Klage over, at den kliniske tandtekniker ikke ville tilrette proteserne

Klinisk tandtekniker overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført ordnede optegnelser af sin behandling af i perioden fra primo oktober 1998 til den 29. oktober 1998.Klinisk tandtekniker har ikke overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med behandlingen af i perioden fra primo oktober 1998 til den 29. oktober 1998.

Sagsnummer:

9910203

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <****> overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført ordnede optegnelser af sin behandling af <****> i perioden fra primo oktober 1998 til den 29. oktober 1998.

Klinisk tandtekniker <****> har ikke overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra primo oktober 1998 til den 29. oktober 1998.

Den 20 oktober 1998 indsatte klinisk tandtekniker nye helproteser på .

Den 27. oktober 1998 ringede til klinisk tandtekniker og oplyste, at hun ikke kunne bruge de nye proteser, da de gav smerter i munden og ikke lignede hendes gamle proteser. Der blev aftalt tid til kontolbesøg.

Den 29. oktober 1998 var til kontrol med proteserne. Hun ville imidlertid ikke sætte sig i behandlingsstolen for at klinisk tandtekniker kunne vurdere proteserne i munden. ønskede i stedet at få lavet proteser, der lignede hendes gamle proteser.

Klinisk tandtekniker tilbød at kopiere de gamle proteser og bad om s underskrift på, at dette skete på hendes ansvar. Dette ville imidlertid ikke og forlod derefter klinikken.

Der er klaget over, at klinisk tandtekniker ikke ville tilrette proteserne.

Patientklagenævnet kan oplyse, at når nye helproteser indsættes i mundhulen er det almindeligt, at der kan opstå ømhed eller smerte fra steder, hvor proteserne trykker på vævet. Årsagen hertil er, at proteserne ikke er endeligt tilpasset mundhulen.

Nævnet kan videre oplyse, at der må derfor påregnes flere kontrolbesøg, hvor proteserne ved beslibning tilpasses endeligt til mundhulen.

Nævnet har lagt vægt på, at efter helproteserne var indsat, var der et kontrolbesøg, hvor ikke ville sætte sig i behandlingsstolen, for at klinisk tandtekniker kunne vurdere proteserne i munden. Det endte med, at forlod klinikken uden de nye proteser.

Det er nævnets vurdering , at afbrød behandlingen, inden proteserne var endeligt tilpasset til mundhulen.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor ikke anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af med helproteser i perioden fra primo oktober 1998 til den 29. oktober 1998.

Nævnet finder, at klinisk tandtekniker s journalføring var mangelfuld, da der intet er journalført om selve behandlingsforløbet forud for indsættelsen af proteserne den 20. oktober 1998.