Undersøgelse af ældre patient med svimmelhed. Blodprop i hjertet

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 27. januar og den 2. februar 1999 i sin konsultation.

Sagsnummer:

99F006

Offentliggørelsesdato:

20. december 1999

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 27. januar og den 2. februar 1999 i sin konsultation.

<***> konsulterede læge <***> den 27. januar 1999 på grund af, at der igennem tre dage havde været svimmelhed med faldtendens. Ved konsultationen blev blodsukkeret kontrolleret, og der blev taget blodtryk (170/90). Hjerteundersøgelse (EKG) viste ikke påfaldende forhold. Der blev lyttet på lunger, som ikke gav anledning til bemærkning. Desuden blev der taget blodprøver. Disse viste ikke tegn på hjertelidelse. Det fremgår af journalen, at læge <***> overvejede at indlægge <***> med henblik på at få vurderet døgnhjerterytmen. <***> blev medgivet medicin mod svimmelhed.

Det fremgår desuden af læge <***> udtalelse til sagen, at læge <***> foreslog at indlægge <***>, men<***> modsatte sig dette i samråd med sin mand, som var med ved konsultationen.

Det fremgår endvidere af læge <***> udtalelse, at der efterfølgende var en telefonsamtale med <***> datter, <***>. <***> foreslog hjerneskanning, som læge <***> ikke mente, der var indikation for.

Den 2. februar 1999 var <***> igen i læge <***>s konsultation. Problemet var hyppig vandladning. Der blev taget urinprøve, som tydede på urininfektion, og der blev ordineret bakteriedræbende medicin mod blærebetændelse. Ifølge læge <***>s udtalelse var der ved denne konsultation ikke tendens til svimmelhed eller faldtendens, og på denne baggrund besluttede hun ikke at udrede <***> yderligere.

Den 25. marts 1999 blev <***>indlagt på <***> Sygehus på grund af blodprop i hjertet. Den 28. marts 1999 afgik <***> ved døden på grund af hjertestop.

Der er klaget over, at læge <***> ikke sørgede for, at <***>blev ordentligt undersøgt for at finde årsagen til, at hun fik bevidsthedsfrafald, og at hun ikke modtog nogen behandling for dette, som kunne forebygge en senere blodprop i hjertet.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af praktiserende læge <***>s behandling af <***> den 27. januar og den 2. februar 1999 i hendes konsultation.

Nævnet har lagt vægt på, at læge <***> i forbindelse med konsultationen den 27. januar 1999 foretog en klinisk undersøgelse, som inkluderede måling af blodtryk og hjerteundersøgelse samt blodprøver, og at der på dette tidspunkt ikke var tegn på problemer med hjertet.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at der blev foreslået <***> yderligere undersøgelser, som skulle effektueres, hvis symptomerne fortsatte.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at der ved konsultationen den 2. februar 1999 ikke blev klaget over problemer, som kunne tyde på hjertesygdom.

Nævnet kan oplyse, at det ikke er usædvanligt, at ældre mennesker klager over svimmelhed og faldtendens, og at man i de fleste tilfælde ikke kan finde årsagen. Det kan dreje sig om lettere åreforkalkning eller eventuel manglende væskeindtagelse. Man behandler ofte sådanne patienter symptomatisk efter grundige undersøgelser f.eks. med et middel mod svimmelhed.