Klage over indgivelse af beroligende medicin

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 2. april 2009 om indgivelse af beroligende medicin af den 4. marts 2009 på psykiatrisk afdeling, .Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 2. april 2009 om indgivelse af beroligende medicin af den 18. og 23. marts 2009 på psykiatrisk afdeling, .

Sagsnummer:

0978309

Offentliggørelsesdato:

23. december 2009

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 2. april 2009 om indgivelse af beroligende medicin af <****> den 4. marts 2009 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen <****> den 2. april 2009 om indgivelse af beroligende medicin af <****> den 18. og 23. marts 2009 på psykiatrisk afdeling, <****>.

Hændelsesforløb


er en nu 65-årig kvinde, der er kendt i psykiatrisk regi gennem mange år under diagnosen paranoid skizofreni. Hun havde to år tidligere haft en dom til behandling og havde flere gange været indlagt i henhold til domme og i medfør af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.

Senest blev udskrevet i januar 2009. Ved udskrivelsen var hun i behandling med Cisordinol 20 mg 2 gange dagligt.

Aktuelt blev tvangsindlagt den 4. marts 2009 på fareindikation. Hun havde ikke spist og drukket gennem flere dage og var psykotisk med vrangforestillinger om tyve og røvere i sin lejlighed, ligesom hun var synshallucineret. Hun var uden sygdomsindsigt og havde truet naboer og hjemmesygeplejerske med en kniv. Hun var desuden suicidalfarlig.

Den 4. marts 2009 var tiltagende ophidset og udskældende, og der blev indgivet beroligende injektion med tvang i form af Zeldox 20 mg.

Under indlæggelsen var psykotisk med vrangforestillinger. Hun havde giftfrygt og var hallucineret.

Den 18. og den 23. marts 2009 blev der på baggrund af s dårlige tilstand indgivet beroligende injektion med tvang i form af Cisordinol Acutard 150 mg.

Klagen


klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende medicin til Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen .

Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse


Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen godkendte ved afgørelse af 2. april 2009 beslutningen om indgivelse af beroligende medicin af .

Afgørelse af anken vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 4. marts 2009


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder afgørelsen af 2. april 2009 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om indgivelse af beroligende medicin til på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 4. marts 2009 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var voldsomt ophidset og udskældende.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder endvidere, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere aktiviteter, samt havde forsøgt at tale hende til ro, skærme hende på stuen og tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 2. april 2009.

Afgørelse af anken vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 18. marts 2009


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 2. april 2009 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om indgivelse af beroligende medicin til på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 18. marts 2009 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen råbte og virkede truende i sin adfærd.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder imidlertid ikke, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen eller af sagen i øvrigt, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, at tale hende til ro eller at tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 2. april 2009.

Afgørelse af anken vedrørende indgivelse af beroligende medicin den 23. marts 2009


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer afgørelsen af 2. april 2009 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen om indgivelse af beroligende medicin til på psykiatrisk afdeling, .

Begrundelse


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder, at betingelserne for at indgive beroligende medicin den 23. marts 2009 var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe til ro med henblik på bedring af hendes tilstand. Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalen var tiltagende urolig, truende og havde råbende stemmeføring, ligesom det blev vurderet, at hun var til fare for sig selv og sine omgivelser.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finder imidlertid ikke, at indgivelse af beroligende medicin opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning. Nævnet har lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen eller af sagen i øvrigt, at man forinden havde forsøgt at begrænse og korrigere s aktiviteter, at tale hende til ro eller at tilbyde hende beroligende medicin til frivillig indtagelse.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 2. april 2009.