Styrelsen for Patientsikkerhed

Du skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du har en bekymringshenvendelse.

Det kan være, hvis du:

  •  har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug
  •  har mistanke om, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer.
  • er bekymret for patientsikkerheden på en plejeenhed eller et behandlingssted

Du kan også indberette en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du ikke ønsker at indsende en klage. 

Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark. De fører blandt andet tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. 

Du kan også indberette en utilsigtet hændelse. 

Se eksempler på utilsigtede hændelser