Abortankenævnet

Abortankenævnet behandler klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd. Nævnet fører også tilsyn med de regionale samråd, for at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet.

Abortankenævnet består af tre medlemmer, som er udpeget af  Indenrigs- og Sundhedsministeriet: En dommer, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri.

Dommere

  • Formand: Dommer Kirsten Schmidt 
  • Suppleant: Dommer Lone Molsted

Gynækologiske medlemmer

  • Fast medlem: Ledende overlæge Jannie Dalby Salvig
  • Suppleant: Overlæge Karin Sundberg
  • Suppleant: Overlæge Nini Møller

Psykiatriske medlemmer

  • Fast medlem: Ledende overlæge Lene Høgh
  • Suppleant: Overlæge Thomas Kirkegaard
  • Suppleant: Overlæge, klinikchef Inger Merete Terp

 

Tilsyn med de regionale samråd

Abortankenævnet har en forpligtelse med at føre tilsyn med de regionale samråd med det formål at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet. Forpligtelsen bliver opfyldt ved, at samrådene indsender ca. ¼ af de sager, de har haft under behandling, til gennemsyn i Abortankenævnet.

De sager, hvor et eller flere af Abortankenævnets medlemmer har fundet anledning til bemærkninger, bliver herefter drøftet på de faste møder, hvor det besluttes, om der skal gives bemærkninger til samrådet om sagen.

Endvidere holder Abortankenævnet ca. hvert andet år faglige møder med samrådene. Formålet med møderne er at drøfte relevante problemstillinger med henblik på at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet.

Abortankenævnets årsberetninger