×

Afgørelser fra Psykiatrisk Ankenævn

 • Fysisk magt - mindst indgribende foranstaltning

  Ankenævnet har lagt vægt på, at den fysiske magt i form af fastholdelse opfyldte kravet om mindst indgribende foranstaltning, idet situationen udviklede sig hurtigt. Det var dermed nødvendigt at handle umiddelbart for at undgå skade på legeme eller helbred.

 • Døraflåsning af patientstue samt af badeværelse

  Ankenævnet fandt, at der ikke var tale om et tvangsindgreb efter psykiatriloven ift. aflåsningen af badeværelset, idet der ikke er udtrykkelig hjemmel til yderligere døraflåsning i psykiatriloven.

 • Kombinationsbehandling var i overensstemmelse med mindstemiddelsprincippet

  Ankenævnet fandt ud fra en konkret vurdering, at det var i overensstemmelse med mindstemiddelsprincippet at træffe beslutning om tvangsbehandling med oraldråber Cisordinol og smeltetablet Zalasta i kombination.

 • 1. instans havde ikke indhentet tilstrækkeligt med oplysninger

  Det Psykiatriske Ankenævn hjemviser den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn den 16. juli 2019 vedrørende fortsat tvangsmedicinering af <****> i perioden frem til den 29. juni 2019 på <****>, Psykiatrien i Region <****>.

 • Injektion Xeplion 75-150 mg hver 4. uge var sædvanlig dosis

  Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus den 28. december 2017 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 14. december 2017 på Psykiatrisk Center <****>.

 • Akut beroligende middel Fenemal på grund af abstinenser og psykose

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus den 15. august 2017 vedrørende beslutning om tvangsmedicinering af legemlig lidelse af <****> den 21. juli 2017 på Sygehus <****>, Psykiatrien i Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus den 15. august 2017 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 21. juli 2017 kl. 11.00 og 13.40, den 22. juli 2017 kl. 11.15, 18.00 og 21.00, den 23. juli 2017 kl. 11.32 og 19.00 samt den 2. august 2017 kl. 6.15 på Sygehus <****>, Psykiatrien i Region <****>.

 • Dosering af svært behandlelig patient, herunder anvendelse af usædvanlig dosis

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 27. september 2016 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 16. september 2016 på afdeling <****>, Sygehus <****>, Region <****>.

 • Der skal motiveres helt op til tvangsbehandlingen

  Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truf¬fet af Det Psykiatriske Pati¬entklagenævn ved Statsforvaltningen den 11. juli 2016 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 5. juli 2016 i Afdeling <****>.

 • Tvangsanvendelse udenfor psykiatriloven og accessoriske tvangsindgreb

  Det Psykiatriske Ankenævn ophæver den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 19. januar 2017 om anvendelse af fysisk magt overfor <****> den 22. december 2016 på Sygehus <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn ophæver den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 19. januar 2017 om anvendelse af fysisk magt overfor <****> den 25. december 2016 på Sygehus <****>, Region <****>.

 • Ikke tilstrækkeligt grundlag for at vælge depotbehandling til tvangsbehandling

  Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Nævnenes Hus den 15. februar 2017 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 4. februar 2017 på Sygehus <****>.

 • Tvangsbehandling med usædvanlig dosis Cisordinol

  Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 15. september 2016 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 11. september 2016 på Afdeling <****>, Sygehus <****>, Region <****>.

 • Tvangsbehandling af mani med usædvanlig dosis Abilify

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 23. november 2016 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 19. november 2016 på Sygehus <****>.

 • Søvnmangel udgjorde ikke en urolig tilstand ift. beroligende middel

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 13. september 2016 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 28. august 2016 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 13. september 2016 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 29. august 2016 kl. 11.40 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 13. september 2016 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 29. august 2016 kl. 21.15 på <****>, Region <****>.

 • Godkendelse af beroligende middel med magt med antipsykotisk præparat samt benzodiazepin

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 15. juni 2016 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 1. juni 2016 kl. 17.35 på Afdeling <****>, Sygehus <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 15. juni 2016 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 3. juni 2016 kl. 10.45 på Afdeling <****>, Sygehus <****>, Region <****>.

 • Tvangsbehandling og tvungen opfølgning

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 24. maj 2016 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 12. maj 2016 på <****>, Region <****>.

 • Tvangsbehandling med usædvanlig dosis Zeldox uden tilstrækkelig konkret begrundelse

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 26. april 2016 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 15. april 2016 på <****>, Region <****>.

 • Længere betænkningstid end 3 døgn var ikke mindste middel, da patienten var bæltefikseret

  Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 17. marts 2016 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 8. marts 2016 på Afdeling <****>, Sygehus <****>, i Region <****>.

 • Dosis af Stesolid vurderes individuelt ved deliriøs tilstand

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 26. september 2014 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2014 kl. 01.15 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2014 kl. 02.15 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2104 kl. 08.15 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn ændrer den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 20. september 2014 kl. 13.45 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 23. september 2014 kl. 05.45 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 23. september 2014 kl. 14.50 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 24. september 2014 kl. 02.30 på <****>, Region <****>. Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 8. oktober 2014 vedrørende indgivelse af beroligende middel med magt til <****> den 24. september 2014 kl. 06.30 på <****>, Region <****>.

 • Tvangsbehandling med Clozapin

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 20. maj 2015 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 6. maj 2015 på Sygehus <****>, <****> i Region <****>.

 • Tvangsbehandling med Delepsine

  Det Psykiatriske Ankenævn tiltræder den afgørelse, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen den 9. april 2015 vedrørende beslutning om tvangsbehandling af <****> den 6. april 2015 på Afdeling <****>, <****> i Region <****>.