Manglende information om risiko forud for operation i hånden

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> i forbindelse med behandlingen den 28. september 1998 på ortopædkirurgisk klinik, <***> Hospital.

Sagsnummer:

9914108

Offentliggørelsesdato:

20. november 1999

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <***> i forbindelse med behandlingen den 28. september 1998 på ortopædkirurgisk klinik, <***> Hospital.

 

<***> blev den 17. juni 1997 henvist fra <***> Hospital til ortopædkirurgisk klinik, <***> Hospital, på grund af svind af venstre tommelfingerballe og forringet funktion af tommelfingeren. Ved en operation den 11. december 1997 fandt man, at den motoriske gren var afklemt af senestrøg, og disse blev ved operationen gennemskåret.

Den 18. marts 1998 blev <***> henvist til ergoterapi. Da <***> ved en klinisk kontrol ikke var tilfreds med resultatet af operationen, blev hun den 23. juli 1998 skrevet op til en operation med seneflytning (opponensplastik). Den 22. september 1998 blev <***> indlagt på ortopædkirurgisk klinik, <***> Hospital, med henblik på denne operation.

<***> fik den 28. september 1998 på ortopædkirurgisk klinik, <***> Hospital, foretaget en operation, hvor der skete flytning af en sene fra venstre tommelfingers strækkeside til en ny tilhæftning på tommelfingeren (opponensplastik).

Der er klaget over, at <***> ikke forud for operationen den 28. september 1998 blev informeret om, at der var 10 procent risiko for nedsat bevægelighed i pegefingeren.

Der er endvidere klaget over, at <***> som følge af operationen den 28. september 1998 har fået væsentligt nedsat bevægelighed i pegefingeren.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed med hensyn til den information, han gav <***> forud for operationen den 28. september 1998.

<***> har i sin klage anført, at hun først efter operationen blev informeret om, at operationen indebar en risiko på 10 procent for nedsat bevægelighed i pegefingeren.

Overlæge <***> har i sin udtalelse anført, at <***> blev informeret om, at der var en risiko for manglende uafhængig strækkeevne i pegefingeren efter operationen. Han har endvidere anført, at han ikke er bekendt med, at denne risiko skulle udgøre 10 procent.

Nævnet har lagt vægt på, at journalen ikke indeholder notater om information.

Nævnet har lagt til grund, at <***> ikke blev informeret om risici ved operationen, idet det ikke fremgår af journalen og der heller ikke i øvrigt foreligger oplysninger, der kan føre til et andet resultat.

Nævnet finder, at overlæge <***> burde have informeret <***> om risikoen for nedsat bevægelighed i pegefingeren, idet der bestod en risiko herfor i forbindelse med den pågældende operation.

Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere den behandling, overlæge <***> gav <***> i forbindelse med operationen den 28. september 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge <***> ved operationen foretog en flytning af en muskelsene fra pegefingerens strækkesener (ext. indicis prop.) til tommelfingerens korte fraførende sene (abd. poll. brevis). Tommelfingeren blev efter operationen lagt i bandage ind mod håndfladen (opponeret stilling).

Nævnet finder, at overlæge <***> udførte operationen i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard.