Klage over, at der efter operation ikke blev givet forebyggende antibiotika

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 1. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

0870217

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 1. februar 2006 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


blev den 20. januar 2005 set ambulant på ortopædkirurgisk afdeling, , på grund af smerter i højre akillessene. Der blev ordineret MR-skanning, som viste skade med fortykkelse og kronisk betændelsestilstand, men også et kortere brud på akillessenen.

blev den 18. april 2005 set af overlæge , som på baggrund af sin undersøgelse vurderede, at der var indikation for operation med undersøgelse af senen og fjernelse af arvævet og muligvis syning af senen med en forkortelse til følge.

Den 30. august 2005 foretog overlæge operation af s højre akillessene. Der blev fundet en tydelig fortykket fibrotisk sene gående fra hælbenet og mindst 10 cm op. Ved operationen blev der tillige fjernet en lille slimsæk. Operationen blev foretaget under antibiotika dække, Zinacef 1,5 g, givet som éngangsdosis ved operationens afslutning.

Siden blev set flere gange ambulant, og behandlet med aflastning og fysioterapi med henblik på vurdering om yderligere operation var nødvendig, samt optimering af eventuelt operationstidspunkt.

Den 13. december 2005 noterede overlæge , at havde besvær med sin akillessene med daglige smerter og kun kunne arbejde et par timer hver dag. Akillessenen blev stadig fundet fortykket. Der blev nu fundet indikation for operation med rekonstruktion af den nederste del af akillessenen.

Den 1. februar 2006 blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, , hvor der blev foretaget en højresidig transposition af sene i ankel/fod (flytning af sene) samt højresidig excision af sene i ankel/fod (fjernelse af sene), samt flytning af sene i knæ/underben på højre side. Det er i journalen noteret, at der blev givet Zinacef 1,5 g før operationen (antibiotika), og det er noteret, at dette skulle gentages.

Den 3. februar 2006 blev udskrevet med henblik på kontrol 14 dage senere.

Den 12. februar 2006 blev indlagt med tegn på betændelse i operationsarret. Ved indlæggelsen blev der konstateret en temperatur på 39 grader og på højre ankel kunne der svarende til operationsarret ses en 2-krone stor huddeffekt lige til siden for operationsarret. Sårrandene blev fundet noget røde, men der kunne ikke presses betændelsessekret ud af såret. Der blev startet behandling med antibiotika i form af Dicloxacillin (Dicillin).

Da det fortsat sev med betændelse fra såret, blev der den 28. februar 2006 foretaget en spaltning af operationssåret, og det blev skyllet og podet. Senere podesvar viste vækst af stafylokokus aurius (gule stafylokokker), som viste sig følsomme for Dicloxacillin.

Den 10. marts 2006 blev udskrevet og siden set ambulant, men den 31. marts 2006 blev han atter indlagt med henblik på revision af såret. Den 15. maj 2006 blev han udskrevet og ved seneste kontrol den 30. maj 2006 blev såret fundet næsten helet, dog med en sprække på 3-4 mm cirka 5 cm lang.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at der blev begået fejl ved behandlingen den 1. februar 2006. har oplyst at have fået en stafylokok infektion i højre akillessene.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge på medicinordinationsskemaet havde skrevet medicinordination vedrørende forebyggende antibiotika efter operationen den 1. februar 2006, så han derved havde sikret sig, at dette blev givet.

Begrundelse


Det er i journalen oplyst, at havde beskadiget akillessenen to gange – først under badmintonspil og anden gang på arbejde ved at træde ned i en kloak. Siden havde der været smerter ved belastning, og kunne ikke stå på tæerne.

På baggrund af det forudgående undersøgelses- og behandlingsforløb blev der ifølge journalen fundet indikation for operation med rekonstruktion af den nederste del af akillessenen.

Den 1. februar 2006 blev således indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, hvor der blev foretaget en højresidig transposition af sene i ankel/fod (flytning af sene) samt højresidig excision af sene i ankel/fod (fjernelse af sene), og flytning af sene i knæ/underben på højre side. Overlæge foretog operativt indgreb med henblik på rekonstruktion af de nederste cirka 10 cm af højre achillessene.

Det er nævnets vurdering, at indgrebet var velindiceret, idet havde betydelige gener og besvær med at gå. Ved selve operationen udtoges en af hase senerne fra bagsiden af låret, ligesom der blev anvendt 2 senesnipper af lægmusklen, som erstatning for det stykke af achillessenen, der ikke fungerede. Selve indgrebet tog cirka 2 timer. Det er i journalen noteret, at der blev givet Zinacef 1,5 g før operationen (antibiotika).

Det er videre nævnets vurdering, at det var relevant, at ordinere forebyggende indgift af antibiotika direkte i blodåren i tilslutning til selve indgrebet.

Overlæge vurderede, at der var behov for udvidet forebyggende behandling, hvorfor han ordinerede yderligere indgift af antibiotika efter 6 timer og næste morgen. Hans ordination blev dikteret på det bånd, der også indeholdt operationsbeskrivelsen. Operationsbeskrivelsen forelå ikke senere samme dag, og da overlæge ikke havde påført sin ordination på medicinordinationsskemaet, blev der ikke givet mere forebyggende antibiotika end under selve indgrebet.

Nævnet finder herefter samlet, at overlæge ikke har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlæge på medicinordinationsskemaet havde skrevet medicinordination vedrørende forebyggende antibiotika efter operationen den 30. august 2006, så han derved havde sikret sig, at dette blev givet.