Operation på forkert lændehvirvelniveau

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 20. januar 1999 på neurokirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

99F027

Offentliggørelsesdato:

20. december 2002

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 20. januar 1999 på neurokirurgisk afdeling, <****>.

blev overflyttet fra neurologisk til neurokirurgisk afdeling, , den 18. januar 1999 med en diskusprolaps ved nederste og næstnederste lændehvirvel på højre side, påvist ved røntgenundersøgelse og CT-scanning.

Overlæge foretog operationen den 20. januar 1999. Overlæge var, da han følte efter, overbevist om, at han mærkede overkanten af halebenet, og var derfor ikke i tvivl om, at han befandt sig på det korrekte operationsniveau, da han foretog frilægning af de to nederste frie hvirvelbuer (laminae) og en delvis fjernelse af den flade del af næstnederste hvirvelbue. Der blev fundet hævelse af ligamenterne, som kunne forklare de forandringer, der var set ved røntgenundersøgelsen. Der blev ikke fundet tegn på diskusprolaps og nerveroden blev frilagt.

Da der ikke var nogen virkning af operationen, blev der foretaget kontrol ved røntgenundersøgelse den 22. januar 1999, hvorved man konstaterede, at operationen var foretaget et niveau højere end planlagt. blev derfor reopereret den 1. februar 1999, hvor man foretog røntgengennemlysning under operationen, hvorved man sikrede sig, at man fandt det korrekte sted.

Der er klaget over, at lægerne ikke foretog røntgenundersøgelse under operationen den 20. januar 1999 for at sikre, at operationen blev foretaget det rigtige sted.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af overlæge s foretagelse af operationen den 20. januar 1999.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at overlæge i henhold til sædvanlig praksis følte sig frem til det sted, hvor der skulle opereres og her fandt nogle tykke bindevævsstrøg, som kunne forklare nerverodstrykket. Der blev endvidere efterfølgende endnu engang følt efter, om der var opereret på det korrekte sted.

Patientklagenævnet skal bemærke, at såfremt den opererende læge ved at føle sig frem er overbevist om, at der opereres det korrekte sted, er det ikke almindelig praksis at foretage røntgenundersøgelse til bekræftelse heraf.