Skadestuen, , efter at være væltet på scooter og have slået venstre overarm og venstre knæ.

Det var læge B, som undersøgte og behandlede . Læge B fandt normal bevægelighed af venstre skulder og albue og kun ringe ømhed ved direkte tryk på venstre overarm. Ved undersøgelse af venstre knæledsregion fandt læge B to mindre hudafskrabninger, men ingen ømhed af selve knæleddet, som også kunne bevæges frit. Da imidlertid havde smerter ved støtte på knæet, fik hun udleveret krykker, inden hun af læge B blev sendt hjem.

Den 2. marts 2007 blev i ortopædkirurgisk ambulatorium, , undersøgt af reservelæge A. Denne fandt, at havde blålig misfarvning af den venstre skulder og overarm og ømhed af øverste del af overarmsknoglen. Venstre knæledsregion var fortsat meget øm, og der var blålig misfarvning af huden. Reservelæge A fandt anledning til at røntgenfotografere såvel venstre skulder som venstre knæ. I venstre skulder fandtes knoglebrud med ringe forskydning, og reservelæge A iværksatte behandling (mitella) herimod.

Ved en fejl fik reservelæge A ophængt et ældre røntgenbillede af s højre knæ, hvor der ikke fandtes noget brud, hvorfor lægen ikke iværksatte nogen behandling af knælidelsen. Ved den efterfølgende røntgenkonference den 5. marts 2007 blev fejlen erkendt. Man så da, at der var et sammentrykt brud i knæleddet, og blev indlagt til operativ behandling af dette brud.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling på Skadestuen, , den 25. februar 2007, idet det ikke blev opdaget, at der var brud på ben og arm.

Det er herved anført, at der ikke blev taget noget røntgenbillede. Det er endvidere anført, at de to brud først blev opdaget, efter at af egen læge blev henvist til røntgenfotografering.

Endelig er det anført, at har haft store smerter, indtil bruddene blev opdaget.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge B har ikke overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af den 25. februar 2007 på skadestuen, .

Reservelæge A har overtrådt autorisationsloven § 17 ved sin behandling af den 2. marts 2007 i ortopædkirurgisk ambulatorium på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 25. februar 2007 og af læge Bs udtalelse til sagen, at læge B var bekendt med, at i et sving var væltet med scooter.

Det fremgår videre, at læge B ved klinisk vurdering fandt, at der ikke var synlige læsioner på venstre overarm, men at der var let ømhed direkte midt på overarmen, men ingen indirekte ømhed, og at der var normal bevægelse i skulder og albue.

På venstre knæ fandt læge B, ifølge journalen, overfladiske hudafskrabninger, men ingen ømhed direkte i knæregionen, normal bevægelighed i knæet og knæet var stabilt. Der var ømhed i knæet, når støttede.

Nævnet kan oplyse, at alle disse fund, efter nævnets vurdering, ikke tyder på nogen alvorlige skeletskader, som gør det relevant at foretage røntgenundersøgelse. Videre er det nævnets opfattelse, at det er relevant at behandle med aflastning med krykkestokke og informere om smertemedicinering.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at læge B handlede i overensstemmelse med normen for almindeligt anerkendte faglige standard i forbindelse med undersøgelse og behandling af den 25. februar 2007 på skadestuen, .

For så vidt angår reservelæge As behandling af fremgår det af journalen dateret den 2. marts 2007, at reservelæge A var informeret om, at siden skaden den 25. februar 2007 ikke havde kunnet bruge sin venstre arm og ikke kunne støtte på venstre ben på grund af smerter i henholdsvis skulder og knæ.

Det fremgår af journalen, at reservelæge A ved klinisk vurdering fandt, at der var misfarvning af venstre overarm, direkte og indirekte ømhed af overarmen og ophævet bevægelighed i skulderen. Venstre knæ fandtes, ifølge journalen, hævet, med misfarvning og ømhed på ydersiden. Reservelæge A fandt mistanke om brud i henholdsvis venstre skulder og venstre knæ, hvorfor han ordinerede røntgenoptagelse af begge regioner.

Det fremgår af røntgenoptagelserne, at billedet af skulderen viste knusningsbrud svarende til ledhalsen af overarmsknoglen i acceptabel stilling, hvorfor det, efter nævnets vurdering, var relevant at anlægge en immobiliserende bandage og planlægge røntgenkontrol efter 9 dage.

Det fremgår af det til sagen oplyste, at reservelæge A imidlertid vurderede røntgenbilleder af knæet, der var taget ved tidligere lejlighed, hvor der ikke sås nogen skader. Det blev herved ikke erkendt, at havde pådraget sig et operativt behandlingskrævende brud i den ydre ledkno på skinnebenet i knæet.

Det er nævnets opfattelse, at reservelæge A burde have kontrolleret datoen på røntgenbillederne og derved sikret sig, at det var de rigtige billeder, han vurderede.

Samlet finder nævnet, at reservelæge A har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med undersøgelse og behandling af den 2. marts 2007 på ortopædkirurgisk ambulatorium på .