Klage over påvirkning af lægnerve efter knæoperation

Afdelingslæge <***> og overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved deres behandling af <***> den 3. juni 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Hospital.

Sagsnummer:

99F009

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> og overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved deres behandling af <***> den 3. juni 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Hospital.

På grund af flere år varende slidgigtgener fra knæene i form af hvile- og belastningssmerter, navnlig i venstre knæ, samt besværet gangfunktion blev <***> i marts 1998 undersøgt på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Hospital. Der fandtes indskrænket bøjeevne i venstre knæ, og røntgenundersøgelse viste slidgigt (trekammerartrose og chondrocalcinose). Der blev derfor aftalt operation med indsættelse af nyt knæled.

<***> blev indlagt til denne operation den 2. juni 1998, hvor man ved den kliniske undersøgelse fandt, at der var let hjulbenethed (varus).

Operationen blev udført den 3. juni 1998 af afdelingslæge <***> med overlæge <***> som assistent.

Den 6. juni 1998 blev sårpressen løsnet lidt, idet bandagen strammede. Den 7. juni 1998 blev det konstateret, at gangfunktionen på venstre fod var dårlig, og <***> klagede over snurrende fornemmelse i tæerne. Man konstaterede, at <***> havde udviklet venstresidig dropfod, og der blev konstateret nedsat følesans mellem første og anden tå som tegn på lammelse af lægnerven (nervus peroneus).

Der er klaget over, at operationen den 3. juni 1998 har medført, at <***> har vedvarende smerter og følelsesløshed i venstre knæ.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingslæge <***> og overlæge <***> for den operation, de foretog den 3. juni 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at operationen ifølge journalen den 3. juni 1998 foregik i fuld bedøvelse og blodtomhed. Knæet blev åbnet gennem et længdegående snit over knæskallen.

Nævnet kan oplyse, at lægnerven strækker sig fra området ved knæhasen til udsiden af knæet.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det syge væv blev fjernet, og at der blev isat protese (cementeret AGC-knæ).

Endelig har nævnet lagt vægt på, at en røntgenundersøgelse foretaget den 11. juni 1998 viste korrekt placerede protesekomponenter med knæet i let kalveknæsstilling (valgus). Der var ikke efterladt cementrester i bløddelene, som ville kunne trykke på nerven.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge <***> og overlæge <***> den 3. juni 1998 udførte en knæoperation, der var i overensstemmelse med anerkendte principper, ligesom den anvendte protese var et internationalt anerkendt produkt. Disse læger kan efter nævnets opfattelse ikke drages til ansvar for, at der efterfølgende sker en påvirkning af lægnerven.

Nævnet kan oplyse, at påvirkning af lægnerven efter operation med isættelse af en knæprotese er en kendt, men sjælden komplikation, især når knæet før operation er i let hjulbenet stilling. Påvirkning af nerven skyldes yderst sjældent overskæring af denne under operation, men snarere et tryk på nerven enten under eller efter operation.