Klage over føleforstyrrelser i fødder

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af den 21. juli 2003 på organkirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 21. juli 2003 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Sagsnummer:

08F014

Offentliggørelsesdato:

12. juni 2008

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af <****> den 21. juli 2003 på organkirurgisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 21. juli 2003 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus X, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb


havde fået konstateret en knude i endetarmen (rectum tumor) og blev den 11. juli 2003 informeret om muligheder for operation ved forundersøgelse i ambulatoriet på organkirurgisk afdeling, Sygehus X.

Den 18. juli 2003 blev indlagt på organkirurgisk afdeling, Sygehus X, med henblik på operativt fjernelse af knuden i endetarmen. Den 21. juli 2003 blev der gjort klar til normal bedøvelse (propropofol-ultiva plus epiduralkateter). Der blev anlagt et kateter i rygmarvskanalen til bedøvelse (epiduralkateter) af overlæge B. Operationen blev foretaget af overlæge A. Ved løsningen af tyktarmen kom der en rift i milten, således at den blev fjernet. Der blev anlagt permanent stomi.

blev udskrevet den 30. juli 2003.

Den 1. august 2003 blev henvist af egen læge til organkirurgisk afdeling, idet der var mistanke om infektion i såret. Hun var herefter til sår og infektionskontrol den 4. og den 8. august 2003.

Den 26. august 2003 var til kontrol i organkirurgisk ambulatorium, hvor hun oplyste, at hun havde føleforstyrrelser i begge fødder. Hun blev på grund af dette henvist til vurdering ved en neurolog.

Den 3. december 2003 blev undersøgt på neurologisk ambulatorium, Sygehus X.

Den 23. december 2003 blev undersøgt på neurologisk afdeling, Sygehus Y.

Klagen


Der er klaget over følgende:

1. At der ved indgrebet opstod en udrift på milten, som måtte fjernes.

2. At der i forbindelse med anlæggelse af epidural anæstesi opstod parastesier i begge ben (bg. Crura).

Nævnets afgørelse af 1. klagepunkt


Overlæge A har ikke overtrådt lægeloven § 6 ved sin behandling af den 21. juli 2003.

Begrundelse


Det fremgår af journal den 18. juli 2003, at blev indlagt med henblik på en operativ fjernelse af en knude ved endetarmen.

Ifølge journalen den 21. juli 2003 blev opereret af overlæge A. Under operationen fandt han indikation for at fjerne hele endetarmen, da kræftknuden sad længere nede i tarmen, end det var antaget ved MR scanningen. Da der var mulighed for at foretage sammensyning blev venstre halvdel af tyktarmen frigjort for at få tilstrækkelig længde til at sammensyningen blev uden stramning. Ved frigørelsen af venstre halvdel af tyktarmen kom der en ridse i milten.

Nævnet kan oplyse, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at fjerne et stykke af tyktarmen. Det venstre hjørne af tyktarmen (venstre flexur) er ofte lokaliseret meget tæt på den nedre pol af milten, og det er kendt at løsning af venstre halvdel af tyktarmen kan medføre læsion med en blødning, som gør det nødvendigt, at milten bliver fjernet.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at antage, at overlæge A har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af den 21. juli 2003.

Nævnets afgørelse af 2. klagepunkt


Overlæge B har ikke overtrådt lægeloven § 6 ved sin behandling af den 21. juli 2003 på anæstesiologisk afdeling, Sygehus X.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 18. juli 2003, at tidligere havde fået påvist discus degeneration og lettere forandringer i lænderyggen.

Det fremgår af journalen den 21. juli 2003, at forud for operationen fik anlagt et epiduralkateter, der også blev brugt til smertelindring efterfølgende operationen. Operationen foregik i fuld narkose.

Ifølge skema fra anæstesiologisk afdeling anlagde overlæge B epiduralkateteret på mellem den nederste brysthvirvel og den øverste lændehvirvel. Hun fik kort tid efter anlæggelsen af epiduralkateteret ordineret noget beroligende medicin (Stesolid) på grund af uro i benene.

Nævnet kan oplyse, at brugen af epiduralkatetere til smertelindring efter større operationer er en metode som anbefales af mange, idet den effektive smertelindring muliggør en hurtig mobilisering og dermed en hurtigere udskrivelse og rekonvalescens.

Det fremgår af journalen den 26. august 2003, at stadigvæk havde brændende og stikkende fornemmelser i begge ben, dog mest udtalt på højre side. Der blev henvist til en neurologisk afdeling, der blev foretaget den 3. december 2003, hvor hun oplyste, at symptomerne havde aftaget noget. Den neurologiske undersøgelse der omfattende sensibilitet, muskelkraft, og reflekser var normal.

Det er nævnets vurdering, at epiduralkateteret blev anlagt og anvendt i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at neurologiske komplikationer i forbindelse med anvendelse af et epiduralkateter forekommer sjældent og er i langt de fleste tilfælde af forbigående karakter.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at antage, at overlæge B har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 21. juli 2003.