Manglende henvisning til kræftpakkeforløb

Praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen (aut. ID 007L2) får kritik med indskærpelse for ikke at henvise patient til udredning i kræftpakkeforløb på trods af mulige symptomer på tarmkræft. (offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

22DNM133

Offentliggørelsesdato:

23. november 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • Praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen (aut. ID 007L2), , for behandlingen i perioden fra den 11. januar til den 24. marts 2021.

Det betyder, at praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen hos , i perioden fra den 8. januar til den 24. marts 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 8. januar 2021 var 63-årige til diabeteskontrol hos , og det blev noteret, at han havde observeret frisk blod i sin afføring, og at han den sidste måned havde haft vekslende afføring og diarre, hvilket var blevet forværret de seneste to uger. Der blev taget en afføringsprøve, og fik en tid til opfølgende kontrol ved praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen hos .

Den 11. januar 2021 var til kontrol ved praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen, og det blev noteret, at han havde afføring, der vekslede mellem type 1 og type 7 på bristolskalaen. Disciplinærnævnet kan oplyse, at Bristolskalaen er et hjælpemiddel til at klassificere konsistens og form på afføring. Det blev videre noteret, at oplevede at skulle på toilettet flere gange, at han havde besvær med at komme af med afføringen, og at der havde været frisk blod på toiletpapiret, men ikke på afføringen. Afføringsprøven blev beskrevet som negativ, og ved undersøgelse af endetarmen sås der blod på handsken samt irriteret hud ved endetarmsåbningen. blev sat i behandling med Doloproct, der anvendes til behandling af hæmorider og rifter ved endetarmsåbningen. Derudover blev givet råd om væskeindtag og brug af Magnesia, der blandt andet bruges til behandling af forstoppelse.

Den 17. marts 2021 blev tilset igen af praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen, idet han ikke oplevede effekt af Magnesia. Det blev ved konsultationen noteret, at ofte skulle på toilettet, men at han havde svært ved at komme af med afføringen, og at afføringen var tynd, men af og til med hårde knolde. Han blev sat i behandling med Klyx, der er et afføringsmiddel, og det blev noteret, at der ved manglende effekt skulle henvises til en kikkertundersøgelse af endetarmen og den nedre del af tyktarmen.

Ved konsultationen den 24. marts 2021 noterede praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen, at fortsat var forstoppet, og at han oplevede diffuse mavegener. Der blev lavet en henvisning til en kikkertundersøgelse af endetarmen og den nedre del af tyktarmen.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret tarmkræft.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen ved undersøgelsen af den 11. januar 2021 ikke havde tilstrækkeligt med oplysninger eller objektive fund til at kunne udelukke en mistanke om tarmkræft og stille diagnosen forstoppelse eller hæmoride, hvorfor det ikke var relevant og tilstrækkeligt at stille denne diagnose. Praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen burde videre have foretaget en basal undersøgelse af maven ved berøring, ligesom hun burde have undersøgt s blodprocent. Disciplinærnævnet kan oplyse, at disse undersøgelser er en del af en basal undersøgelse ved blod fra endetarmen og i vurderingen af, om der kan foreligge kræft
 •  at det herefter ikke var relevant og tilstrækkeligt, at praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen ikke henviste i et kræftpakkeforløb med henblik på udredning for tyktarms-/endetarmskræft i forbindelse med henvendelsen den 11. januar 2021, idet man hos patienter med et ændret afføringsmønster altid skal mistænke kræft i tyktarm-/endetarm og henvise i et kræftpakkeforløb
 • at praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen den 11. januar 2021 burde have sikret en opfølgning af s afføringsproblemer, idet der ikke skete en henvisning til udredning umiddelbart
 • at praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen ved s henvendelser den 17. og 24. marts 2021 burde have henvist ham i et kræftpakkeforløb, idet han led af fortsatte afføringsproblemer. Det var ikke relevant og tilstrækkeligt, at praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen den 24. marts 2021 henviste til en almindelig undersøgelse, idet hun burde have mistænkt tyktarms-/endetarmskræft.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at der anbefales en udredning i kræftpakkeforløb hos patienter med symptomer, der giver mistanke om tyktarms-/endetarmskræft, herunder blødning fra endetarmen, ændrede afføringsvaner, jernmangelanæmi, uforklarligt vægttab, vedvarende eller tilbagevende smerte eller ubehag i den midterste til den øvre del af maven (Dyspepsi) og almen svækkelse.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 11. januar til den 24. marts 2021 hos .

Det skal desuden indskærpes over for praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår praktiserende læge Birgit Reindahl Rasmussen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse