Klage over gener fra operationsar

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 17. november 1999 på otologisk afdeling, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

99F010

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 17. november 1999 på otologisk afdeling, <***> Sygehus.

På grund af en knude på halsen blev <***> i efteråret 1995 udredt med ultralydskanning af halsen, røntgenoptagelser og skjoldbruskkirtelundersøgelse (thyreoideascintigrafi). Det viste sig, at knuden var godartet (thyreoideaadenom), og hun blev efterfølgende via medicinsk ambulatorium, <***> Sygehus, henvist til operation på otologisk afdeling, <***> Sygehus.

Den 17. november 1998 blev <***> opereret af overlæge <***> på otologisk afdeling, <***> Sygehus. Ved operationen blev højre halvdel af skjoldbruskkirtlen fjernet. Efterfølgende var <***>s stemme lidt ru, men ved kikkertundersøgelse (fiberlaryngoskopi) blev stemmebåndene fundet normale, og hun blev udskrevet den 20. november 1999 med normal stemme og i øvrigt velbefindende. Hun blev ved udskrivelsen henvist til fjernelse af trådene fra operationssåret ved egen læge.

Den 10. september 1999 blev <***> kontrolleret ambulant af overlæge <***> på otologisk afdeling, <***> Sygehus, idet hun havde gener fra operationsarret. Han undersøgte <***> og fandt, at arret var let fortykket og forklarede, at der var tale om en unormal ardannelsesreaktion (keloiddannelse).

Der er klaget over, at sammensyningen af operationssåret blev foretaget forkert, idet der efterfølgende er udviklet ømhed og kosmetiske gener.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere sammensyningen af operationssåret foretaget af overlæge <***> på otologisk afdeling, <***> Sygehus, den 17. november 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge <***> ved operationen indlagde 2 dræn og herefter lukkede såret lagvis med absorberbar tråd (Vicryl) i muskulatur og underhud (subcutis) samt nylontråd i huden. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalnotat den 19. november 1999 fremgår, at sammensyningen (cikatricen) var pæn. Nævnet har desuden lagt vægt på, at det af journalnotatet den 25. november 1999 fremgår, at <***> telefonisk meddelte overlæge <***>, at såret efter trådfjernelse ved egen læge var pænt.

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at antage, at <***>s gener fra operationsarret vedrørende operationen på otologisk afdeling, <***> Sygehus, den 17. november 1999 skyldes forkert sammensyning af operationssåret, idet der i forbindelse med lukningen af såret er anvendt helt sædvanlige procedurer og materialer.

Nævnet kan oplyse, at nogle patienter har en speciel arvævsdannelse i huden, kaldet keloid. Typisk for denne tilstand er, at ar, specielt på brystkassen, halsen og i ansigtet, har en tendens til at danne nogle karakteristiske fortykkelser og blive brede. Tilstanden opstår aldrig umiddelbart efter en operation, men typisk fra måneder til år efter en sådan, og er præget af kløe og uro i arret. Tilstanden kan udvikle sig over en længere periode med forværring gennem flere år, men er ret sjælden blandt hvide mennesker og skyldes formentlig en defekt i arvemassen. Tilstanden har intet at gøre med den ved operationen anvendte teknik eller de anvendte materialer. Tilstanden kan således også optræde efter banale hudafskrabninger, frembringelse af huller i ørerne til øreringe og andre situationer.