Klage over gener efter fjernelse af visdomstand

Patientklagenævnet finder, at tandlæge ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af i den 15. januar 1997 i tandklinikken, .

Sagsnummer:

9800529

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at tandlæge <****> ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****>i den 15. januar 1997 i tandklinikken, <****>.

Den 15. januar 1997 var til behandling hos tandlæge . Der blev foretaget fyldningsbehandling af 3 tænder og operativ fjernelse af en visdomstand i venstre side af underkæben (tanden –8).

Klager har anført, at der efter det operative indgreb opstod hævelse i kinden, smerter, betændelse og feber. Klager har endvidere anført, at der ved behandlingen blev anvendt ikke sterile instrumenter.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge foretog en korrekt og indiceret behandling med fjernelse af s omtalte visdomstand. Det fremgår af de røntgenbilleder, som blev taget inden tanden blev fjernet, at der ikke var plads i kæben til, at tanden kunne bryde frem på normal vis. En sådan tilstand vil ofte føre til betændelse, hvorfor det er nødvendigt med operativ fjernelse.

Patientklagenævnet finder endvidere, at de oplyste gener med hævelse, betændelse og smerter må betegnes som en hændelig følge af det operative indgreb.

Nævnet har lagt vægt på, at der efter et indgreb som det pågældende altid i større eller mindre grad vil opstå hævelse i kinden og det omliggende væv på grund af væskeansamling. Denne hævelse kan udvikle sig til betændelse, uden at dette kan lastes operatøren.

Nævnet finder endelig, at det ud fra sagen ikke er tilstrækkelig sandsynliggjort, at der skulle være anvendt ikke-sterile instrumenter ved behandlingen. Nævnet finder således, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlæge vedrørende dette.