Klage over manglende orientering af patienten om fundne metastaser og brud ved røntgenundersøgelse

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kiropraktor for hans behandling af i perioden fra den 18. oktober til den 29. oktober 2006 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kiropraktor for hans behandling af den 17. oktober 2006 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.

Sagsnummer:

0869301

Offentliggørelsesdato:

18. november 2008

Faggruppe:

Kiropraktorer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hans behandling af <****> i perioden fra den 18. oktober til den 29. oktober 2006 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere kiropraktor <****> for hans behandling af <****> den 17. oktober 2006 i sin klinik, jf. kiropraktorlovens § 8.

Hændelsesforløb


Den 17. oktober 2006 søgte kiropraktor på grund af smerter i nakken. var faldet to uger tidligere og havde været til undersøgelse hos egen læge for en uge siden. Endvidere havde hun fået to brystoperationer i 2000 og 2005 med efterfølgende strålebehandling og kemoterapi. På baggrund af undersøgelsen fandt kiropraktor , at der kunne være tale om brud på nakkehvirvlerne samt eventuelt metastaser, og han orienterede , og besluttede, at tilbyde let massage af nakkemuskulaturen, hvilket blev accepteret.

Ved besøg den 18. oktober 2006 besluttede kiropraktor at foretage en røntgenundersøgelse af nakken, hvorved han konstaterede, at der kunne være tale om metastaser og brud i nakkehvirvlerne. Tilstanden var i øvrigt uændret, og der blev givet massagebehandling.

Den 19. oktober 2006 blev behandlingen gentaget, og det blev noteret, at berøringen ikke udløste smerte.

Den 22. oktober 2006 oplyste , at massagebehandlingen havde hjulpet trods smerterne. Man blev dog enige om, at skulle kontakte sin egen læge, inden der kunne gives flere behandlinger.

Den 26. oktober og den 29.oktober 2006 noterede kiropraktor , at lægen havde accepteret fortsat behandling, hvorefter han gav samme behandling som tidligere.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling af kiropraktor .

Det er herved anført, at kiropraktoren behandlede den 17. oktober 2006, selvom hun havde informeret ham om, at hun oplevede mange smerter ved behandlingen. Det er endvidere anført, at kiropraktoren den 18.oktober 2006 tog et røntgenbillede af s nakke, og at han overså brud samt metastaser. Han fortsatte sine behandlinger af ved fire efterfølgende konsultationer i perioden fra den 19. til den 29. oktober 2006, og hun oplevede store smerter ved behandlingerne. Det er endelig anført, at , inden behandlingerne påbegyndtes, havde gjort kiropraktoren opmærksom på, at hun tidligere havde fået fjernet venstre bryst, og at hun senere fik fjernet knuder i højre bryst. Dette burde han have taget højde for ved sin behandling af hende.

Nævnets afgørelse af klagen


Kiropraktor har overtrådt kiropraktorlovens § 8 ved sin behandling af i perioden fra den 18. oktober til den 29. oktober 2006 i sin klinik.

Kiropraktor har ikke overtrådt kiropraktorlovens § 8 ved sin behandling af den 17. oktober 2006 i sin klinik.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 17. oktober 2006, at søgte behandling hos kiropraktor på grund af smerter i nakken. Det fremgår videre, at kiropraktoren noterede, at var faldet to uger tidligere og havde været til undersøgelse hos egen læge for en uge siden. Hun var i behandling med smertestillende medicin.

Det fremgår videre af journalen den 17. oktober 2006, at kiropraktor noterede, at havde fået to brystoperationer i 2000 og 2005 med efterfølgende strålebehandling og kemoterapi. Ved den objektive undersøgelse var der ingen aktiv bevægelighed i nakken hverken ved sidebøjning eller rotation, og passiv bevægelighed var heller ikke muligt på grund af smerterne. Der var endvidere nedsat følesans fra højre albue og ud i hånden.

Endvidere fremgår det af journalen den 17. oktober 2006, at kiropraktor fandt, at der kunne være tale om brud på nakkehvirvlerne (fractura columnae servicalis) samt eventuelt metastaser. Han orienterede og hendes ægtefælle og besluttede at tilbyde let massage af nakkemuskulaturen, hvilket blev accepteret. Det blev noteret i journalen, at massagen ikke udløste smerte.

Ifølge journalen den 18. oktober 2006 besluttede kiropraktor at foretage en røntgenundersøgelse af nakken, hvorved han konstaterede, at der kunne være tale om metastaser og brud i nakkehvirvlerne. Tilstanden var i øvrigt uændret, og fik massagebehandling som dagen før.

Ifølge journalen den 19. oktober 2006 blev behandlingen gentaget, og det blev noteret, at berøringen ikke udløste smerte.

Det fremgår af journalen den 22. oktober 2006, at kiropraktor noterede, at massagebehandlingen havde hjulpet trods smerterne. Man blev dog enige om, at skulle kontakte sin egen læge, inden der kunne gives flere behandlinger.

Ifølge journalen den 26. oktober 2006 noterede kiropraktor , at lægen havde accepteret fortsat behandling, hvorefter han gav samme behandling som tidligere.

Ifølge journalen den 29. oktober 2006 var s tilstand uændret, og behandlingen blev fortsat uændret. Endvidere blev det besluttet at se tiden an et par dage.

Det fremgår af kiropraktor s udtalelse til sagen, at havde stærke smerter i forbindelse med, at han undersøgte hende. På grund af dette samt de tidligere brystoperationer kunne sædvanlig kiropraktisk behandling ikke komme på tale, og blev derfor tilbudt let massage af nakkemuskulaturen. Kiropraktor har videre anført, at behandlingen kun blev givet på områder, hvor det ikke udløste smertereaktion.

Det er nævnets vurdering, at kiropraktor den 17. oktober 2006 optog en relevant sygehistorie og på baggrund af denne foretog en relevant objektiv undersøgelse. På baggrund af denne stillede han en relevant foreløbig diagnose, hvor han mistænkte, at der var tale om fraktur i nakken som følge af eventuelle metastaser efter brystkræftsygdommen, hvorefter han relevant ordinerede røntgenundersøgelse af nakken.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere kiropraktor for hans behandling af den 17. oktober 2006 i sin klinik.

Det fremgår videre af kiropraktor s udtalelse, at han ikke orienterede om indholdet af røntgenundersøgelsen, da det var meningen, at denne alligevel skulle sendes til egen læge. Imidlertid blev beskrivelsen ved en systemfejl ikke fremsendt.

Det er nævnets opfattelse, at en kiropraktors pligt til at handle omsorgsfuldt og samvittighedsfuldt i medfør af kiropraktorlovens § 8 også omfatter efterfølgende information til patienten om resultater af foretagne prøver.

Det er herefter nævnets opfattelse, at kiropraktor burde have informeret om resultatet af den foretagne røntgenundersøgelse, herunder at denne viste tegn på metastaser.

Det er videre nævnets vurdering, at kiropraktor burde have afbrudt sin behandling af efter fundene fra røntgenundersøgelsen. Almindelig anerkendt faglig standard ville i denne situation være at afbryde behandlingen og i samarbejde med s læge henvise hende til yderligere billeddiagnostisk og eventuel neurokirurgisk udredning.

Det er hertil nævnets opfattelse, at det forhold, at kiropraktor gennem fik lægens accept af, at massagebehandling kunne fortsættes, ingen indflydelse har på, hvilken pligt kiropraktoren har i forhold til at undersøge, diagnosticere og behandle.

Nævnet finder herefter, at kiropraktor handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 18. oktober til den 29. oktober 2006 i sin klinik.