Fortolkning af udløbsdato på medicin

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere farmaceut for hans behandling af den 20. marts 2013 på Apotek .

Sagsnummer:

144001

Offentliggørelsesdato:

31. oktober 2014

Faggruppe:

Farmaceuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere farmaceut <****> for hans behandling af <****> den 20. marts 2013 på Apotek <****>.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling hos farmaceut , Apotek , den 20. marts 2013.

har hertil blandt andet anført, at farmaceuten rådgav hende om at tage for gammel medicin.

Begrundelse

Den 27. februar 2013 var til kontrol hos en gigtlæge, som havde ordinereret præparatet Methotrexat Pfizer 25 mg/ml 5 x 2 ml til hende.

Samme dag henvendte sig på Apotek for at indløse recepten på præparatet.

fik at vide, at man ikke havde præparatet, men at det kunne bestilles, således at det kunne være fremme to dage senere. Præparatet havde dog en kort holdbarhedsdato indtil ”april 2013”. Det blev aftalt, at skulle starte med præparatet indtil udløbsdatoen, og at man herefter ville finde en løsning.

Den 20. marts 2013 henvendte sig igen på apoteket. Hun blev oplyst af farmaceut om, at han stadig kun kunne skaffe præparatet hjem, som havde en udløbsdato ”april 2013”.

tolkede datoen for sidste anvendelse af præparatet som den 1. april 2013, og hun oplyste, at hun ikke ville have for gammel medicin. Hun forespurgte derfor, om hun kunne få et andet præparat i stedet for.

Det fremgår af farmaceut s udtalelse til sagen, at man på apoteket tolkede udløbsdatoen ”april 2013” som 30. april 2013. Det fremgår videre af udtalelsen, at der ikke var mulighed for at erstatte medicinen med et tilsvarende produkt (substitution).

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, at et apotek er forpligtet til at have et varelager, som er passende og tilstrækkeligt i forhold til efterspørgslen det pågældende sted, og apoteket hurtigst muligt skal efterkomme anmodninger om fremskaffelse af ethvert lægemiddel, hvis forhandling er forbeholdt apotekerne, eller som ordineres ved recept og lovligt kan forhandles her i landet.

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at apotekerne i Danmark oplever af og til, at ønskede lægemidler ikke kan fremskaffes eller er i restordre af forskellige årsager, heriblandt at lægemidlet har kort tid til udløbsdato. I disse tilfælde vil man altid spørge kunderne, om de ønsker lægemidlet leveret trods kort tid til udløbsdato.

Videre kan disciplinærnævnet oplyse, at erstatning af et præparat (substitution) betyder, at apoteket udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, som lægen havde skrevet på recepten. Substituerede lægemidler har samme virksomme stof i samme mængde (styrke) og bruges på samme måde. Lægemidlerne har altså samme virkning, selv om de ser forskellige ud og sælges under forskellige navne. Er det billige lægemiddel i restordre, vil apoteket normalt også tilbyde at substituere til et dyrere produkt. Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at der ikke er mulighed for at tilbyde substitution af præparatet Methotrexat 25 mg/ml inj. 5 x 2 ml. Til gengæld findes der et andet præparat med samme indhold og styrke, men i en anden pakning (Emthexate inj. 25mg/ml 1 x 2 ml). Det kræver dog en læges godkendelse, at dette præparat udleveres i stedet for.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at farmaceut på relevant vis undersøgte, om han kunne fremskaffe et nyere præparat Methotrexat med længere holdbarhed.

Det er dog disciplinærnævnets vurdering, at farmaceut ved nærmeste lejlighed burde have kontaktet s læge med henblik på at afklare, om det var muligt, at kunne få et andet præparat med samme indhold og styrke, men i en anden pakning.

Disciplinærnævnet kan endvidere oplyse, at det fremgår af Vejledning nr. 31 af 13. maj 2005 om mærkning af og indlægssedler til lægemidler, at udløbsdatoen anføres som: ”Udløbsdato”, ”Exp”, ”EXP”, ”Anvendes senest” eller "Anvendes inden / Anvendes før". ”Anvendes” kan forkortes ”Anv. ”. Det fremgår videre, at udløbsdatoen angives som måned med 2 cifre eller mindst 3 bogstaver og år med 4 cifre. Eksempel: februar 2005, feb. 2005 eller 02-2005.

Det fremgår videre af vejledningen, at den anførte måned betyder, at udløbsdatoen er den sidste dag i denne måned, men for ”Anvendes inden / Anvendes før” betyder det dog, at udløbsdatoen er den sidste dag i den foregående måned. Anvendes ”Exp” eller ”EXP” skal betydningen forklares i indlægssedlen, fx ”Den anførte måned betyder, at udløbsdatoen er den sidste dag i denne måned.

Disciplinærnævnet kan endvidere oplyse, at på tidsangivelsen på Methotrexat Pfizer 25 mg/ml pakken er angivet som ”Anv. før april 2013”.

Det er herefter disciplinærnævnets opfattelse, at ”Anv. Før april 2013” betyder, at udløbsdatoen er den sidste dag i den foregående måned.

Det er derfor disciplinærnævnets vurdering, at farmaceut ikke tolkede udløbsdatoen korrekt.

På den baggrund finder disciplinærnævnet samlet, at farmaceut handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. marts 2013 på Apotek .

ooo00ooo

Kommentarer fra af 16. februar 2014 er indgået i disciplinærnævnets vurdering af sagen.