Klage over mangelfuld undersøgelse af hoftesmerter uden kendt traume

1. reservelæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>, har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 15. juni 1998.

Sagsnummer:

99F016

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

1. reservelæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>, har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 15. juni 1998.

<***> fik i dagene op til den 14. juni 1998 pludselig stærke smerter i venstre hofte og lyske og kunne ikke stå på benet. Den 15. juni blev hun undersøgt af sin praktiserende læge, <***>, som fandt en øm fast fortykkelse svarende til lyskeligamentet.

Den 15. juni 1998 blev <***> tilset af 1. reservelæge <***>, Ortopædkirurgisk afdeling.

De næste måneder havde <***> svært ved at gå på grund af smerter og problemer med at støtte på venstre ben, og den 5. august 1998 blev <***> indlagt af sin læge via skadestuen på grund af tiltagende smerter specielt de sidste 3-4 dage, men uden aktuelt traume. Ved indlæggelsen fandtes ved røntgen af bækkenet et forskudt brud på venstre lårbenshals. Bruddet virkede ikke frisk, idet der var dannet forbening (sclerosering) omkring brudfladerne. Under indlæggelsen blev <***> opereret og udstyret med en kunstig venstre hofte.

Patientklagenævnet finder, at 1. reservelæge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin undersøgelse af <***>.

Nævnet har herved lagt vægt på, at <***> oplyste til læge <***>, at der ikke havde været fald eller andre traumer, hvorfor læge <***> henviste hende på mistanke om, at der kunne foreligge et lyskebrok.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det af journalen den 15. juni 1998 fremgår, at <***> forstod på <***>, at der havde været smerter i venstre lyske og ned i låret i 2 –3 dage, men at <***> ikke var faldet eller på anden måde var kommet til skade.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at ifølge journalen fandt 1. reservelæge <***> ømhed svarende til senen fra bækkenet ned til lårbenet (adduktor longus senen), der var ikke ømhed andre steder og specielt ikke ømhed af knogler, og der var fri bevægelighed i hoften samt god kraft i muskulaturen omkring hoften. Nævnet har tillige lagt vægt på, at eftersom <***> ikke fandt klinisk mistanke om brud eller knoglebetændelse foranledigede han ikke yderligere undersøgelser, idet han vurderede, at der forelå en lokal irritationstilstand af senen

Patientklagenævnet finder, at 1. reservelæge <***> har handlet i overensstemmelse med almindelig faglig standard. Nævnet finder videre, at det ikke kan kritiseres, at 1. reservelæge <***> ikke gennemførte en røntgenundersøgelse, eftersom der ikke var oplysninger om, at <***> ikke var faldet, og idet der ikke var fejlstilling men fri bevægelighed i hofteleddet.