Klage over utilstrækkelig operation for carpaltunnelsyndrom

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for hans behandling af den 30. juli 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi for hans journalføring af behandlingen af den 30. juli 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 21.

Sagsnummer:

0871218

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2009

Juridisk tema:

Journalføring

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for hans behandling af <****> den 30. juli 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi <****> for hans journalføring af behandlingen af <****> den 30. juli 2007 i sin klinik, jf. autorisationslovens § 21.

Hændelsesforløb


blev i 1998 opereret for karpaltunnelsyndrom på venstre hånd med god effekt.

Den 30. juli 2007 henvendte sig til speciallæge i ortopædkirurg med sovende fornemmelse af pegefinger, langemand og ringfinger på højre hånd. Der blev samme dag foretaget operation.

Den 16. august 2007 henvendte sig igen til speciallæge , fordi hun havde hævelse af højre håndled. Hun blev rådgivet om at holde hånden højt og tage NSAID.

Den 12. oktober 2007 blev undersøgt på , da der ikke havde været effekt af operationen foretaget den 30. juli 2007. Det blev anført, at arret lå relativt langt nede i håndfladen i forhold til bøjefuren.

Ved den efterfølgende operation fandt man, at den øverste del af ledbåndet i håndledet (karpalligamentet) ikke havde været spaltet i hele sin udstrækning.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling den 30. juli og den 16. august 2007 hos speciallæge .

har herved anført, at der ikke blev foretaget nogen forundersøgelse, inden hun blev opereret for carpaltunnelsyndrom. Det er videre anført, at operationen blev påbegyndt, inden bedøvelsen virkede, og at indgrebet kun varede 10 min. har endelig anført, at da hun henvendte sig den 16. august 2007 med klager over fortsatte gener, fik hun oplyst, at hun kunne gå med hånden oven på hovedet. har endelig oplyst til sagen, at hun den 27. oktober 2007 er blevet reopereret på privathospital på mistanke om fortsat nerveindklemning.

Nævnets afgørelse


Speciallæge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 30. juli 2007.

Speciallæge har overtrådt autorisationslovens § 21 ved sin journalføring af behandling af den 30. juli 2007.

Begrundelse


Det fremgår af journalen fra den 30. juli 2007, at blev behandlet af speciallæge , der anførte, at hun kliniske og anamnestiske havde carpaltunnelsyndrom med sovende parestesier i 2., 3. og 4. finger på højre side. Speciallæge foretog herefter operationen med anvendelse af 15 ml 1 % Xylocain.

Det er Patientklagenævnets vurdering, at karpalligamentet ved en operation for carpaltunnelsyndrom skal spaltes i hele sin udstrækning, da der ellers ikke er sikkerhed for, at der ikke er tryk på medianus nerven.

Det er således nævnets vurdering, at speciallæge s operation ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig accepteret klinisk standard, da karpalligamentet ikke blev spaltet i hele sin udstrækning.

På denne baggrund finder nævnet, at speciallæge handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 30. juli 2007.

Ifølge speciallæge udtalelse af den 11. januar 2008 oplyste han om, at hun ikke skulle påbegynde arbejde de første 4 til 5 dage. Videre er det anført, at det ikke er korrekt, at operationen blev påbegyndt inden bedøvelsen virkede, da alle patienter bliver testet med spidsen af kniven, før der bliver skåret. Endvidere bliver der ikke skåret, før patienten klart tilkendegiver, at det ikke gør ondt.

Det er nævnets vurdering, at bedøvelsen i form af 1 % Xylokain 15 ml var en relevant smertebehandling i forbindelse med det operative indgreb.

Det er videre nævnets vurdering, at en normal sygeperiode efter en åben operation for carpaltunnelsyndrom er cirka 14 dage, da patienten skal afvente suturfjernelsen.

Det er videre nævnets vurdering, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at rådgive om, at hånden skulle holdes højt, samt at skulle tage NSAID for at mindske hævelsen.

Nævnet kan oplyse, at det fremgår af lov om autorisation af sundhedspersoner § 21, at bl.a. læger skal føre patientjournaler over deres virksomhed. Det fremgår videre af bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 § 8, at patientjournalen skal indeholde observationer og undersøgelser og resultatet heraf, herunder resultatet af eventuelle røntgen- og laboratorieundersøgelser, som må antages at være af betydning for diagnose, behandling og prognose.

Det er på den baggrund nævnets vurdering, at speciallæge s journalføring fra den 30. juli 2007 er mangelfuld, da der mangler oplysninger om, hvilke objektive tegn der var på, at havde carpaltunnelsyndrom.

Samlet finder nævnet på denne baggrund, at speciallæge har handlet under norman for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 30. juli 2007.