Klage over at læge ikke konstaterede testikeltorsion

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge for hans behandling af den 5. januar 2009 i lægevagten, , jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

0978029

Offentliggørelsesdato:

20. juni 2010

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere vagtlæge <****> for hans behandling af <****> den 5. januar 2009 i lægevagten, <****>, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


var 14 år, da han sammen med sin mor henvendte sig den 5. januar 2009 kl. 23.08 til lægevagten, Sygehus 1. Han blev set af vagtlæge , idet han havde haft pludseligt indsættende smerter i venstre testikel. Lægen undersøgte ham og konkluderede, at der var tale om testikelsmerter (testodyni).

s smerter aftog, men var dog fortsat til stede, og om aftenen den 7. januar 2009 fik han større hævelse i venstre side af pungen, ledsaget af feber (38 grader), rødme og smerteforværring i venstre side af pungen. Han henvendte sig på ny til vagtlægen, , og blev derfra viderehenvist til skadestuen, Sygehus 2, hvor diagnosen testikeltorsion (torsio testis) blev stillet. Han blev indlagt på urologisk afdeling, Sygehus 2, hvor operation den 8. januar kl. 4.35 viste, at venstre testikel ikke var vital, og derfor måtte fjernes.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling af læge hos lægevagten, Sygehus 1, den 5. januar 2009.

Det er herved anført, at burde have været henvist til specialistvurdering på baggrund af smerter i venstre testikel, og at lægen burde have mistænkt, at der var tale om testikeltorsion. Det er videre anført, at to dage senere blev akut opereret herfor, og at venstre testikel måtte bortopereres.

Nævnets afgørelse af klagen


Læge har overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 5. januar 2009.

Begrundelse


Det fremgår af journalen, at henvendte sig den 5. januar 2009 til læge , idet han haft pludselige indsættende smerter i venstre testikel. følte, at testiklen var hævet, og han havde kastet op. Lægen undersøgte ham, og fandt ømhed af venstre testikel ved berøring, der var normal anatomi, og han konkluderede, at der var tale om testikelsmerter (testodyni). Han rådgav om smertestillende medicin (analgetika), varme bade, og ved forværring at henvende sig i skadestuen, ligesom han informerede om, at videre udredning kunne ske via egen læge.

Ifølge læge s udtalelse til sagen havde smerter i venstre testikel, som havde varet i 1½-2 timer. Han havde ikke feber, og ved undersøgelse af pungen var der ingen tegn til patologi (sygdom). Læge vurderede derfor, at der var tale om testodyni (øm testikel), som forekommer hyppigt hos unge mennesker.

Nævnet kan oplyse, at testistorsion optræder hyppigst hos 15-20-årige, hvor der pludselig uden ydre påvirkning opstår voldsomme ensidige smerter i den ene testikel. Årsagen er afklemning af testiklens blodforsyning, da testiklen drejer rundt i den streng den er ophængt i. Ved den kliniske undersøgelse er den angrebne side af pungen meget øm, hævet og testiklen er ofte beliggende lidt højere end den modsatte. Diagnosen skal stilles meget hurtigt for, at den afklemte testikels blodforsyning kan genetableres, idet den ellers går til grunde i løbet af 6-8 timer. Ultralydsundersøgelse, hvor blodforsyningen til testiklen undersøges, kan stille diagnosen, men ofte opereres patienten på en meget lille mistanke, således, at testiklen hurtigt kan reddes.

Det er nævnets vurdering, at læge , på baggrund af de oplyste symptomer, burde have indlagt med henblik på nærmere undersøgelse for pludselig opståede smerter i den ene side af pungen, idet der ikke ved den kliniske undersøgelse blev fundet nogen forklaring på smerterne (ingen tegn på infektion eller brok), og idet testistorsion netop optræder hos unge mænd.

Nævnet finder herefter, at læge har handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 5. januar 2009.