Indberetning af tandlæge for for sen mistanke om ondartet sygdom

Patientklagenævnet finder, at tandlæge ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af i perioden fra den 11. december 1996 til den 8. april 1997.

Sagsnummer:

9802825

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at tandlæge <****> ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> i perioden fra den 11. december 1996 til den 8. april 1997. 

Den 11. december 1996 var til regelmæssigt tandeftersyn hos tandlæge , hvor hun gjorde opmærksom på en ømhed svarende til tænderne +6 og +7 (første og anden store kindtand i venstre side af overkæben).

Da ømheden ikke forsvandt, anmodede om en ny konsultation, der fandt sted den 24. februar 1997. Tandlæge vurderede, at forandringen omkring de to tænder måtte være udtryk for en tandbyld i tandkødslommen (parodontal absces). I overensstemmelse hermed rensede han tandkødslommen for betændelsesvæv. Et røntgenbillede viste stor nedbrydning af knoglen mellem tænderne, men ellers ikke noget usædvanligt.

Ved en kontrol den 3. marts 1997 blev tandkødsranden på tanden +6 korrigeret, og blev instrueret i hygiejne. Tandlæge konstaterede intet usædvanligt derudover.

Da fortsat havde smerter omkring de to tænder, blev hun den 8. april 1997 påny undersøgt af tandlæge . Denne konstaterede en dårlig heling af området, og at slimhindefladen nu var præget af små knuder (noduli), hvorfor blev henvist til med henblik på nærmere undersøgelser.

Den 15. april 1997 modtog henvisningen. blev indkaldt til undersøgelse den 21. april 1997, hvor der blandt andet blev taget røntgenbilleder samt en vævsprøve, og hun blev orienteret om, at der kunne være tale om cancer. Resultatet af vævsundersøgelsen viste, at der var tale om cancer, hvilket blev informeret om den 28. april 1997. Hun blev derpå henvist til med henblik på videre behandling.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge ikke udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 11. december 1996 og indtil den 8. april 1997, hvor hun korrekt blev henvist til , da helingsforløbet ikke var som forventet.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det kliniske udseende af den senere konstaterede tumor var usædvanligt, idet tumoren var lokaliseret mellem de to bagerste tænder i venstre side af overkæben, og idet dens udseende ved undersøgelserne den 24. februar og 3. marts 1997 svarede til en tandbyld i tandkødslommen.

Efter Patientklagenævnets opfattelse er der således ikke grundlag for kritik af, at tandlæge på baggrund af sine undersøgelser i tiden indtil den 8. april 1997 tolkede generne fra de to bagerste kindtænder i venstre side af overkæben som værende en tandbyld i tandkødslommen (parodontal absces).