Klage over, at jordemoder ændrer terminsdato sent efter uge 40

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 19. marts 2010 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sygehus 1, da jordemoderen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

1191515

Offentliggørelsesdato:

3. maj 2012

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere jordemoder <****> for hendes behandling af <****> den 19. marts 2010 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sygehus 1, da jordemoderen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.      At ikke modtog en korrekt behandling af jordemoderen på gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sygehus 1, den 19. marts 2010.

Det er hertil blandt andet anført, at jordemoder i forbindelse med en CTG scanning og efterfølgende undersøgelse ikke reagerede på, at ikke kunne mærke sit barn. Det er oplyst, at barnet led i den sidste tid af graviditeten og har fået handicaps som følge heraf.

2.      At ikke modtog en tilstrækkelig vejledning af jordemoderen på gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sygehus 1, den 19. marts 2010.

Det er hertil blandt andet anført, at jordemoder ændrede terminsdatoen, således at en eventuel igangsættelse blev rykket til 25. marts 2010, mod s ønske. Det er endvidere anført, at jordemoderen ikke forklarede hende, hvorfor terminsdatoen blev ændret samt fejlinformerede om vigtigheden af at kunne mærke liv.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

var førstegangsfødende med terminsdato den 9. marts 2010, som var fastsat efter en nakkefoldsscanning i uge 12+6 på Sygehus 2. Hun havde haft en ukompliceret og normal graviditet.

kom til vurdering på Sygehus 1 den 19. marts 2010, da hun var gået over terminsdatoen. Hun var da i graviditetsuge 41+3. havde de sidste 7 dage haft plukkeveer.

blev undersøgt udvendigt og indvendigt af jordemoder og fik kørt en hjertelydskurve (CTG). Jordemoder opdagede, at var blevet ultralydsscannet i svangreambulatoriet på Sygehus 1 i uge 19+1, og denne scanning fandt, at den beregnede terminsdato var to dage senere, altså den 11. marts 2010. Jordemoder ændrede derfor datoen for planlagt igangsættelse to dage frem til den 25. marts 2010.

har i sin klage anført, at hun ikke kunne mærke sit barn og ikke blev informeret om vigtigheden af at kunne mærke liv.

Jordemoder har i sin udtalelse til sagen anført, at hun vanligt taler med patienten om at mærke liv, og om hvornår patienten skal henvende sig både i forhold til mindre liv, begyndende fødsel og andre behov. Jordemoder har videre i sin udtalelse til sagen anført, at da hun ikke har journalført noget om mindre liv, kan hun ikke forestille sig, at dette punkt har været usædvanligt, ligesom de ting, fortalte jordemoderen, ikke har givet anledning til bekymring. Hvis jordemoder får bekymrende udsagn fra en gravid omkring mindre liv, vil hun tale med patienten om det, vejlede patienten og ved behov desuden konferere med den vagthavende læge.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og jordemoder om, hvorvidt der blev mærket liv og vigtigheden af dette. Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden. Disciplinærnævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da disciplinærnævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at jordemoder handlede under normen for almindelig anerkendt standard ved sin information til .

Disciplinærnævnet kan oplyse, at terminen ifølge de obstetriske retningslinjer fra Sygehus 1 er en sikker terminsberegning, hvis ultralydsscanningen er foretaget inden uge 22.

Det er disciplinærnævnets opfattelse, at var blevet ultralydsscannet på Sygehus 2 tidligt i graviditeten, hvorfor der ikke var et klart grundlag for at ændre s igangsættelsesdato 2 dage.

Disciplinærnævnet finder herefter, at jordemoder handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen af den 19. marts 2010 på gynækologisk-obstetrisk afdeling, Sygehus 1.