Klage over utilstrækkelig information om konsekvenser af manglende behandling

Patientklagenævnet finder, at tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedfuld i forbindelse med sin behandling af og information til fra den 1. februar 1991 til den 6. juni 1997.

Sagsnummer:

9802824

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedfuld i forbindelse med sin behandling af og information til <****> fra den 1. februar 1991 til den 6. juni 1997.

gik regelmæssigt til undersøgelse hos tandlæge fra den 1. februar 1991 til den 6. juni 1997. Der blev udført undersøgelse og tandrensning hvert år, undtagen i 1994 og 1995 efter afbud fra . Der blev taget 2 røntgenbilleder i 1996. Patientklagenævnet finder, at det ene af dårlig kvalitet, det andet fra 4. december 1996 viser rodspidsbetændelse på +6 (første store kindtand i venstre side af overkæben), muligvis også i +8 (visdomstanden i venstre side af overkæben).

Der blev udført nogle mindre fyldninger og +8 blev fjernet på grund af caries. På +6 konstateredes rodspidsbetændelse i december 1996, men det aftaltes med at afvente yderligere behandling, da symptomer var forsvundet efter antibiotikabehandling. Det fremgår ikke af journalen eller andre steder, om tandlæge informerede om risici ved ikke at behandle en rodspidsbetændelse. Patientklagenævnet har derfor lagt til grund, at der ikke blev informeret herom.

Ved sidste undersøgelse og tandrensning den 6. juni 1997 noteredes der ikke noget usædvanligt, men der var ikke gener fra +6.

Da 2 måneder senere opsøgte en ny tandlæge, fandt denne en række behandlingskrævende kariesangreb og tandkødsbetændelse. Disse fund blev bekræftet i besigtigelsesrapporten af 6. november 1997 og fremgår tillige af røntgenfotos af 26. august 1997. Da der kun var gået 2 måneder efter sidste undersøgelse hos tandlæge , finder Patientklagenævnet, at disse forhold også må have foreligget, da blev undersøgt af tandlæge .

Formålet med at gå til regelmæssig undersøgelse og kontrol hos en tandlæge er at forebygge og behandle tandsygdomme så tidligt som muligt. Tandlægens patienter kan med rette forvente, at tandlægen undersøger omhyggeligt og informerer om de fund, der bliver gjort, og at mulige behandlinger bliver foreslået. Patientklagenævnet finder ikke, at dette var tilfældet ved tandlæge s undersøgelser og behandling af . Patientklagenævnet finder derfor, at tandlæge udviste manglende omhu i forbindelse med behandlingen.
Patientklagenævnet finder endvidere, at tandlæge burde have informeret om risici ved ikke at behandle den foreliggende rodspidsbetændelse på +6. Patientklagenævnet finder, at tandlæge udviste manglende omhu ved ikke at informere herom.