Klage over mangelfuld behandling efter skuldertraume

Reservelæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 14. juli 1998.

Sagsnummer:

9913405

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 14. juli 1998.

<***> faldt den 13. juli 1998 under fodboldspil og slog højre skulder. På grund af smerter i skulderen henvendte han sig den følgende dag på skadestuen, <***>.

<***> blev tilset af reservelæge <***>, som ved sin undersøgelse fandt, at der var fri bevægelighed i albuen, men til gengæld en del smerter i skulderen. Armen kunne imidlertid fuldt ud bevæges ud til siden (abduceres) passivt, men næsten ikke aktivt. Af journalen fremgår, at reservelæge <***> havde indtryk af, at skuldermusklen (deltoideus) blev aktiveret, og at senen fra musklen på oversiden af skulderbladet (supraspinatus) ligeledes var intakt. Reservelæge <***> fandt hverken klinisk eller ved røntgenundersøgelse af skulderen nogen tegn på brud af kravebenet, overarmsknoglen eller skulderbladet. Videre fremgår, at senerne fra overarmsmusklen (biceps) fandtes intakte. Som diagnose har reservelæge <***> anført kvæstelse af skulderregionen. Reservelæge <***> har ikke i journalen anført noget om videre behandling eller forholdsregler, såfremt tilstanden ikke bedredes.

Reservelæge <***> har i sin udtalelse til sagen anført, at der var gået 15-16 timer efter at <***> var kommet til skade, og at han opfattede den nedsatte bevægelighed som resultat af blodansamling eller hævelse i skulderleddet eller skuldermusklen.

<***> blev senere henvist til reumatologisk afdeling på <***> til optræning, hvor han den 27. september 1998 blev set af overlæge <***> på mistanke om læsion af seneapparatet omkring skulderen (rotator cuff-læsion). Ved sin undersøgelse af <***> fandt overlæge <***> stærkt svækket udadbøjnings- og udadrotationskraft i højre skulder, og en ultralydscanning viste overrivning af senerne fra den øverste og nederste skulderbladsmuskel (supra/infraspinatus).

Den 6. oktober 1998 fandtes ved kikkertoperation af skulderen overrivning af disse sener, hvilket der blev foretaget operation for. Overlæge <***> har til sagen udtalt, at man på baggrund af sygehistorien og de kliniske fund inden operationen, samt fundene under operationen, må konkludere, at traumet i juli 1998 havde medført overrivning af de anførte sener i højre skulder.

Der er klaget over, at den undersøgelse reservelæge <***> foretog af <***>s højre skulder var utilstrækkelig, hvilket gjorde operation samt efterfølgende genoptræning nødvendig.

Patientklagenævnet finder, at reservelæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>, ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse af <***> den 14. juli 1998.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår at reservelæge <***> foretog en relevant undersøgelse af <***>, hvorved han konstaterede, at den højre skulder kun kunne løftes ud til siden passivt med lægens hjælp, ikke aktivt af <***> selv.

Nævnet har herunder lagt vægt på, at sådanne læsioner er velkendte efter varierende skuldernære læsioner, og almindeligvis vil tilstanden bedres inden for den første uge, idet bevægeindskrænkningen er smertebetinget, og vil normaliseres når smerten forsvinder. Den manglende bevægeindskrænkning kan dog også skyldes læsion af sener og muskler omkring skulderen, hvilket reservelæge <***> relevant mistænkte og undersøgte for. Der kunne imidlertid ikke påvises nogen akut beskadigelse.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at reservelæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>, ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved at afslutte <***> fra skadestuen den 14. juli 1998 uden videre planlagt behandling eller kontrol.

Nævnet har herved lagt vægt på, at reservelæge <***> på baggrund af den observerede afsvækkede kraft af højre skulder, burde have aftalt kontrol inden for de næste uger, enten i lokalt ambulatorium ellers hos <***>s egen læge.