Manglende undersøgelse af torsio tetis på trods af symptomer

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske for hendes behandling af den 20. februar 2012 på skadestuen, , da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge 1 for hans behandling af den 20. februar 2012 i vagtlægekonsultation, Region , da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge 2 for hans behandling af den 20. februar 2012 i vagtlægekonsultation, Region , da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Sagsnummer:

142201

Offentliggørelsesdato:

6. juni 2014

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere sygeplejerske <****> for hendes behandling af <****> den 20. februar 2012 på skadestuen, <****>, da sygeplejersken har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge 1 for hans behandling af <****> den 20. februar 2012 i vagtlægekonsultation, Region <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge 2 for hans behandling af <****> den 20. februar 2012 i vagtlægekonsultation, Region <****>, da vagtlægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Klagen

Der er klaget over følgende:

1.       At ikke modtog en korrekt behandling på skadestuen, , den 20. februar 2012.

har blandt andet anført, at han efter 40 minutters stærke smerter i venstre testikel henvendte sig på skadestuen, men blev afvist og henvist til at ringe til vagtlægen.

2.       At ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten, Region , den 20. februar 2012.

har blandt andet anført, at han efter første henvendelse til vagtlægen kom til konsultation, hvor vagtlægen vurderede, at der måtte være tale om en cyste på bitestiklen. skulle henvende sig til egen læge næste dag og tage smertestillende. Da smerterne blev værre kontaktede igen lægevagten, som fortalte, at skulle tage noget Ipren. Da smerterne fortsatte kontaktede for tredje gang lægevagten, som fortalte, at skulle fortsætte med smertestillende. har anført, at han dagen efter af egen lægen blev indlagt akut, og at testiklen måtte fjernes.

Begrundelse

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af 1. klagepunkt

henvendte sig den 20. februar 2012 på skadestuen, , idet han havde haft stærke smerter i venstre testikel i cirka 40 minutter.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at spontant opståede smerter i testikler hos en mand, er et almindeligt kendt symptom på testikelvridning (torsio testis). Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at testiklerne er løst ophængt i pungen, og i sjældne tilfælde vrides de rundt i pungen, så stilken med blodkarrene strammes. Derved afklemmes de, og blodforsyningen til testiklerne afbrydes helt eller delvist. Der er tale om en akut behandlingskrævende tilstand.

Sygeplejerske i skadestuen vurderede, at det var et problem, der fagligt bedst ville blive vurderet ved Lægevagten, hvorfor blev hjulpet til at kontakte Lægevagten.

Det fremgår af sygeplejerske s udtalelse til sagen, at hun var klar over, at det ud fra s symptomer kunne dreje sig om testikelvridning, men at hun handlede i overensstemmelse med gældende regler på afdelingen. Sygeplejersken har hertil udtalt, at man kunne henvise patienter til lægevagtskonsultationen, som var beliggende i en anden bygning cirka 100 meter nede ad hospitalsgaden.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at sygeplejerske burde have sikret et øjeblikkeligt lægeligt tilsyn ved den læge, som var vagthavende i skadestuen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at ankom til skadestuen med pludseligt opståede smerter i venstre testikel, som er et almindeligt kendt symptom på testikelvridning.

På den baggrund finder disciplinærnævnet, at sygeplejerske handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. februar 2012 på skadestuen, .

Begrundelse for afgørelsen af 2. klagepunkt

Den 20. februar 2012 kl. 00.19 henvendte sig til Lægevagten, idet han i 45 minutter havde haft store smerter i venstre testikel. Vagtlæge 2 vurderede, at skulle ses i konsultation.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at vagtlæge 2 relevant henviste til konsultation på baggrund af de oplyste symptomer.

Kl. 00.58 var til konsultation hos vagtlæge 1, som noterede, at havde en hasselnød stor cystisk dannelse i venstre bitestikel. Testiklen var normal, og der var ikke tale om testikelsnoning. blev tilrådet at henvende sig til egen læge, og han fik 2 stk. Pinex til smertebehandling.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det fremgår af vejledning nr. 9026 af 5. februar 2009 om diagnostik af torsio testis, at den typiske torsio testis patient er mellem 12 og 20 år. Symptomerne optræder akut og består af ofte ganske kraftige smerter svarende til testiklen. Testiklen er trukket op mod symfysens underside, hvor den sidder mere eller mindre fikseret. Initialt er pungen normal, men der tilkommer ofte svært ødem og rødme. Temperaturen er karakteristisk 38,0 – 38,5 grader. Det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomerne ved torsio testis ikke er typiske i cirka halvdelen af tilfældene. De typiske symptomer kan mangle, især tidligt i forløbet hvor patienten ikke nødvendigvis har feber, testiklen ikke findes optrukket og de forudgående symptomer, kan være svage.

Det fremgår videre af vejledningen, at torsio testis altid skal mistænkes og diagnosticeres akut ved akut opståede skrotale smerter. Ved mistanke om torsio testis skal patienten indlægges akut til udredning, da testiklen allerede efter 6 timers torsion vil have mistet signifikant funktion, og der er betydelig risiko for nekrotisering.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at vagtlæge 1 ikke foretog en tilstrækkelig behandling af . Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at havde uafklarede smerter, og at vagtlægen burde have foranstaltet yderligere udredning heraf. Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på, at symptomerne ved torsio testis ikke er typiske i cirka halvdelen af tilfældene, hvorfor vagtlægen burde have mistænkt torsio testis

På den baggrund finder disciplinærnævnet, at vagtlæge 1 handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. februar 2012.

Kl. 01.51 samme dag henvendte sig igen til Lægevagten, idet han ikke havde haft effekt af Pinex, som han havde taget en halv time forinden. Vagtlæge 2 oplyste, at måtte være lidt tålmodig og eventuelt supplere med Ipren.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at vagtlæge 2 kl. 01.51 relevant anbefalede at se situationen an. Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at vagtlægen måtte gå ud fra, at der en halv time forinden var foretaget en relevant objektiv undersøgelse, og at det på daværende tidspunkt var for tidligt at vurdere effekten af den smertestillende medicin, som blev anbefalet.

Kl. 02.57 ringede igen til Lægevagten, idet han efter 2 x Pinex og 1 Ipren stadig havde smerter. Vagtlæge 2 vurderede, at måtte tage 2 ekstra Ipren og skulle udredes videre hos egen læge.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at vagtlæge 2 på dette tidspunkt burde have foranstaltet, at blev vurderet af en læge på ny med henblik på revurdering af diagnosen. Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at fortsat havde smerter, og at den smertestillende medicin Pinex og supplerende smertestillende medicin Ipren ikke havde haft effekt.

På den baggrund finder disciplinærnævnet, at vagtlæge 2 handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. februar 2012 kl. 02.57 hos Lægevagten, Region .