Klage over manglende opfølgning på konferencebeslutning

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge for hans behandling af den 18. august 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0870518

Offentliggørelsesdato:

20. december 2008

Juridisk tema:

Ansvarsfordeling

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere overlæge <****> for hans behandling af <****> den 18. august 2007 på ortopædkirurgisk afdeling, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 16. august 2007 kl. 20.45 blev undersøgt på skadestuen, , da han havde skåret højre håndflade på en knust flaske og herved havde fået en læsion i højre hånds håndflade. Der var læsion af bøjesenen til 2. finger på højre hånd, og han kunne ikke bevæge fingeren. Der var desuden en snurrende fornemmelse i fingeren og fornemmelse af føleforstyrrelser ud i pegefinger og tommelfinger. Han blev indlagt med henblik på operation den efterfølgende dag.

Den efterfølgende dag foretog overlæge operation af . Der blev fundet en fuldstændig overskæring af både den brede og den lange bøjesene til pegefingeren. Desuden var der overskæring af en nerve. Der blev foretaget sammensyning af de overskårne sener og rekonstruktion af nerven. Ved afslutning af operationen blev der anlagt gipsskinne, som skulle blive på i tre uger.

Den 18. august 2007 var der ro i fingeren, og blev orienteret om efterbehandlingsplanen, og der blev fortsat med antibiotika i yderligere 3 dage.

Den 31. august 2007 blev set til sårkontrol, og det blev aftalt, at skinnen skulle fjernes en uge senere, og der skulle startes genoptræning.

Den 7. september 2007 blev gipsskinnen fjernet, og startede i ergoterapien.

Den 8. oktober 2007 havde udviklet kraftige sammenvoksninger svarende til hele arret i håndfladen. Han kunne hverken strække eller bøje fingeren, og han blev opskrevet til operation, hvor sammenvoksningerne skulle løsnes.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling på ortopædkirurgisk afdeling, , den 17. august 2007.

Det er hertil oplyst, at s højre hånd har været lagt i gips i tre uger i fastlåst funktionsstilling. Det er hertil anført, at dette har resulteret i nedsat funktion af flere fingre, idet en finger næsten er helt stiv, og en finger sidder bøjet rundt. Det er endvidere anført, at hans hånd skal opereres igen.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 18. august 2007.

Begrundelse


Det fremgår af skadejournalen den 16. august 2007, at var faldet og havde skåret sig i højre håndflade på en flaske. Der var en skrå læsion, som målte 7 cm diagonalt i håndfladen på højre hånd, og som var et par cm dyb. Der var desuden en læsion af bøjesenen (flexorsenen) til 2. finger, og han kunne ikke bevæge pegefingeren. Han havde desuden føleforstyrrelser i form af snurrende fornemmelse ud i pegefingeren og 1. finger. Det blev vurderet, at han skulle opereres næste dag, og han blev derfor indlagt på ortopædkirurgisk afdeling samme aften.

Ifølge journalen den 17. august 2007 havde pådraget overskæring af begge bøjesener til højre pegefinger og følenerven til begge sider af pegefingerens underside. Overlæge superviserede en yngre læge ved selve operationen, hvor man udvidede såret i hulhånden og sikrede sig overblik samt identificerede skaderne, hvorefter både sener og nerver blev syet sammen. Der blev anlagt en immobiliserende gipsskinne på håndled og fingre i 3 uger.

Det er nævnets vurdering, at operationen blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ifølge journalen blev udskrevet den 18. august 2007 med aftale om sårkontrol ugen efter. Der var ikke aftalt en plan for genoptræning.

Ifølge overlæge s udtalelse af 20. februar 2008 blev s efterbehandling diskuteret på morgenkonferencen den 18. august 2007. Det var allerede aftalt at følge Campbells Operative Orthopaedics, som var forholdsvis konservativ, men ved morgenkonferencen vurderede den håndansvarlige, at man skulle påbegynde ergoterapi straks. Dette blev dog ikke effektueret.

Ifølge den ansvarlige håndkirurgs udtalelse er den normale procedure, at patienten bliver henvist til genoptræning i ergoterapien en af de nærmeste dage efter operationen, hvor der skal anlægges en dynamisk skinne med elastikker, der tillader passiv bøjning af fingrenes led (Kleinerts stræk).

Nævnet kan oplyse, at dette blandt andet modvirker sammenvoksninger af vævet i operationsområdet.

Det er nævnets vurdering, at overlæge burde have sikret sig, at den korrigerede plan blev effektueret, og at den blev journalført. Da dette ikke skete, blev den anlagte gipsskinne først fjernet efter 3 uger.

Nævnet finder på denne baggrund, at overlæge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af 18. august 2007.