Behandling af kvinde med graviditet uden for livmoderen på et grønlandsk sygehus

Chefdistriktslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i perioden fra den 7. til den 11. november 1997 på <***> Sygehus.Sygeplejerske <***> har ikke overtrådt Grønlands landstingsforordning om sygeplejerskes autorisation og virke ved sin behandling af <***> den 7. november 1997 på <***> Sygehus.

Sagsnummer:

9913609

Offentliggørelsesdato:

20. december 1999

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Chefdistriktslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i perioden fra den 7. til den 11. november 1997 på <***> Sygehus.

Sygeplejerske <***> har ikke overtrådt Grønlands landstingsforordning om sygeplejerskes autorisation og virke ved sin behandling af <***> den 7. november 1997 på <***> Sygehus.

 

<***> henvendte sig den 7. november 1997 på <***> Sygehus, da hun havde store smerter i underlivet.

Hun blev undersøgt af sygeplejerske <***>, som fandt puls og blodtryk i normalområdet, og følte og lyttede på maven. Lægen var ikke tilstede på sygehuset, men blev tilkaldt.

Chefdistriktslæge <***> undersøgte <***> ca. kl. 12.30. Han fandt hende meget overvægtig, klagende, men ellers upåvirket. <***> blev indlagt på mistanke om nyrestenskolik. Der blev ordineret blodprøver samt kontrol af puls og blodtryk hver 6. time. Der blev endvidere ordineret medicin mod luftansamling i tarmene (aeropax mixtur), kvalmestillende tabletter (Primperan) og smertestillende indsprøjtning (Petidin).

Kl. 15.30 noterede sundhedsmedhjælper <***> i sygeplejekardex, at <***> klagede over smerter. Hun drøftede tilstanden med chefdistriktslæge <***>, som gav besked om, at der ikke måtte gives mere stærkt smertestillende medicin, og hvis <***> havde smerter, skulle hun blive i sengen.

Aftenen og natten igennem havde <***> smerter med udstråling til højre skulder. Sundhedsmedhjælper <***> kontaktede chefdistriktslæge <***>, der ordinerede smertestillende medicin (Kodimagnyl og Pamol) samt medicin mod kramper i tarmen.

Chefdistriktslæge <***> tilså <***> igen den 8. november 1997, hvor han fandt hende smertepåvirket. Der blev ordineret diverse rutineundersøgelser, herunder graviditetstest og måling af blodprocenten. Graviditetstesten var negativ, og urinen blev fundet normal. Der blev ikke fundet grundlag for ultralydsundersøgelse på grund af <***>s store vægt. Chefdistriktslæge <***> har oplyst, at en sundhedsmedhjælper tilbød at forsøge at ultralydsscanne og senere viste ham et billede, som han ikke fandt 100% konklusivt, men hvor det ikke kunne udelukkes, at der var tale om en cyste på den ene æggestok.

Om formiddagen den 9. november 1997 blev <***> på ny tilset af chefdistriktslæge <***>. Ifølge journalen så han på dette tidspunkt resultatet af undersøgelse af blodprocenten, der viste sig at være 5,0 mmol/l. Der blev ordineret fornyet måling af blodprocenten og graviditetstest. Blodprocenten var nu faldet yderligere til 3,9 mmol/l, og graviditetstesten var positiv.

Chefdistriktslæge <***> har oplyst, at han under normale omstændigheder straks ville have foretaget operation, men på grund af dårligt arbejdsklima på hospitalet valgte han at iværksætte en overflytning af <***> til <***>. Overflytningen blev aftalt med den administrerende overlæge på gynækologisk/obstetrisk afdeling, <***> i <***>, men måtte opgives på grund af vejrforholdene. Det var derfor nødvendigt at operere <***> på <***> Sygehus.

Ved operationen blev der fundet ca. 400 ml blod og størknet blod i bughulen. Der fandtes endvidere en graviditet udenfor livmoderen svarende til venstre æggeleder, som blev fjernet, ligesom man fjernede en 2 x 2 cm stor cyste på venstre æggestok. <***> fik 3 portioner blod under operationen. Der blev givet antibiotika i form af 1 g Anhypen under operationen, og efter operationen blev der givet 1 g Anhypen x 3.

Operationen blev foretaget i rygmarvsbedøvelse. Chefdistriktslæge <***> har oplyst, at det var besværligt at indføre kanylen i rygmarvskanalen på grund af den store overvægt. Endvidere er det oplyst, at operationen forløb planmæssigt, og at <***> på intet tidspunkt var i chok.

Sygeplejerske <***> har oplyst, at <***> havde det skidt under operationen. Hun frøs meget, havde smerter og kastede op. Både blodtryk og puls var meget ustabile. Da <***> blev kørt på stuen efter operationen, havde hun forhøjet temperatur.

Om morgenen dagen efter operationen og senere på dagen, den 10. november 1997, blev <***> tilset af chefdistriktslæge <***>, som har oplyst, at han fandt hende i en tilfredsstillende tilstand og i øvrigt velbefindende. Der blev ordineret væske givet i en blodåre og blodprøveundersøgelser.

<***> var i løbet af dagen noget forkvalmet og generet af den anlagte sonde. Hun fik kvalmestillende og smertestillende medicin. Sonden blev efter afklemning fjernet kl. 15.50. Ledende sygeplejerske <***> har oplyst, at <***> denne dag ikke havde feber og havde normal puls og blodtryk, og der blev givet medicin i blodårene omkring kl. 23.00.

Senere samme nat blev <***> dårlig med en puls på 160, blodtryk på 170 og en iltmætning på 45%. Hun havde utilstrækkelig vejrtrækning med påvirket hjertefunktion. Chefdistriktslæge <***> og ledende sygeplejerske <***> blev tilkaldt, og det blev herefter besluttet at evakuere <***> til <***> Sygehus. Der blev i mellemtiden ordineret ilt, vanddrivende medicin (Lasix) og smertestillende medicin (Petidin). EKG-undersøgelse viste unaturlig hurtig hjertevirksomhed (sinustachycardi). Iltmætningen steg til 70%, og der blev mod krampeagtig sammentrækning af bronkialmuskulaturen med aflukning af bronkierne givet yderligere Bricanyl intravenøst og som inhalation samt SoluCortef (hydrocortison).

<***> blev overflyttet til <***> Sygehus den 11. november 1997 kl. 8.00, hvor hun ved ankomsten var vågen og klar, varm og tør, men med tydelig blåmisfarvning perifert. Der var påskyndet åndedræt, puls på 150 og blodtryk på 170/110. Røntgenundersøgelse af lungerne viste store infiltrater i begge lungefelter, og der blev givet antibiotisk behandling. <***>s tilstand blev imidlertid forværret, og hun afgik ved døden samme dag. Dødsårsagen er på dødsattesten angivet som blodprop i lungerne.

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af <***> den 7. november 1997. Endvidere er der klaget over, at operationen den 9. november 1997 ikke blev foretaget korrekt, og at <***> ikke blev behandlet korrekt efter operationen og frem til overflytningen til <***> Sygehus den 11. november 1997.

Der er modstridende oplysninger fra klager og fra sygeplejerske <***> om, hvorvidt <***> blev afvist ved henvendelsen på <***> Sygehus den 7. november 1997.

Patientklagenævnet har imidlertid lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at sygeplejerske <***> undersøgte <***> den 7. november 1997 med måling af puls, blodtryk og temperatur samt undersøgelse af maven. Endvidere fremgår det af journalen, at <***> skulle ses af en læge senere.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere den behandling, <***> modtog af sygeplejerske <***> den 7. november 1997.

Vedrørende lægeundersøgelsen den 7. november 1997 har Patientklagenævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at <***>, der var meget overvægtig, klagede over mavesmerter, der var lokaliseret i midten af maven og til venstre. Maven fandtes blød, men med en del luft. Der fandtes ingen tegn på påvirkning af bughinden, og sidste menstruation var rettidig og normal.

Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at kritisere, at chefdistriktslæge <***> indlagde <***> til observation på baggrund af en mistanke om nyrestens-kolik eller luft i maven.

Patientklagenævnet finder endvidere ikke grundlag for at kritisere, at <***> først blev opereret den 9. november 1997. Nævnet har herved lagt vægt på, at urinundersøgelse var negativ for graviditet den 8. november 1997, men positiv den 9. november 1997. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at chefdistriktslæge <***> fandt, at den foretagne ultralydsundersøgelse ikke viste noget sikkert på grund af den store overvægt.

Nævnet kan oplyse, at diagnosen graviditet udenfor livmoderen kan være en vanskelig klinisk diagnose på grund af ukarakteristiske kliniske symptomer og objektive fund, især ved overvægt.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere chefdistriktslæge <***> i forbindelse med operationen af <***> den 9. november 1997. Nævnet har herved lagt vægt på, at man havde forsøgt at overføre <***> til et bedre udstyret sygehus, men at dette ikke var lykkedes på grund af vejrforholdene, hvorfor man var nødt til at operere hende på <***> Sygehus, da hendes smerter var forværrede, graviditetstesten var positiv, og blodprocenten var faldet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ved operationen blev udtømt blod og størknet blod fra bughulen, en cyste på venstre æggestok og en graviditet udenfor livmoderen blev fjernet, og bughulen blev skyllet efter med saltvand, inden såret blev lukket. Endvidere blev der givet antibiotika samt blod før, under og efter operationen.

Patientklagenævnet finder, at det var korrekt at overflytte <***> til <***> Sygehus den 11. november 1997. Nævnet har lagt vægt på, at hun ved tilsyn af chefdistriktslæge <***> den 10. november 1997 var fundet velbefindende, men at hun om natten til den 11. november 1997 blev dårligere, og om morgenen havde påvirket vejrtrækning og hjertefunktion. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at der fra denne dag ikke længere var en fastansat læge på sygehuset.

Nævnet skal ikke undlade at bemærke, at det ikke kan udelukkes, at de af sundhedspersonerne beskrevne samarbejdsproblemer på sygehuset kan have haft en indflydelse på forløbet, og at det i forbindelse med vurderingen af sagen i nogle tilfælde har været vanskeligt at klarlægge hændelsesforløbet på grund af modstridende oplysninger fra personalet.