Klage over, at en alment praktiserende læge havde forhalet afgivelse af en erklæring i ca. 10 måneder

Patientklage-nævnet finder, at læge har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1, ved unødigt at have forhalet afgivelsen af sin erklæring om .

Sagsnummer:

9908125

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklage-nævnet finder, at læge <****> har overtrådt lægelovens § 8, stk. 1, ved unødigt at have forhalet afgivelsen af sin erklæring om <****>.

var tidligere opereret for diskusprolaps og led af fibromyalgi. Den 2. april 1996 anmodede et socialcenter læge om en statusbedømmelse til brug for s ansøgning om førtidspension. Den 30. juli 1996 og den 8. oktober 1996 rykkede socialcentret for statusbedømmelsen.

Læge s har oplyst, at , så vidt hun husker, flere gange fremkom med nye oplysninger om sin sygdom samt oplyste, at hun ville forsøge med anden behandling og undersøgelse.

Da socialcentret den 13. februar 1997 fortsat ikke havde modtaget erklæringen, blev anmodningen om statusbedømmelse annulleret.

Der er klaget over, at læge i 1996 forhalede udfærdigelsen af en statusbedømmelse til brug for ansøgning om førtidspension.

Patientklagenævnet finder, at læge unødigt forhalede erklæringsudstedelsen. Fra anmodningen blev sendt, til socialcentret annullerede anmodningen, gik der ca. 10 måneder.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at anmodningen blev sendt den 2. april 1996, hvorefter der løbende blev rykket frem til den 13. februar 1997, hvor anmodningen blev annulleret.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af indenrigsministeriets bekendtgørelse angående almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer fremgår, at lægens afgivelse af erklæringen ikke unødigt må forhales.