Manglende indsprøjtning med Anti-D immunglobulin

Reservelæge får kritik for manglende ordinering af indsprøjtning med Anti-D immunglobulin til en kvinde med blodtypen rhesus negativ, der aborterede i graviditetsuge 11+5, idet indsprøjtningen burde være givet inden for 72 timer efter aborten.

Sagsnummer:

24DNU40

Offentliggørelsesdato:

11. april 2024

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Reservelæge Person1 (aut. ID ████) fra Afdeling A, Hospital A får kritik for behandlingen i perioden fra den 6. til 9. juli 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af reservelæge Person1 på Afdeling B, Hospital A, i perioden fra den 6. til 9. juli 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • du ikke fik indsprøjtning med Anti-D immunglobulin efter din spontane abort.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 6. juli 2023 blev du som 25-årig tilset af reservelæge Person1 på Afdeling A, Hospital A, da du havde haft blødning og smerter i graviditetsuge 11+5. Du var kendt med blodtypen rhesus negativ.

Reservelægen fortog en ultralydsscanning, der viste en tom fostersæk og intet foster. Reservelægen vurderede på den baggrund, at du havde haft en spontan abort.

Du har oplyst, at du efterfølgende fandt ud af, at du skulle have haft en indsprøjtning af Anti-D immunglobulin senest 72 timer efter din spontane abort, da du var længere henne i din graviditet end graviditetsuge 8, og har blodtypen rhesus negativ.

Du har dertil oplyst, at du prøvede at ringe til afdelingen den 9. juli 2023, hvor telefonen ikke blev taget. Da du ringede igen den 10. juli 2023 blev du oplyst om, at en indsprøjtning med Anti-D immunoglobulin nu var for sent, da du skulle have haft den inden for 72 timer.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra reservelæge Person1, at der blev iværksat behandling og kontrolprogram for dig, men at reservelægen glemte at tjekke din blodtype og give Anti-D grundet travlhed.

Det fremgår også af udtalelsen fra reservelægen, at det var beklageligt, at du ikke blev tilbudt Anti-D, da du ringede efterfølgende, men at du heldigvis kom til kontrolscanning den 13. juli 2023, hvor du fik Anti-D og dermed fik den inden for syv dage.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere reservelæge Person1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det ikke var relevant og sundhedsfagligt forsvarligt, at reservelægen ikke ordinerede indsprøjtning med Anti-D immunglobulin den 6. juli 2023, idet du aborterede i graviditetsuge 11+5 samtidig med, at du havde blodtypen rhesus negativ.
 • Nogle af fosterets blodlegemer vandrer over i morens blodbane. Hvis fosteret er rhesus positiv og moren er rhesus negativ, kan moren danne antistoffer mod fosterets blodlegemer (Anti-D antistoffer).
 • Anti-D immunglobulin blokerer for eventuelle D-antigener på fosterets røde blodlegemer og undgår derved, at morens immunsystem ”lærer” at reagere på D-antigen. En indsprøjtning hermed vil derfor reducere risikoen for, at kvinden, i en eventuel fremtidig graviditet med et foster med D-antigener, danner antistoffer mod fosteret, hvilket kan føre til nedbrydning af fosterets blodlegemer (hæmolyse) hos fosteret.
 • Mængden er røde blodlegemer fra fosteret, der kommer i kontakt med morens blod, er uden betydning før graviditetsuge 8, men herefter er størrelsen variabel. Det er derfor besluttet, at alle kvinder med blodtypen rhesus negativ, bør tilbydes en indsprøjtning med Anti-D immunglobulin, hvis de aborterer efter graviditetsuge 8. Dette gælder også, selvom fosterets blodtype på dette tidspunkt er ukendt.
 • du burde have fået indsprøjtningen med Anti-D immunoglobulin inden for 72 timer efter din spontane abort, det vil sige i perioden fra den 6. til 9. juli 2023.
 • Indsprøjtningen med Anti-D immunglobulin bør gives, inden kvindens immunsystem selv begynder at danne antistoffer, hvilket typisk sker to til tre dage efter kontakt med et antigen. Det er derfor blevet besluttet, at kvinden bør tilbydes indsprøjtningen inden for 72 timer.
 • den omstændighed, at du ifølge reservelægen, skulle have fået behandling med Anti-D immunoglobulin efterfølgende og inden for syv dage efter aborten, medfører ikke at behandlingen var i overensstemmelse med normen, fordi der efter en uge formentligt er meget begrænset effekt af indsprøjtningen.

Reservelæge Person1 har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 6. til 9. juli 2023 på Afdeling A, Hospital A.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed