Undersøgelse for mangelfuld kontrol af vandladning (urininkontinens) forud for operation

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin undersøgelser af <***> forud for operationerne den 30. januar, 10. juni og 25. november 1997 på kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

9914406

Offentliggørelsesdato:

20. december 1999

Speciale:

Kirurgi, Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin undersøgelser af <***> forud for operationerne den 30. januar, 10. juni og 25. november 1997 på kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

 

<***> blev henvist til kirurgisk afdeling, <***> Sygehus, den 5. august 1996 på grund af ufrivillig vandladning ved hoste, nysen og løb, såkaldt stressinkontinens.

<***> blev undersøgt af overlæge <***>, som observerede inkontinens ved hoste, hvilket kunne ophæves ved at løfte blærehalsen med Bonney’s håndgreb. Overlæge <***> fandt grundlag for operation. Operationen blev foretaget den 30. januar 1997 uden komplikationer.

Ved kontrolundersøgelse den 2. februar 1997 var der ingen inkontinens, og <***> blev instrueret om at afstå fra kraftig fysisk aktivitet de næste 2 uger.

Den 24. marts 1997 blev <***> på ny henvist til overlæge <***>, idet der atter var kommet inkontinens ved hoste og nysen. Overlæge <***> fandt nedsynkning af blærehalsen og indikation for fornyet operation. Operationen fandt sted den 10. juni 1997.

Ved kontrolundersøgelse den 29. september 1997 konstaterede overlæge <***> dog fortsat stressinkontinens og nedsynkning af blærehalsen og tilbød fornyet operation med implantation af en meche. Denne operation fandt sted den 25. november 1997, men kunne ikke gennemføres efter planen på grund af udtalte sammenvoksninger.

Herefter blev <***> af sin praktiserende læge henvist til <***> Hospital, hvor hun blev undersøgt ambulant den 3. februar 1998. Der blev ordineret bækkenbundstræning og nærmere undersøgelse på Amtssygehuset i <***>.

Der er klaget over, at overlæge <***> ikke undersøgte <***> tilstrækkelig omhyggeligt forud for operationerne den 30. januar, 10. juni og 25. november 1997 på kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af overlæge <***>, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin undersøgelser af <***> forud for operationerne den 30. januar, 10. juni og 25. november 1997 på kirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig anerkendt faglig standard at foretage en undersøgelse, der graduerer urininkontinensen forud for en operation og at sikre sig ved hjælp af et spørgeskema eller udspørgen, om det drejer sig om stressinkontinens eller urgeinkontinens samt ved hjælp af supplerende undersøgelser at sikre sig, at der ikke er andre årsager til inkontinens.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at operationen den 30. januar 1999 blev foretaget på baggrund af en enkeltstående gynækologisk undersøgelse, og at der ikke blev foretaget yderligere undersøgelser som ovenfor anført.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at <***> forud for operationen den 10. juni 1997

ikke fik foretaget en revurdering af, om den første operation blev foretaget på helt korrekt grundlag, og at der ikke blev foretaget de ovenfor anførte undersøgelser samt blæretryksundersøgelse eller henvist til en specialafdeling.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at <***>, da hun fortsat var urininkontinent efter de 2 første operationer ikke blev henvist til en specialafdeling, idet det var afgørende nødvendigt at foretage de ovenfor beskrevne undersøgelser før valg af behandling, herunder også i givet fald valg af operationsmetode. Sådanne undersøgelser og behandling bør foregå i en specialafdeling, som har erfaring i vurdering af undersøgelsesresultaterne i den specifikke situation og erfaring i de operationsmetoder, der kunne komme på tale.