Klage over manglende undersøgelse af kvinde på 45 år, der henvendte sig til vagtlægen med klage over smerter i brystet.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 29. februar 2008 i lægevagten, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0974225

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2009

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 29. februar 2008 i lægevagten, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 29. februar 2008 kontaktede lægevagten, idet hun havde smerter øverst i ryggen samt trykken for brystet. Læge vurderede, at der var tale om smerter i bevægeapparatet og ordinerede behandling med smertestillende medicin.

Efterfølgende blev det konstateret, at havde haft en blodprop i hjertet, hvorfor hun fik foretaget en såkaldt ballonudvidelse.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge den 29. februar 2008 i lægevagten.

Det er hertil oplyst, at kontaktede lægevagten på grund af smerter i ryggen. Det er hertil anført, at vagtlæge konkluderede, at det var smerter i s bevægeapparat og anbefalede hende at tage noget smertestillende, uden at stille yderligere spørgsmål vedrørende hendes symptomer. Det er videre anført, at efterfølgende prøver viste, at havde haft en blodprop i hjertet, og at hun herefter fik foretaget en ballonudvidelse.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 29. februar 2008 i lægevagten.

Begrundelse


Af journalen den 29. februar 2008 fra lægevagten fremgår det, at havde rygsmerter svarende til brystdelen (thoracalt) og blev rådgivet om smertestillende midler.

Af afskrift af telefonsamtalen mellem og læge den 29. februar 2008 fremgår det, at ønskede at blive undersøgt, idet hun oplyste, at hun havde ondt i den øverste del af ryggen og en trykken for brystet.

Det fremgår af journalen den 10. marts 2008 fra sygehuset, at efterfølgende fik konstateret en blodprop i hjertet (ST-elevations AMI) og fik foretaget en ballonbehandling (PCI).

Patientklagenævnet kan oplyse, at der igennem de senere år er gennemført omfattende undersøgelser, der har medført en forbedring af behandlingen ved akut blodprop i hjertet. Disse forbedringer er opnået dels ved nye behandlingsmetoder på de medicinske afdelinger, dels ved en forbedret indsats i den præhospitale fase. Der er på denne baggrund publiceret flere vejledninger omkring den præhospitale fase, hvor det fremhæves, at alle patienter med formodet blodprop i hjertet bør transporteres i ambulance, og at ambulancetransporten bør rekvireres som udrykningskørsel (»kørsel 1«). Fælles for disse vejledninger er, at trykken for brystet samt smerter eller ubehag i brystet synonymt skal opfattes som mulig akut blodprop i hjertet (koronart syndrom).

Det er nævnets opfattelse, at da oplyste, at hun havde trykken for brystet, var det under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at læge ikke uddybede symptombeskrivelsen, med henblik på at vurdere, om der var tale om mulig akut blodprop i hjertet (koronart syndrom).

På den baggrund finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 29. februar 2008.