Udlevering af medicin fra apoteker

Vagthavende farmaceut har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld, da han den 3. juni 1998 ekspederede s recept på Klorokinfosfat og Paludrine på .

Sagsnummer:

9907730

Offentliggørelsesdato:

21. december 2005

Faggruppe:

Farmaceuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagthavende farmaceut <****> har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld, da han den 3. juni 1998 ekspederede <****>s recept på Klorokinfosfat og Paludrine på <****>.

Den 3. juni 1998 indleverede en recept på to malariaforebyggende medikamenter, Klorokinfosfat og Paludrine, til , som var vagtapotek denne aften. Vagthavende farmaceut , som var alene i vagten, fandt ved en receptkontrol, at recepten var udfyldt korrekt. Han udskrev således doseringsetiketterne, fandt medikamenterne frem og anbragte etiketterne.

Patientklagenævnet finder, at farmaceut ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuld ved sin ekspedition af s recept.

Nævnet har lagt vægt på, at farmaceut ved en fejltagelse forbyttede doseringsetiketterne, således at doseringsanvisningen til Klorokinfosfat blev anbragt på Paludrinepakninen og omvendt. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at fejlen ikke blev opdaget ved farmaceut s efterfølgende kontrol af ekspeditionen.