Klage over en læges brud på tavshedspligt

Overlæge <***>, onkologisk afdeling, <***>, har ikke brudt sin tavshedspligt ved i november 1998 uden <***>s samtykke at videregive <***>s brev af 1. november 1998 til afdelingens læger.

Sagsnummer:

9914906

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***>, onkologisk afdeling, <***>, har ikke brudt sin tavshedspligt ved i november 1998 uden <***>s samtykke at videregive <***>s brev af 1. november 1998 til afdelingens læger.

 

<***> var fra november 1997 til juli 1998 i kemoterapeutisk behandling for en kræftlidelse på onkologisk afdeling, <***>, og påbegyndte ny behandling i oktober 1998.

Den 1. november 1998 sendte <***>s hustru <***> et brev til overlæge<***>, <***>s onkologiske afdeling. I brevet kritiserede hun den behandling, hendes mand havde modtaget såvel på det menneskelige som det rent professionelle plan.

Ifølge udtalelse fra overlæge <***> videregav han kopi af brevet fra<***> til de yngre læger på afdelingen med det formål at få en seriøs drøftelse af de klagepunkter, der her var blevet rejst.

Den 12. november 1998 svarede overlæge <***> på <***>s brev, hvori han foreslog, at brevskriveren og hendes mand kom til en samtale med ham. Ved denne samtale i december 1998 orienterede overlæge <***> <***> og <***> om videregivelsen af brevet til afdelingens yngre læger, og erindrer ikke, at der blev gjort indsigelse herimod.

Der er klaget over, at overlæge <***> har overtrådt sin tavshedspligt ved uden <***>s samtykke at have videregivet brev af 1. november 1998 fra <***> til afdelingens læger.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> ikke har overtrådt sin tavshedspligt, idet han var berettiget til at videregive brevet til afdelings læger i henhold til reglerne i lov om patienters retsstilling § 24, stk. 2, nr. 1.

Nævnet har herved lagt vægt på, at videregivelse skete under <***>s behandling på afdelingen, for at lægerne kunne drøfte de klagepunkter, som <***> havde anført i sit brev om forholdene på onkologisk afdeling. På baggrund af de alvorlige klagepunkter, som brevet indeholdt, finder nævnet, at det var nødvendigt for afdelingens læger at drøfte brevets indhold, og at videregivelsen af brevet er sket for at varetage <***>s interesser under den fortsatte behandling på afdelingen.