Klage over ordination af p-piller som medførte to blodpropper

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge for hendes behandling af den 6. juli 2007 i gynækologisk ambulatorium, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0975518

Offentliggørelsesdato:

20. september 2009

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere reservelæge <****> for hendes behandling af <****> den 6. juli 2007 i gynækologisk ambulatorium, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 6. juli 2007 blev , der var 27 år og kørestolsbruger på grund af spasticitet, undersøgt i gynækologisk ambulatorium, , pga. kraftige regelmæssige menstruationsblødninger af læge .

På grund af s spasticitet kunne hun ikke blive undersøgt i gynækologisk leje, hvorfor reservelæge så vidt muligt undersøgte hende, samt udførte en ultralydsscanning gennem bugen, der var normal.

Idet det ikke var muligt at anlægge en hormonspiral, ordinerede lægen p-piller, foreløbig i 3 måneder, som kunne suppleres med Ibuprofen og Cyklokapron.

Ifølge klagen fik senere påvist blodprop i benet.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af læge på gynækologisk ambulatorium, , den 6. juli 2007.

Det er hertil blandt andet anført, at , som er kørestolsbruger, fik ordineret p-piller på grund af meget kraftige menstruationer, og at efterfølgende fik to blodpropper i venstre ben.

Nævnets afgørelse af klagepunktet


Reservelæge har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 6. juli 2007 i gynækologisk ambulatorium, .

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 6. juli 2007, at var 27 år, kørestolsbruger på grund af spasticitet, samt at hun var blevet henvist af egen praktiserende læge på grund af kraftig menstruation (menoragi). Det fremgår videre, at hun fik menstruation (menarche) som 11-årig, samt at hun siden havde haft regelmæssige menstruationer, 3 dage ud af 28 dage, og at hun blødte så kraftigt de tre dage, at hun måtte være sygemeldt. Det fremgår, at hun følte sig meget socialt invalideret, men at der ikke tidligere var forsøgt nogen behandling. Videre fremgår det, at mentalt (cerebralt) var normalt fungerende, at hun havde været igennem en lang række seneforlængende operationer, samt at hun var ved godt helbred. Det fremgår af journalen, at ikke indtog medicin, samt at hun arbejdede som kontorelev.

Det fremgår af journalen vedrørende den objektive undersøgelse den 6. juli 2007, at s blodtryk var 129/84, og at pulsen var 62, hvilket er normalt. Videre fremgår det, at kom op på lejet ved hjælp af to portører, men at hun ikke kunne skille knæene nok (hyperadduktion) til, at der kunne udføres en almindelig gynækologisk undersøgelse. Det fremgår, at reservelæge med en finger i vagina knap kunne nå op på livmoderhalsen (cervix), og at hun ved undersøgelse med begge hænder (bimanuel palpation) ikke fandt mistanke om udfyldninger. Det fremgår videre af journalen, at undersøgelsen blev suppleret med en scanning af bugen (transabdominal ultralydsscanning), som ikke gav mistanke om cyster på æggestokkene (ovariecyster). Livmoderen fandtes at have normal størrelse.

Det fremgår fortsat af journalen den 6. juli 2007, at blev tilbudt behandling med p-piller på grund af deres blødningsreducerende effekt, og det blev aftalt, at skulle prøve dette i tre måneder, samt at hun herefter kunne supplere med præparaterne Ibuprofen og Cyklokapron, hvilke hun også blev medgivet recepter på. Det fremgår videre, at hun blev informeret om p-pillernes virkemåde, og om hvordan hun skulle tage dem, samt at hun forstod informationerne. Det fremgår, at det blev aftalt, at skulle drøfte med egen praktiserende læge, om hun skulle begynde på præparaterne Ibuprofen og Cyklokapron.

Det fremgår af reservelæge s udtalelse til sagen, at havde et lavt funktionsniveau, men at hun selv kunne flytte sig fra sin kørestol til for eksempel et toilet, og at hun havde støttefunktion på venstre ben. Det fremgår videre af udtalelsen, at det ikke var muligt at anlægge en såkaldt Gestagenspiral, hvorfor reservelæge valgte at anbefale behandling med p-piller, som også var for at sikre sufficient prævention. Videre fremgår det, at reservelæge ikke fandt mistanke om åreknuder (varicedannelser), og at der ej heller fandtes arvelige dispositioner, der talte imod behandling med p-piller. Endelig fremgår det af udtalelsen, at reservelæge havde fået bekræftet af Lægemiddelfortegnelsen, at det at være kørestolsbruger ikke var en kontraindikation mod behandling med p-piller, samt at hendes samlede vurdering herefter var, at s delvise immobilisering ikke udgjorde en kontraindikation mod behandling med p-piller.

Det er nævnets opfattelse, at de mest effektive måder at behandle kraftige menstruationsblødninger på, er fjernelse af livmoderen eller varmebehandling af livmoderslimhinden. Det er dog ikke behandlinger, man tilbyder 27 årige uden børn. Det er videre nævnets opfattelse, at behandling med hormonspiral indeholdende hormonet gestagen eller p-piller derefter er de mest effektive måder at kontrollere blødningen på.

Det er nævnets vurdering, at reservelæge handlede relevant, da hun tilbød behandling med p-piller, da en hormonspiral ikke var en mulig behandlingsform på grund af s hyperadduktion i benene.

På denne baggrund finder nævnet, at reservelæge har handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 6. juli 2007.