Klage over for sent svar på vævsprøve fra spiserøret

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af den 20. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af den 26. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hendes behandling af den 17. december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge D for hendes instruks vedrørende prøvesvar på udskrevne patienter, som var gældende i forbindelse med behandlingen af i november og december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1079113

Offentliggørelsesdato:

20. september 2010

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge A for hendes behandling af <****> den 20. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge B for hans behandling af <****> den 26. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge C for hendes behandling af <****> den 17. december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere overlæge D for hendes instruks vedrørende prøvesvar på udskrevne patienter, som var gældende i forbindelse med behandlingen af <****> i november og december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1, jf. autorisationslovens § 17.

Hændelsesforløb


Den 14. november 2007 blev indlagt på neurologisk afdeling, Sygehus 1, for venstresidig lammelse forårsaget af blodprop i pulsåren på højre side af halsen.

Den 20. november 2007 gik overlæge A stuegang hos og noterede, at klagede over mavesmerter, hvorfor der blandt andet blev ordineret mavesårsmedicin og middel mod tilbageløb fra mavesækken til spiserøret.

Ved stuegang den 26. november 2007 noterede overlæge B, at igennem en lille uges tid havde haft brændende smerter i spiserøret, og han havde tidligere haft mavesår. Overlæge B ordinerede kikkertundersøgelse.

Den 13. december 2007 blev der udført kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og toldfingertarm. Der blev taget en vævsprøve fra et sår i spiserøret.

Den 17. december 2007 foranledigede overlæge C på grund af forestående overflytning af , at patologisk afdeling sendte svar på den mikroskopiske undersøgelse af vævsprøven af spiserøret til Sygehus 2.

Den 18. december 2007 blev den mikroskopiske undersøgelse af vævsprøverne udført på patologiafdelingen, Sygehus 1. Prøverne viste kræft.

Den 19. december 2007 blev overflyttet til Sygehus 2.

Den 25. marts 2008 bad s egen læge om svar på den mikroskopiske undersøgelse af vævsprøven fra spiserøret den 13. december 2007.

Klagen


Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog korrekt behandling på Sygehus 1 i perioden fra den 13. december 2007 til den 23. marts 2008.

Det er hertil anført, at under en indlæggelse fik taget en prøve, som han først mere end tre måneder senere fik svar på. Det er endvidere anført, at prøven viste, at led af kræft i spiserøret. Det er tillige anført, at på grund af det forsinkede svar på prøven ikke fik relevant behandling eller smertestillende medicin, og først da svaret kom, kunne undersøgelser og relevant behandling sættes i gang. Endelig er det anført, at fik foretaget en ultralydsscanning, som viste uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen, og det blev samtidig vurderet, at kræften i spiserøret muligvis var en metastase.

Nævnets afgørelse af klagen


Overlæge A har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 20. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.

Overlæge B har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 26. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.

Overlæge C har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin behandling af den 17. december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.

Overlæge D har ikke overtrådt autorisationslovens § 17 ved sin instruks vedrørende prøvesvar på udskrevne patienter, som var gældende i forbindelse med behandlingen af i november og december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.

Begrundelse


Det fremgår af journalen den 14. november 2007, at blev indlagt på neurologisk afdeling, Sygehus 1, for venstresidig lammelse forårsaget af blodprop i pulsåren på højre side af halsen. Ved indlæggelsen var i behandling med mavesårsmedicin (Lanzo og Ranitidin).

Det fremgår ligeledes af journalen den 15. november 2007, at udover gener i forbindelse med lammelse havde ingen legemlige (somatiske) klager.

Videre fremgår det af journalen den 20. november 2007, at overlæge A gik stuegang hos og noterede, at klagede over mavesmerter. havde en langvarig sygehistorie med mavesmerter og jævnligt brug af mavesårsmedicin (herunder Natron og Losex). Professoren ordinerede mavesårsmedicin (Ranitidin) og middel mod tilbageløb fra mavesæk til spiserør (Gaviscon) og standsede behandlingen med Hjertemagnyl (acitylsalicylsyre).

Nævnet kan oplyse, at acetylsalicylsyre kan udløse eller forværre mavesårssymptomer. I tilfælde af mavegener vil det derfor, som første skridt være rimeligt at se effekten af stop med en eventuel behandling med dette stof.

Det er nævnets opfattelse, at havde en langvarig forhistorie med mavesår. Det var derfor naturligt at tilskrive fornyede klager over mavesmerter til dette. Da endvidere var i behandling med acetylsalicylsyre (Hjerdyl), var det i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard at ophøre med denne behandling og eventuelt intensivere den symptomatiske behandling for mavesmerterne.

På ovenstående baggrund finder nævnet, at overlæge A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.

Ifølge journalen den 26. november 2007 fandt overlæge B, at igennem en lille uges tid havde haft brændende smerter i spiserøret og han havde tidligere haft mavesår. Overlæge B ordinerede kikkertundersøgelse (gastroskopi) med henblik på om det var muligt at konstatere et egentligt mavesår.

Det er nævnets vurdering, da de umiddelbare tiltag til imødegåelse af mavesårsymptomerne ikke havde virket, at det næste skridt var at undersøge for, om der forelå et egentlig mavesår eller anden årsag til symptomerne. Det var derfor i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge B bestilte en gastroskopi.

På ovenstående baggrund finder nævnet, at overlæge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 26. november 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.

Det er noteret i journalen den 13. december 2007, at kikkertundersøgelsen blev udført af en læge fra medicinsk afdeling I. Der blev udført kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og toldfingertarm. I spiserøret blev der fundet cirka 25 centimeter fra tandrækken et sår, fra hvilket der blev taget en vævsprøve.

Videre er det noteret i journalen den 17. december 2007, at overlæge C ved en samtale med og dennes familie orienterede om, at gastroskopien havde vist et lille sår i spiserøret, og at det var blevet anbefalet, at der skulle iværksættes behandling med Pantoloc. Ved telefonisk kontakt til ambulatoriet efterspurgte overlæge C svar på biopsien, men det forelå endnu ikke. På grund af forestående overflytning af fra neurologisk afdeling til Sygehus 2 kontaktede overlæge C Sygehus 1, og bad dem foranledige, at patologisk afdeling sendte svar på den mikroskopiske undersøgelse af vævsprøven af spiserøret til Sygehus 2.

Det er ligeledes noteret i journalen den 18. december 2007, at den mikroskopiske undersøgelse af vævsprøverne blev udført på patologiafdelingen, Sygehus 1, og viste kræft (planocellulært karcinom).

Af brev af 24. oktober 2008 fra ledende overlæge, patologiafdelingen, fremgår det, at mikroskopisvaret var færdiggjort den 18. december 2007 og fremsendt til neurologisk afdeling.

Det fremgår af brev af 8. september 2008 fra ledende overlæge E, at prøvesvar ikke bliver modtaget i gastroskopiambulatoriet, men bliver sendt til henvisende afdeling.

Det er nævnets opfattelse, at biopsien endnu ikke var undersøgt på patologiafdelingen, da overlæge C gik stuegang den 17. december 2007. Hun efterspurgte svaret på relevant måde, men da hun blev orienteret om, at det kunne vare 10 til 12 dage før svaret forelå, foreslog hun, at kopi af svaret blev fremsendt til Sygehus 2. Dette kan ikke betragtes som et brud på afdelingens instruks, og overlæge C var efter det oplyste ikke involveret i det videre forløb. Det er derfor i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at der den 17. december 2007 ikke blev foretaget videre, hvad angår svar på biopsien. Det kan ikke forventes, at man på Sygehus 2 nærlæste alle journalnotater med henblik på, om der manglede svar på ikke nærmere beskrevne undersøgelser i udskrivningskortet.

Det er således nævnets vurdering, at overlæge C har levet op til den almindelig anerkendte faglige standard i forbindelse med opfølgning på svar på mikroskopisk undersøgelse af vævsprøven fra spiserøret på den 18. december 2007.

På ovenstående baggrund finder nævnet, at overlæge C handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 17. december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.

Ifølge journalen den 19. december 2007 blev overflyttet til Sygehus 2.

Det fremgår af journalen den 25. marts 2008, at s egen læge bad om svar på den mikroskopiske undersøgelse af vævsprøven fra spiserøret den 13. december 2007.

Nævnet kan herefter alene tage stilling til, om overlæge D ved sin udfærdigelse af den instruks, som var gældende på tidspunktet for behandlingen af , handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ifølge brev af 9. december 2008 med vedlagt instruks vedrørende prøvesvar fra ledende overlæge D er instruksen for prøvesvar på patienter, der er udskrevet, at svarene bliver anbragt i en kasse til prøvesvar på sengeafdelingen. Svarene skal dagligt dateres og signeres af afsnittets læge, og der skal handles på svaret.

Det er nævnets vurdering, at instruksen om at indkommende svar på udskrevne patienter bliver anbragt i en kasse på sengeafsnittet, hvor de dagligt skal ses og behandles af de for afsnittet ansvarlige læger, må betragtes som en relevant måde at sikre, at der bliver fulgt op på modtagne prøvesvar. Det ville dog være optimalt om der forelå nærmere retningslinjer for sikring af, at man modtager svar på bestilte undersøgelser, men da der med mange undersøgelser kan være ventetid på mange måneder, er der ikke oplagte løsninger på et betydeligt logistisk problem. På den baggrund må instruksen vedrørende prøvesvar på udskrevne patienter betragtes som være i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det er nævnets opfattelse, at der i det fremsendte materiale er to udgaver af prøvesvaret, det ene tilsyneladende en original udskrevet 18. december 2007, samme dag som mikroskopien blev foretaget, det andet en kopi udskrevet 24. oktober 2008. Ingen af disse er daterede eller signeret. Det kan således ikke med sikkerhed fastslås, om de er modtaget og vurderet på neurologisk afdeling, Sygehus 1. Årsagen til at biopsisvaret ikke blev vurderet før egen læge den 25. marts 2008 efterspurgte biopsisvaret på s kones anmodning, kan således heller ikke fastslås med sikkerhed.

På ovenstående baggrund finder nævnet, at overlæge D handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin instruks vedrørende prøvesvar på udskrevne patienter, som var gældende i forbindelse med behandlingen af i november og december 2007 på neurologisk afdeling, Sygehus 1.