Klag over en afgørelse fra Patienterstatningen

Du kan klage over din afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for behandlingsskader eller lægemiddelskader.

Der er mulighed for at få erstatning, hvis du som patient er kommet til skade som følge af en behandling i sundhedsvæsenet (behandlingsskade), eller hvis du har fået bivirkning af et lægemiddel (lægemiddelskade).

Din sag skal først anmeldes til Patienterstatningen, som behandler sagen og træffer en afgørelse.

Hvis du er utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.