Klage over undladelse af bedøvelse

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 3. juli 1999 i lægevagtens konsultation.

Sagsnummer:

9914717

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 3. juli 1999 i lægevagtens konsultation.

 

<***> henvendte sig med sin søn i lægevagtens konsultation i <***> den 3. juli 1999, fordi hendes søn havde fået en trehaget fiskekrog i venstre pegefinger.

<***> blev undersøgt af vagtlæge <***>, som konstaterede, at fiskekrogen var gået ind i venstre pegefingers yderled, ca. ½ cm fra neglelejet. Vagtlæge <***> desinficerede fingeren og krogen med klorhexidinsprit, og da han vurderede, at lokalbedøvelse på dette sted ville være forbundet med større smerter end blot at fjerne krogen efter afbidning af modhagerne, bedøvede han ikke <***> forud for fjernelsen af krogen. Under indgrebet undgik vagtlæge <***> at ramme negl eller neglevold ved at bruge en steril pean (arterieklemme).

Da vagtlæge <***> havde fjernet fiskekrogen, konstaterede han frisk blødning og to overfladiske stiksår, og han desinficerede igen ved hjælp af klorhexidinsprit. Han fandt, at der ikke var grundlag for at give stivkrampevaccine, idet han gik ud fra, at en 13-årig dansk dreng havde fået denne vaccine 4 gange i sit liv, uden at der dog blev fremvist noget vaccinationsbevis herfor. Da han ikke fik mistanke om nogen infektion af sårene, fandt han ingen grund til penicillinbehandling.

Der er klaget over, at vagtlæge <***> ikke bedøvede <***>s finger før fjernelsen af fiskekrogen, samt at vagtlæge ikke efterfølgende gav <***>en stivkrampevaccination og ikke ordinerede penicillinbehandling.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge <***> ikke har overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***>.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at vagtlæge <***> skønnede, at en lokalbedøvelse ville være forbundet med større smerter end blot at fjerne fiskekrogen efter afbidning af modhagerne. Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en bedøvelse i en finger medfører ret betydelig smerte, da huden yderst på fingeren er ret stramt bundet til underlaget.

Patientklagenævnet finder derfor, at det forhold, at indgrebet efterfølgende viste sig at være vanskeligere end først antaget, ikke kan begrunde kritik af, at vagtlæge <***> ikke bedøvede <***>.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at vagtlæge <***> fandt, at der ikke var tegn på infektion i fingeren, og nævnet finder derfor, at der ikke var grundlag for at indlede en antibiotisk behandling. I den forbindelse kan nævnet oplyse, at man efter almindelig anerkendt praksis ikke iværksætter forebyggende antibiotisk behandling, medmindre der er tale om ganske særlige situationer, og en sådan var der ikke tale om i det konkrete tilfælde.

Patientklagenævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om vagtlæge <***> havde sikret sig, at <***> var tilstrækkeligt vaccineret mod stivkrampe. Nævnet har herved lagt vægt på, at der var tale om en læsion af en art, for hvilken risikoen for stivkrampe må anses for yderst minimal, fordi der var tale om en blank fiskekrog og en efterfølgende kraftig blødning. Alligevel finder nævnet, at forløbet efter almindelig anerkendt praksis burde have givet anledning til, at der var blevet taget stilling til, om den foreliggende vaccinationsstatus hos <***> var tilstrækkelig i det konkrete tilfælde, uanset at risikoen for stivkrampe var yderst minimal.