Klage over at der ikke blev foretaget undersøgelse for tuberkulose

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge A for hendes behandling af den 1. april 2006 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere chefdistriktslæge B for hans behandling af den 7. og 14. september 2006 på .Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sundhedsmedhjælper for hendes behandling af den 28. august 2006 på .

Sagsnummer:

0870513

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger, Sygehjælpere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere læge A for hendes behandling af <****> den 1. april 2006 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere chefdistriktslæge B for hans behandling af <****> den 7. og 14. september 2006 på <****>.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere sundhedsmedhjælper <****> for hendes behandling af <****> den 28. august 2006 på <****>.

Hændelsesforløb


Den 11. april 2006 blev undersøgt af læge A på på grund af to dages varende smerter i brystkassen. Undersøgelse af lungerne (stetoskopi) var normal. Der var ingen hoste, opspyt eller feber. Hun oplyste, at hun røg 6 - 10 cigaretter dagligt. Ved undersøgelsen blev der fundet ømhed af musklerne på brystet og på ryggen tydende på infiltrationer.

I foråret og sommeren 2006 henvendte sig flere gange på på grund af psykiske problemer.

Den 28. august 2006 henvendte sig på ny på grund af smerter i lungerne, som havde varet over en uge. Hun blev undersøgt af sundhedsmedhjælper . Der var ingen nattesved. Hun havde feber om eftermiddagen samt diffuse ledsmerter. Hun røg 6 cigaretter dagligt og ønskede at ophøre med dette. Der blev iværksat behandling med slimløsnende medicin (Mycomyst), smertestillende behandling og givet instruks i rygeophør med udlevering af nikotintyggegummi (Nicorette). Hun havde tid til lægeundersøgelse den 7. september 2006.

Den 7. september 2006 blev undersøgt af chefdistriktslæge B på grund af længere tids smerter i lungerne og lidt opspyt med friskt blod, tør hoste, nattesved og lidt vægttab. Samme dag blev der foretaget røntgenundersøgelse af brystkassen, der viste følger efter tidligere ribbensbrud og tæthed centralt omkring hovedbronkierne (perihilær tæthed). Røntgenbillederne blev konfereret med chefdistriktslæge B. Der foreligger ikke yderligere beskrivelse af disse billeder.

Den 14. september 2006 blev på ny undersøgt af chefdistriktslæge B. Hun mente at have en del slim på lungerne. Røntgenbillederne var normale, og chefdistriktslæge B opfordrede hende til at ophøre med at ryge. Da hun ved konsultationen ønskede behandling på grund af tankemylder blev forsøgsvis iværksat behandling mod dette (tabl. Truxal 15 mg).

Den 18. december 2006 henvendte sig på ny på på grund af længerevarende smerter i brystet. Hun ønskede at blive grundigt undersøgt. Der blev næste dag foretaget røntgenundersøgelse af brystkassen, der viste uændret resultat sammenlignet med tidligere, og hun blev undersøgt af en læge. Hun havde ofte klemmen i brystet og følte vanskelighed ved at trække vejret på grund af manglende frisk luft på . Hun havde nattesved og muligt vægttab. Efter konsultationen var hun grædende og bange for at have kræft.

udeblev fra konsultationen den 2. januar 2007, og den 12. januar 2007 anførte hun fortsat at have hoste og havde angstsymptomer. Hun ønskede udvidet undersøgelse, hvilket der ikke blev fundet grundlag for på daværende tidspunkt. Der blev anbefalet rygeophør.


Klagen


Der er klaget over følgende:

• At s lunger ikke blev undersøgt i fornødent omfang i år 2006 på .

Det er herved anført, at siden foråret 2006 har været ved læge flere gange på grund af smerter i lungerne, at hun blev røntgenfotograferet uden resultat, og at hun har fået udleveret medicin (Mycolycin 200 mg x 4 gange) uden effekt.

Nævnets afgørelse af klagen


Chefdistriktslæge B har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 7. og 14. september 2006 på . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han den 7. september 2006 specifikt havde taget stilling til, om hun havde tuberkulose samt tilrettelagt yderligere undersøgelser.

Læge A har ikke overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 11. april 2006 på .

Sundhedsmedhjælper har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af den 28. august 2006 på .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 11. april 2006, at henvendte sig til læge A på grund af ondt i brystkassen, som havde varet i 2 dage. Læge A foretog lungestetoskopi (undersøgelse af lungerne), der viste normale forhold. Hun konstaterede, at der ikke forelå sekretraslen, feber, hoste eller opspyt. Ifølge journalen røg 6-10 cigaretter dagligt. Undersøgelsen tydede på, at hun led af ømme muskler i brystregionen, hvilket tydede på muskelinfiltrationer.

Det er nævnets vurdering, at læge A har foretaget en relevant objektiv undersøgelse af , hvilket var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge A har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Ifølge journalen den 28. august 2006 blev undersøgt af sundhedsmedhjælper , idet hun i en uge havde haft ondt i lungerne. Det fremgår af journalen, at der ikke var nattesved, men feber om eftermiddagen samt smerter i alle led. Temperaturen blev målt ved besøget til 37,5 og viste ingen tegn på akut infektion. Blodtryk og puls blev målt til 115/70 og puls 60, og gav heller ikke anledning til særligt tiltag. Sundhedsmedhjælper henviste til, at havde tid til lægeundersøgelse den 7. september 2006.

Ifølge sundhedsmedhjælper s udtalelse af 23. oktober 2007 vurderede hun, at ikke var akut medtaget ved besøget den 28. august 2006. Symptomerne vurderede hun som lette influenzasymptomer, og hun vurderede, at kunne vente til den aftalte lægetid den 7. september 2006.

Ifølge journalen den 28. august 2006 havde desuden givet udtryk for, at hun ønskede at stoppe med at ryge. I den anledning havde sundhedsmedhjælper vejledt om rygestop samt udleveret substitut (Nicorette).

Det er nævnets vurdering, at sundhedsmedhjælper foretog en undersøgelse og vurdering af , som var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet finder på denne baggrund, at sundhedsmedhjælper har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af .

Det fremgår af journalen den 7. september 2006, at chefdistriktslæge B undersøgte . Hun havde gennem længere tid haft smerter i lungerne, opspyt med frisk blod, tør hoste og tidvis nattesved. Endvidere forelå der måske et vægttab på omkring tre kg over seks måneder. Derudover klagede hun over vekslende udslæt. I forbindelse med undersøgelsen blev der ordineret undersøgelse for hiv, syfilis, og der blev foretaget en CRP-test (undersøgelse med henblik på at afklare, om der foreligger bakteriel infektion), som viste normale forhold. En røntgenundersøgelse af brystkassen viste perihilær tæthed (øget vævstæthed centralt i brystkassen).

Nævnet kan oplyse, at symptomer som beskrevet med vægttab, nattesved og blodigt opspyt kan tyde på tuberkulose, en diagnose der ikke kan afkræftes med røntgen af brystkassen.

Det er nævnets vurdering, at røntgenbilledet i øvrigt ikke var helt normalt, idet den beskrevne tæthed ikke alene kunne tilskrives tobaksrygning. Ifølge chefdistriktslæge B specifikke notater vedrørende nattesved og opspyt, må han have overvejet diagnosen tuberkulose, men det ville have været hensigtsmæssigt, om der havde været lagt en plan for videre undersøgelser, for eksempel undersøgelse af expectorat (ophostet slim).

Nævnet finder på denne baggrund, at chefdistriktslæge B har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af . Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om han den 7. september 2006 specifikt havde taget stilling til, om hun havde tuberkulose samt tilrettelagt yderligere undersøgelser.