Klage over manglende undersøgelse af patient med tegn på påvirkning af de nederste nerverødder i rygsøjlen.

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 29. december 2007 i s hjem, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0976830

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2010

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 29. december 2007 i <****>s hjem, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 29. december 2007 kl.19.00 kontaktede lægevagten på grund af hold i ryggen. Vagtlæge besøgte efterfølgende i hjemmet ca. en time senere. Der var ingen tegn på beskadigelse af nerverne og læge gav råd om smertebehandling.

Knapt et døgn senere fik igen besøg af en vagtlæge, idet smerterne fortsatte, og der endvidere var problemer med at kontrollere lukkemusklerne. blev indlagt akut på sygehus og opereret akut senere samme aften på grund af konstateret beskadigelse af nerverne i rygmarven.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• at ikke modtog en korrekt behandling af læge i eget hjem den 29. december 2007.

har anført, at vagtlægen på grund af klagers symptomer burde have indlagt ham. Han har endvidere anført, at idet han ikke blev indlagt og opereret for diskusprolaps før den følgende dag, har han fået alvorlige følger efter prolapsen.

Nævnets afgørelse af klagen
Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 29. december 2007 i hjemmet.

Begrundelse


Det fremgår af journalen at, læge tilså i hjemmet den 29. december kl. 19:53. I journalen noterede læge , at det drejede sig om hold i ryggen (lumbago) med et tryk på en nerverod, formentlig roden fra 5. lændehvirvel. Læge vurderede, at der ikke var tegn på en indlæggelses-krævende sygdom (cauda equina syndrom).

I sin udtalelse til sagen har læge anført, at han ved ankomsten fandt oppegående, men at han havde svært ved at finde hvile. Endvidere viste den objektive undersøgelse højresidig smerteudbredning til ydersiden af foden med føleforstyrrelser og påvirkning af achillesrefleksen. Læge vurderede, at det ikke var nødvendigt specifikt at undersøge for følesans i ridebukseområdet og undersøge lukkemusklens knibekraft, idet der ikke forelå oplysninger om problemer med kontrol af vandladning eller afføring.

Det kan oplyses, at cauda equina syndrom er den samling af symptomer, der kan fremkomme ved, at "hestehalen" (nerverødderne neden for rygmarven i rygsøjlekanalens lændedel) beskadiges. Fuldt udviklet kan der optræde lammelse af begge ben, ufrivillig vandladning og afføring, impotens samt nedsat følesans i skridtet og i sæderegionerne. Tilstanden er med rette frygtet, og kræver umiddelbar indgriben med operation

Nævnet kan videre oplyse, at en læge altid bør undersøge for begyndende symptomer på cauda equina syndrom, når der er tale om klar påvirkning af de nederste nerverødder, hvilket der var tale om i den konkrete situation. Det er ikke nok at stille sig til tåls med, at patienten ikke frembyder symptomer, og der bør foretages en undersøgelse af lukkemuskelfunktion og følesans i området.

På denne baggrund finder nævnet, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 29. december 2007 i hjemmet.