Abortankenævnet

Abortankenævnet behandler klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd. Nævnet fører også tilsyn med de regionale samråd, for at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet.

Abortankenævnet består af tre medlemmer, som er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet: En dommer, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri.

Dommere

  • Formand: Dommer Astrid Knudsen 
  • Suppleant: Dommer Lone Molsted

Gynækologiske medlemmer

  • Fast medlem: Ledende overlæge Jannie Dalby Salvig
  • Suppleant: Overlæge Karin Sundberg
  • Suppleant: Overlæge Nini Møller

Psykiatriske medlemmer

  • Fast medlem: Overlæge Lene Høgh
  • Suppleant: Overlæge Thomas Kirkegaard
  • Suppleant: Overlæge, klinikchef Inger Merete Terp